RegExp

Об'єкт RegExp (регулярний вираз) використовується для пошуку в тексті збігів за патерном.

Для знайомства з регулярними виразами прочитайте розділ про регулярні вирази в посібнику з JavaScript. Для отримання детальної інформації про синтаксис регулярних виразів прочитайте довідку з регулярних виразів.

Опис

Літеральний запис та конструктор

Є два способи створити об'єкт RegExp: літеральний запис та конструктор.

 • Літеральний запис приймає патерн між двома скісними рисками, після якого, після другої риски – необов'язкові позначки.
 • Функція-конструктор приймає як перший параметр або рядок, або об'єкт RegExp, а як другий – рядок необов'язкових позначок.

Наступні три вирази породжують один і той же об'єкт регулярного виразу:

const re = /ab+c/i; // літеральний запис
// АБО
const re = new RegExp("ab+c", "i"); // конструктор з рядковим патерном як першим аргументом
// АБО
const re = new RegExp(/ab+c/, "i"); // конструктор з літералом регулярного виразу першим аргументом

До використання регулярних виразів вони повинні бути скомпільовані. Цей процес дає змогу виконувати пошук збігів ефективніше. Більше про цей процес – у документації дотнет (англ.).

Літеральний запис призводить до компіляції регулярного виразу при обчисленні. З іншого боку, конструктор об'єкта RegExp, new RegExp('ab+c'), призводить до компіляції регулярного виразу часу виконання.

Слід передавати першим аргументом в конструктор RegExp() рядок, коли є потреба збудувати регулярний вираз на основі динамічного введення.

Позначки в конструкторі

Вираз new RegExp(/ab+c/, flags) породить новий RegExp, використовуючи код першого параметра і позначки, надані в другому параметрі.

При застосуванні функції-конструктора необхідно враховувати звичні правила екранування рядків (перед спеціальними символами в рядку слід ставити \).

Наприклад, наступні варіанти - еквівалентні:

const re = /\w+/;
// АБО
const re = new RegExp("\\w+");

Особлива обробка регулярних виразів

Примітка: Для перевірки того, чи є щось "регулярним виразом", може бути застосована качина типізація. Такий об'єкт не зобов'язаний бути RegExp!

Частина вбудованих методів обробляє регулярні вирази по-особливому. Вони вирішують, чи є x регулярним виразом, за кілька кроків:

 1. x мусить бути об'єктом (не примітивом).
 2. Якщо x[Symbol.match] – не undefined, то треба перевірити цю властивість на істинність.
 3. Інакше, якщо x[Symbol.match]undefined, перевірити, чи було x створено за допомогою конструктора RegExp. (Цей крок повинен траплятися рідко, адже якщо x є об'єктом RegExp, у котрий не втручалися, то він мусить мати властивість Symbol.match.)

Слід звернути увагу, що в більшості випадків відбудеться перевірка Symbol.match, а тобто:

 • Справжній об'єкт RegExp, значення чиєї властивості Symbol.match є хибним, але не undefined (навіть коли все решта на місці, як то exec і @@replace) може бути використаний так, ніби він не є регулярним виразом.
 • Не-RegExp об'єкт зі властивістю Symbol.match буде оброблятися так, ніби він є регулярним виразом.

Так було вирішено через те, що властивість @@match є найбільш показовою ознакою того, що щось створено для пошуку збігів. (exec також могла бути використана, але через те, що це не символьна властивість, було б забагато помилкових спрацювань.) Серед місць, що обробляють регулярні вирази по-особливому:

 • String.prototype.endsWith(), startsWith() та includes() викидають TypeError, якщо перший аргумент є регулярним виразом.
 • String.prototype.matchAll() і replaceAll() перевіряють, чи має регулярний вираз позначку глобальності, якщо перший аргумент є регулярним виразом, до виклику його метода @@matchAll чи @@replace.
 • Конструктор RegExp() безпосередньо повертає аргумент pattern лише в тому випадку, коли pattern є регулярним виразом (серед інших умов). Якщо pattern є регулярним виразом, то також будуть перевірені властивості pattern: source і flags, замість зведення pattern до рядка.

Наприклад, String.prototype.endsWith() зводить усе своє введення до рядків, але викидає виняток, якщо аргумент є регулярним виразом, адже цей метод розроблений лише для зіставлення рядків, а використання регулярного виразу – ймовірно, помилка розробника.

