RegExp: lastIndex

Властивість даних lastIndex примірника RegExp задає індекс, з якого почнеться наступний пошук збігу.

Спробуйте його в дії

Значення

Невід'ємне ціле число.

Атрибути властивості RegExp: lastIndex
Записна так
Перелічувана ні
Конфігуровна ні

Опис

Ця властивість задається тільки якщо примірник регулярного виразу має позначку g – на позначення глобального пошуку, або y – на позначення липкого пошуку. Коли на заданому введенні викликається exec(), застосовуються наступні правила:

 • Якщо lastIndex – більше за довжину введення, то exec() не знайде збігу, і lastIndex отримає значення 0.
 • Якщо lastIndex дорівнює або менше за довжину введення, то exec() спробує знайти збіг зі введенням, починаючи від lastIndex.
  • Якщо exec() знайшов збіг, то lastIndex отримує значення позиції кінця знайденого збігу.
  • Якщо exec() не знайшов збігу, то lastIndex отримує значення 0.

Інші пов'язані з регулярними виразами методи, наприклад, RegExp.prototype.test(), String.prototype.match(), String.prototype.replace() тощо, викликають за лаштунками exec(), тож мають різний вплив на lastIndex. Подробиці – на їхніх відповідних сторінках.

Приклади

Використання lastIndex

Для прикладу – наступна послідовність інструкцій:

const re = /(hi)?/g;

Дає збіг з порожнім рядком.

console.log(re.exec("hi"));
console.log(re.lastIndex);

Повертає ["hi", "hi"], а lastIndex дорівнює 2.

console.log(re.exec("hi"));
console.log(re.lastIndex);

Повертає ["", undefined], порожній масив, чий нульовий елемент – текст збігу. В цьому випадку це порожній рядок, адже lastIndex мала значення 2 (і досі має значення 2), а hi має довжину 2.

Використання lastIndex на липких регулярних виразах

Властивість lastIndex доступна для запису. Її можна задати, щоб змусити вираз почати свій наступний пошук від заданого індексу.

Позначка y майже завжди вимагає задання lastIndex. Вона завжди шукає збіг суворо на lastIndex і не пробує шукати на жодних позиціях далі. Це зазвичай корисно для написання розбирачів, коли треба шукати збіг з лексемами лише на поточній позиції.

const stringPattern = /"[^"]*"/y;
const input = `const message = "Hello world";`;

stringPattern.lastIndex = 6;
console.log(stringPattern.exec(input)); // null

stringPattern.lastIndex = 16;
console.log(stringPattern.exec(input)); // ['"Hello world"']

Перемотування lastIndex

Позначка g також має користь від задання lastIndex. Одним з поширених випадків використання є той, коли рядок змінюється посеред глобального пошуку. В цьому випадку можна пропустити певний збіг, якщо рядок скорочується. Можна уникнути цього, перемотавши lastIndex.

const mdLinkPattern = /\[[^[\]]+\]\((?<link>[^()\s]+)\)/dg;

function resolveMDLink(line) {
 let match;
 let modifiedLine = line;
 while ((match = mdLinkPattern.exec(modifiedLine))) {
  const originalLink = match.groups.link;
  const resolvedLink = originalLink.replaceAll(/^files|\/index\.md$/g, "");
  modifiedLine =
   modifiedLine.slice(0, match.indices.groups.link[0]) +
   resolvedLink +
   modifiedLine.slice(match.indices.groups.link[1]);
  // Перемотати патерн на кінець вирішеного посилання
  mdLinkPattern.lastIndex += resolvedLink.length - originalLink.length;
 }
 return modifiedLine;
}

console.log(
 resolveMDLink(
  "[`lastIndex`](files/en-us/web/javascript/reference/global_objects/regexp/lastindex/index.md)",
 ),
); // [`lastIndex`](/en-us/web/javascript/reference/global_objects/regexp/lastindex)
console.log(
 resolveMDLink(
  "[`ServiceWorker`](files/en-us/web/api/serviceworker/index.md) and [`SharedWorker`](files/en-us/web/api/sharedworker/index.md)",
 ),
); // [`ServiceWorker`](/en-us/web/api/serviceworker) and [`SharedWorker`](/en-us/web/api/sharedworker)

Спробуйте видалити рядок mdLinkPattern.lastIndex += resolvedLink.length - originalLink.length і запустити другий приклад. Буде видно, що друге посилання не замінено коректно, тому що lastIndex стоїть після індексу посилання, коли рядок скоротився.

Застереження: Цей приклад призначений суто для демонстрації. Щоб працювати з Markdown, ймовірно, слід використовувати розбиральну бібліотеку, а не регулярні вирази.

Оптимізація пошуку

Пошук можна оптимізувати, задавши lastIndex до точки, де можна ігнорувати попередні можливі входження. Наприклад, замість цього:

const stringPattern = /"[^"]*"/g;
const input = `const message = "Hello " + "world";`;

// Зробити вигляд, що попередні частини рядка вже оброблено
let offset = 26;
const remainingInput = input.slice(offset);
const nextString = stringPattern.exec(remainingInput);
console.log(nextString[0]); // "world"
offset += nextString.index + nextString.length;

Погляньмо на це:

stringPattern.lastIndex = offset;
const nextString = stringPattern.exec(remainingInput);
console.log(nextString[0]); // "world"
offset = stringPattern.lastIndex;

Потенційно це працюватиме ефективніше, бо немає нарізання рядків.

Уникання побічних ефектів

Побічні ефекти, спричинені exec(), можуть збивати з пантелику, особливо якщо введення при кожному exec() – різне.

const re = /foo/g;
console.log(re.test("foo bar")); // true
console.log(re.test("foo baz")); // false, тому що lastIndex – не нуль

Це ще більше спантеличує, якщо змінювати lastIndex вручну. Щоб уникнути побічних ефектів, не забудьте скидати lastIndex після того, як кожен вхідний рядок буде повністю оброблено.

const re = /foo/g;
console.log(re.test("foo bar")); // true
re.lastIndex = 0;
console.log(re.test("foo baz")); // true

Завдяки певному абстрагуванню, можна вимагати, щоб lastIndex мала певне значення перед кожним викликом exec().

function createMatcher(pattern) {
 // Створити копію, щоб вихідний регулярний вираз ніколи не оновлювався
 const regex = new RegExp(pattern, "g");
 return (input, offset) => {
  regex.lastIndex = offset;
  return regex.exec(input);
 };
}

const matchFoo = createMatcher(/foo/);
console.log(matchFoo("foo bar", 0)[0]); // "foo"
console.log(matchFoo("foo baz", 0)[0]); // "foo"

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
lastIndex
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 5.5
Opera Full support 5
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0

Дивіться також