Стандартні вбудовані об'єкти

У цьому розділі задокументовано всі стандартні вбудовані об'єкти JavaScript, включно з їх методами та властивостями.

Не варто плутати термін "глобальні об'єкти" (або "стандартні вбудовані об'єкти") із глобальним об'єктом. Тут під "глобальними об'єктами" слід розуміти об'єкти у глобальній області видимості.

Сам глобальний об'єкт доступний із використанням оператора this у глобальній області видимості. Насправді глобальна область видимості складається з властивостей цього глобального об'єкта, включно з успадкованими полями, якщо такі є.

Інші об'єкти у глобальній області видимості є або створеними користувацьким скриптом, або ж надані керівним застосунком. Ті керівні об'єкти, котрі доступні в контексті браузера, задокументовані у довіднику з API.

Більше інформації про відмінності між DOM і ядром JavaScript можна знайти в технологічному огляді JavaScript.

Стандартні об'єкти за категоріями

Властивості-значення

Ці глобальні властивості повертають просте значення. Вони не мають власних властивостей чи методів.

Властивості-функції

Ці глобальні функції (ті функції, які радше викликаються глобально, аніж як методи об'єкта) — прямо повертають результат тому, хто їх викликав.

Корінні об'єкти

Ці об'єкти представляють корінні конструкції мови.

Об'єкти помилок

Об'єкти помилок — це особливий тип фундаментального об'єкта. Сюди входить базовий тип Error, а також декілька спеціалізованих типів помилок.

Числа та дати

Це базові об'єкти для представлення чисел, дат і математичних обчислень.

Обробка тексту

Ці об'єкти служать для представлення рядків із текстом і маніпуляцій із ними.

Колекції з індексом

Це колекції з даними, вміст яких упорядковано за значенням індексу. Охоплюють масиви (в тому числі типізовані) та подібні до масивів об'єкти.

Колекції з ключами

Це колекції, що використовують так звані ключі для доступу до даних. Ітеровані колекції (Map та Set) містять елементи, що легко доступні для перебирання у порядку їхнього вставляння.

Структуровані дані

Ці об'єкти представляють і взаємодіють зі структурованими буферами даних, а також із закодованими за допомогою Об'єктної Нотації JavaScript (JSON) даними.

Керування пам'яттю

Ці об'єкти взаємодіють з механізмом збирання сміття.

Об'єкти абстракцій контролю

Абстракції контролю допомагають структурувати код, особливо якщо він асинхронний (зокрема без використання глибоко вкладених функцій зворотного виклику).

Рефлексія

Інтернаціоналізація

Додатки до ядра ECMAScript із функціональністю, що чутлива до мови.