"foobar".endsWith({ toString: () => "bar" }); // true
"foobar".endsWith(/bar/); // TypeError: First argument to String.prototype.endsWith must not be a regular expression

Перевірку можна обійти, присвоївши @@match хибне значення, котре не є undefined. Це означає, що такий регулярний вираз не можна використати для String.prototype.match() (адже без @@match, match() створюватиме новий об'єкт RegExp з двома рисками на кінцях, доданими методом re.toString()), але такий регулярний вираз можна використати для буквально будь-чого іншого.

const re = /bar/g;
re[Symbol.match] = false;
"/bar/g".endsWith(re); // true
re.exec("bar"); // [ 'bar', index: 0, input: 'bar', groups: undefined ]
"bar & bar".replace(re, "foo"); // 'foo & foo'

Властивості RegExp у стилі Perl

Слід звернути увагу, що декілька властивостей RegExp мають і довгу, і коротку (в стилі Perl) назву. Обидва імені завжди вказують на одне й те саме значення. (Perl – мова програмування, на основі якої JavaScript створив свої регулярні вирази.) Дивіться також нерекомендовані властивості RegExp.

Конструктор

RegExp()

Породжує новий об'єкт RegExp.

Статичні властивості

RegExp.$1, …, RegExp.$9

Статичні властивості лише для зчитування, що містять збіги підрядків у дужках.

RegExp.input ($_)

Статична властивість лише для зчитування, що містить останній рядок, щодо якого відбувся успішний збіг.

RegExp.lastMatch ({{jsxref("RegExp/lastMatch", "RegExp.lastMatch ($&)")}})

Статична властивість лише для зчитування, що містить останній підрядок, з яким трапився збіг.

RegExp.lastParen ($+)

Статична властивість лише для зчитування, що містить останній збіг підрядку в дужках.

RegExp.leftContext ($`)

Статична властивість лише для зчитування, що містить підрядок, котрий передував останньому збігові.

RegExp.rightContext ($')

Статична властивість лише для зчитування, що містить підрядок, котрий стояв після останнього збігу.

RegExp[@@species]

Функція-конструктор, що використовується для створення похідних об'єктів.

Властивості примірника

Ці властивості означені на RegExp.prototype і є спільними для всіх примірників RegExp.

RegExp.prototype.constructor

Функція-конструктор, що створила об'єкт-примірник. Для примірників RegExp початковим значенням є конструктор RegExp.

RegExp.prototype.dotAll (точка все)

Чи дає . збіг із символами нового рядка.

RegExp.prototype.flags (позначки)

Рядок, що містить позначки об'єкта RegExp.

RegExp.prototype.global (глобальний)

Чи перевірятиме регулярний вираз усі можливі збіги в рядку, чи лишень перший.

RegExp.prototype.hasIndices (має індекси)

Чи видає результат регулярного виразу початковий і кінцевий індекси захоплених підрядків.

RegExp.prototype.ignoreCase (ігнорувати регістр)

Чи ігноруватиметься при пошуку збігу в рядку регістр символів.

RegExp.prototype.multiline (багаторядковий)

Чи відбуватиметься пошук в тексті на багатьох рядках.

RegExp.prototype.source (код)

Текст патерну.

RegExp.prototype.sticky (липкий)

Чи є пошук липким.

RegExp.prototype.unicode

Чи ввімкнені можливості Unicode.

RegExp.prototype.unicodeSets

Чи додана позначка v, оновлена версія режиму u, чи ні.

Ці властивості є власними властивостями кожного окремого примірника RegExp.

lastIndex (останній індекс)

Індекс, з якого почнеться наступний пошук збігу.

Методи примірника

RegExp.prototype.compile() (компілювати)

(Повторно) компілює регулярний вираз під час виконання сценарію.

RegExp.prototype.exec() (виконати)

Виконує пошук збігу у своєму рядковому параметрі.

RegExp.prototype.test() (перевірити)

Перевіряє на збіг свій рядковий параметр.

RegExp.prototype.toString()

Повертає рядок, що представляє вказаний об'єкт. Відкидає метод Object.prototype.toString().

RegExp.prototype[@@match]()

Виконує пошук збігу в наданому рядку й повертає результат.

RegExp.prototype[@@matchAll]()

Повертає усі збіги регулярного виразу в рядку.

RegExp.prototype[@@replace]()

Замінює збіги в даному рядку новим підрядком.

RegExp.prototype[@@search]()

Шукає збіг в наданому рядку й повертає індекс, за яким патерн знайдений.

