Екранування класів символів: \d, \D, \w, \W, \s, \S

Екранування класу символів – це екранувальна послідовність, що представляє набір символів.

Синтаксис

\d, \D
\s, \S
\w, \W

Примітка: , не є частиною синтаксису.

Опис

На відміну від екранувань символів, екранування класів символів представляють попередньо визначені набори символів, подібні до класів символів. Підтримуються наступні класи символів:

\d

Дає збіг з будь-яким символом-цифрою. Рівносильний [0-9].

\w

Дає збіг з будь-яким символом слова, причому серед символів слова – літери (A–Z, a–z), цифри (0–9) та підкреслення (_). Якщо задано як позначку врахування Unicode, так і позначку i, то також дає збіг з іншими символами Unicode, які канонічно перетворюються на один з вищезазначених символів під час згортання регістру.

\s

Дає збіг з будь-яким пробільним символом або символом завершення рядка.

Форми з великими літерами, \D, \W та \S, створюють відповідні доповняльні класи щодо \d, \w та \s відповідно. Вони дають збіг з будь-яким символом, який не належить до набору символів, з яким дає збіг форма з малою літерою.

Екранування класів символів Unicode починаються з \p і \P, але підтримуються лише в режимі з урахуванням Unicode. В режимі без урахування Unicode ці екранування є екрануваннями ідентичності символів p і P.

Екранування класів символів можуть вживатися в класах символів. Однак вони не можуть використовуватися як межі діапазонів символів, – це дозволяється лише як нерекомендований запис для забезпечення вебсумісності, і на це не можна покладатися.

Приклади

Розбивання за пробілами

Наступний приклад розбиває рядок на масив слів, підтримуючи всі різновиди роздільників-пробілів:

function splitWords(str) {
  return str.split(/\s+/);
}

splitWords(`Look at the stars
Look  how they\tshine for you`);
// ['Look', 'at', 'the', 'stars', 'Look', 'how', 'they', 'shine', 'for', 'you']

Специфікації

Якщо ви це бачите — значить, щось трапилося з цією сторінкою.

Сумісність із браузерами

Якщо ви це бачите — значить, щось трапилося з цією сторінкою.

Дивіться також