RegExp.prototype[@@split]()

Розбиває наданий рядок на масив, поділяючи рядок на підрядки.

Приклади

Використання регулярного виразу для зміни формату даних

Наступний сценарій застосовує метод String.prototype.replace(), щоб знайти ім'я в форматі ім'я прізвище й вивести його в форматі прізвище, ім'я.

В тексті заміни сценарій використовує $1 і $2, аби вказати на результати відповідних дужок збігу в патерні регулярного виразу

const re = /(\w+)\s(\w+)/;
const str = "Maria Cruz";
const newstr = str.replace(re, "$2, $1");
console.log(newstr);

Виведе "Cruz, Maria".

Застосування регулярного виразу для розбиття рядків з різними символами нового рядка

Усталене закінчення рядка залежить від платформи (Unix, Windows тощо). Розбиття рядків, запропоноване в цьому прикладі, працює на всіх платформах.

const text = "Певний текст\nІ ще трохи\r\nІще\rАж ось кінець";
const lines = text.split(/\r\n|\r|\n/);
console.log(lines); // ['Певний текст', 'І ще трохи', 'Іще', 'Аж ось кінець']

Зверніть увагу, що порядок патернів у регулярному виразі має значення.

Застосування регулярного виразу на багатьох рядках

const s = "Please yes\nmake my day!";

s.match(/yes.*day/);
// Повертає null

s.match(/yes[^]*day/);
// Повертає ["yes\nmake my day"]

Застосування регулярного виразу з позначкою липкості

Позначка липкості вказує на те, що регулярний вираз виконує в цільовому рядку липкий пошук збігу, намагаючись почати пошук від RegExp.prototype.lastIndex.

const str = "#foo#";
const regex = /foo/y;

regex.lastIndex = 1;
regex.test(str); // true
regex.lastIndex = 5;
regex.test(str); // false (враховується lastIndex, адже присутня позначка липкості)
regex.lastIndex; // 0 (скинуто після невдачі пошуку)

Різниця між позначкою липкості й позначкою глобальності

За присутності позначки липкості y наступний збіг повинен відбутися на позиції lastIndex, а за присутності позначки глобальності g – збіг може трапитись на позиції lastIndex чи дальшій:

const re = /\d/y;
let r;
while ((r = re.exec("123 456"))) {
 console.log(r, "AND re.lastIndex", re.lastIndex);
}

// [ '1', index: 0, input: '123 456', groups: undefined ] AND re.lastIndex 1
// [ '2', index: 1, input: '123 456', groups: undefined ] AND re.lastIndex 2
// [ '3', index: 2, input: '123 456', groups: undefined ] AND re.lastIndex 3
//  … і – більше жодних збігів.

З позначкою глобальності g був би збіг з усіма 6 цифрами, а не лише 3.

Регулярний вираз та символи Unicode

\w і \W дають збіг лише з символами на основі ASCII; наприклад, від a до z, від A до Z, від 0 до 9, і _.

Для пошуку збігу серед символів інших мов, як то кириличними чи гебрайськими, слід використовувати \uhhhh, де hhhh – значення Unicode символу в шістнадцятковому вигляді.

Цей приклад демонструє, як можна відділити від слова символи Unicode.

const text = "Зразок text українською мовою";
const regex = /[\u0400-\u04FF]+/g;

const match = regex.exec(text);
console.log(match[0]); // 'Зразок'
console.log(regex.lastIndex); // 6

const match2 = regex.exec(text);
console.log(match2[0]); // 'українською' (а не 'text')
console.log(regex.lastIndex); // 23

// і так далі

Можливість екранування властивостей Unicode пропонує простіший спосіб цілитися на конкретні діапазони Unicode, дозволяючи інструкції штибу \p{scx=Cyrl} (для збігу з будь-якою кириличною літерою) чи \p{L}/u (для збігу з літерою з будь-якої мови).

Видобування імені піддомену з URL

const url = "http://xxx.domain.com";
console.log(/^https?:\/\/(.+?)\./.exec(url)[1]); // 'xxx'

Примітка: Замість використання для розбору URL регулярних виразів зазвичай краще застосовувати вбудований розбирач URL, використовуючи URL API.

Будування регулярного виразу на основі динамічного введення

const breakfasts = ["bacon", "eggs", "oatmeal", "toast", "cereal"];
const order = "Let me get some bacon and eggs, please";

order.match(new RegExp(`\\b(${breakfasts.join("|")})\\b`, "g"));
// Повертає ['bacon', 'eggs']

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
RegExp
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 5
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
@@match Chrome Full support 50
Edge Full support 13
Firefox Full support 49
Internet Explorer No support No
Opera Full support 37
Safari Full support 10
WebView Android Full support 50
Chrome Android Full support 50
Firefox for Android Full support 49
Opera Android Full support 37
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 6.0.0
@@matchAll Chrome Full support 73
Edge Full support 79
Firefox Full support 67
Internet Explorer No support No
Opera Full support 60
Safari Full support 13
WebView Android Full support 73
Chrome Android Full support 73
Firefox for Android Full support 67
Opera Android Full support 52
Safari on iOS Full support 13
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 12.0.0
@@replace Chrome Full support 50
Edge Full support 79
Firefox Full support 49
Internet Explorer No support No
Opera Full support 37
Safari Full support 10
WebView Android Full support 50
Chrome Android Full support 50
Firefox for Android Full support 49
Opera Android Full support 37
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 6.0.0
@@search Chrome Full support 50
Edge Full support 13
Firefox Full support 49
Internet Explorer No support No
Opera Full support 37
Safari Full support 10
WebView Android Full support 50
Chrome Android Full support 50
Firefox for Android Full support 49
Opera Android Full support 37
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 6.0.0
@@species Chrome Full support 50
Edge Full support 13
Firefox Full support 49
Internet Explorer No support No
Opera Full support 37
Safari Full support 10
WebView Android Full support 50
Chrome Android Full support 50
Firefox for Android Full support 49
Opera Android Full support 37
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 6.5.0
@@split Chrome Full support 50
Edge Full support 79
Firefox Full support 49
Internet Explorer No support No
Opera Full support 37
Safari Full support 10
WebView Android Full support 50
Chrome Android Full support 50
Firefox for Android Full support 49
Opera Android Full support 37
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 6.0.0
RegExp() constructor Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 5
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
compile
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 6
Safari Full support 3.1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 2
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
dotAll Chrome Full support 62
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 49
Safari Full support 12
WebView Android Full support 62
Chrome Android Full support 62
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 46
Safari on iOS Full support 12
Samsung Internet Full support 8.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 8.10.0
exec Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 5
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
flags Chrome Full support 49
Edge Full support 79
Firefox Full support 37
Internet Explorer No support No
Opera Full support 39
Safari Full support 9
WebView Android Full support 49
Chrome Android Full support 49
Firefox for Android Full support 37
Opera Android Full support 41
Safari on iOS Full support 9
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 6.0.0
global Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 5.5
Opera Full support 5
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Prototype accessor property (ES2015)
Chrome Full support 48
Edge Full support 12
Firefox Full support 38
Internet Explorer Full support 5.5
Opera Full support 35
Safari Full support 1.3
WebView Android Full support 48
Chrome Android Full support 48
Firefox for Android Full support 38
Opera Android Full support 35
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 6.0.0
hasIndices Chrome Full support 90
Edge Full support 90
Firefox Full support 88
Internet Explorer No support No
Opera Full support 76
Safari Full support 15
WebView Android Full support 90
Chrome Android Full support 90
Firefox for Android Full support 88
Opera Android Full support 64
Safari on iOS Full support 15
Samsung Internet Full support 15.0
Deno Full support 1.8
Node.js No support No
ignoreCase Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 5.5
Opera Full support 5
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Prototype accessor property (ES2015)
Chrome Full support 48
Edge Full support 12
Firefox Full support 38
Internet Explorer Full support 5.5
Opera Full support 35
Safari Full support 1.3
WebView Android Full support 48
Chrome Android Full support 48
Firefox for Android Full support 38
Opera Android Full support 35
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 6.0.0
RegExp.input ($_)
Non-standard
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 5.5
Opera Full support 15
Safari Full support 3
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
lastIndex Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 5.5
Opera Full support 5
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
RegExp.lastMatch ({{Compat}})
Non-standard
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 5.5
Opera Full support 10.5
Safari Full support 3
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
RegExp.lastParen ($+)
Non-standard
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 5.5
Opera Full support 10.5
Safari Full support 3
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
RegExp.leftContext ($\`)
Non-standard
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 5.5
Opera Full support 8
Safari Full support 3
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
lookbehind assertions ((?<= ) and (?<! ))
Chrome Full support 62
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 49
Safari No support No
WebView Android Full support 62
Chrome Android Full support 62
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 46
Safari on iOS No support No
Samsung Internet Full support 8.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 8.10.0
multiline Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 5.5
Opera Full support 5
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Prototype accessor property (ES2015)
Chrome Full support 48
Edge Full support 12
Firefox Full support 38
Internet Explorer Full support 5.5
Opera Full support 35
Safari Full support 1.3
WebView Android Full support 48
Chrome Android Full support 48
Firefox for Android Full support 38
Opera Android Full support 35
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 6.0.0
RegExp.$1-$9 Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 5
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Named capture groups
Chrome Full support 64
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 51
Safari Full support 11.1
WebView Android Full support 64
Chrome Android Full support 64
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 47
Safari on iOS Full support 11.3
Samsung Internet Full support 9.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 10.0.0
Unicode property escapes (\p{...})
Chrome Full support 64
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 51
Safari Full support 11.1
WebView Android Full support 64
Chrome Android Full support 64
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 47
Safari on iOS Full support 11.3
Samsung Internet Full support 9.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 10.0.0
RegExp.rightContext ($\')
Non-standard
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 5.5
Opera Full support 8
Safari Full support 3
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
source Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 5
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
"(?:)" for empty regexps
Chrome Full support 6
Edge Full support 12
Firefox Full support 38
Internet Explorer No support No
Opera Full support 15
Safari Full support 5
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 38
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 4.2
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Escaping
Chrome Full support 73
Edge Full support 12
Firefox Full support 38
Internet Explorer Full support 10
Opera Full support 60
Safari Full support 6
WebView Android Full support 73
Chrome Android Full support 73
Firefox for Android Full support 38
Opera Android Full support 52
Safari on iOS Full support 6
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 12.0.0
Prototype accessor property (ES2015)
Chrome Full support 48
Edge Full support 12
Firefox Full support 41
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 35
Safari Full support 1.3
WebView Android Full support 48
Chrome Android Full support 48
Firefox for Android Full support 41
Opera Android Full support 35
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 6.0.0
sticky Chrome Full support 49
Edge Full support 13
Firefox Full support 3
Internet Explorer No support No
Opera Full support 36
Safari Full support 10
WebView Android Full support 49
Chrome Android Full support 49
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 36
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 6.0.0
Anchored sticky flag behavior per ES2015
Chrome Full support 49
Edge Full support 13
Firefox Full support 44
Internet Explorer No support No
Opera Full support 36
Safari Full support 10
WebView Android Full support 49
Chrome Android Full support 49
Firefox for Android Full support 44
Opera Android Full support 36
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 6.0.0
Prototype accessor property (ES2015)
Chrome Full support 49
Edge Full support 13
Firefox Full support 38
Internet Explorer No support No
Opera Full support 36
Safari Full support 10
WebView Android Full support 49
Chrome Android Full support 49
Firefox for Android Full support 38
Opera Android Full support 36
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 6.0.0
test Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 5
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
toSource
Non-standard
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox No support 1 –  74
footnote
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari No support No
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android No support 4 –  79
footnote
Opera Android No support No
Safari on iOS No support No
Samsung Internet No support No
Deno No support No
Node.js No support No
toString Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 5
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Escaping
Chrome Full support 73
Edge Full support 12
Firefox Full support 38
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 60
Safari Full support 6
WebView Android Full support 73
Chrome Android Full support 73
Firefox for Android Full support 38
Opera Android Full support 52
Safari on iOS Full support 6
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 12.0.0
unicode Chrome Full support 50
Edge Full support 12
footnote
Firefox Full support 46
Internet Explorer No support No
Opera Full support 37
Safari Full support 10
WebView Android Full support 50
Chrome Android Full support 50
Firefox for Android Full support 46
Opera Android Full support 37
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 6.0.0
footnote

Примітки щодо Firefox

Починаючи з Firefox 34, у випадку захоплення групи з кванторами, що не дають їй спрацювати, текст збігу групи захоплення – undefined, а не порожній рядок:

// Firefox 33 чи старший
"x".replace(/x(.)?/g, (m, group) => {
 console.log(`група: ${JSON.stringify(group)}`);
});
// група: ""

// Firefox 34 чи новіший
"x".replace(/x(.)?/g, (m, group) => {
 console.log(`група: ${group}`);
});
// група: undefined

Зверніть увагу, що заради сумісності RegExp.$N й далі повертає порожній рядок, а не undefined (вада 1053944).

Дивіться також