Intl.NumberFormat

Об'єкт Intl.NumberFormat (інтернаціоналізація – формат чисел) дає змогу форматувати числа з урахуванням мови.

Спробуйте його в дії

Конструктор

Intl.NumberFormat()

Створює новий об'єкт NumberFormat.

Статичні методи

Intl.NumberFormat.supportedLocalesOf()

Повертає масив, що містить ті з переданих локалей, котрі підтримуються без потреби відступати до усталеної локалі середовища виконання.

Властивості примірника

Ці властивості означені на Intl.NumberFormat.prototype і спільні для всіх примірників Intl.NumberFormat.

Intl.NumberFormat.prototype.constructor

Функція-конструктор, котра створила цей об'єкт-примірник. Для примірників Intl.NumberFormat початковим значенням є конструктор Intl.NumberFormat.

Intl.NumberFormat.prototype[@@toStringTag]

Початковим значенням властивості @@toStringTag є рядок "Intl.NumberFormat". Ця властивість використовується в Object.prototype.toString().

Методи примірника

Intl.NumberFormat.prototype.format()

Функція-гетер, котра форматує число згідно з локаллю та опціями форматування цього об'єкта Intl.NumberFormat.

Intl.NumberFormat.prototype.formatRange()

Функція-гетер, котра форматує діапазон чисел згідно з локаллю та опціями форматування об'єкта Intl.NumberFormat, з якого цей метод викликано.

Intl.NumberFormat.prototype.formatRangeToParts()

Повертає Array з об'єктів, що представляють діапазон числових рядків у вигляді частин, що можуть бути використані для виконання власного форматування з урахуванням локалі.

Intl.NumberFormat.prototype.formatToParts()

Повертає Array з об'єктів, котрі представляють числовий рядок у вигляді частин, що може використовуватися для виконання власного форматування з урахуванням локалі.

Intl.NumberFormat.prototype.resolvedOptions()

Повертає новий об'єкт з властивостями, що відбивають локаль та опції порівняння, обчислені під час ініціалізації цього об'єкта.

Приклади

Базове застосування

При базовому застосуванні, без задання локалі, повертається рядок, форматований згідно з усталеними локаллю та опціями.

const number = 3500;

console.log(new Intl.NumberFormat().format(number));
// '3,500', коли в локалі англійської мови в США

Застосування локалей

Цей приклад демонструє частину варіацій форматів локалізованих чисел. Для отримання формату мови, котра використовується в користувацькому інтерфейсі застосунку, слід обов'язково задати цю мову (і бажано – якісь запасні мови) за допомогою аргументу locales:

const number = 123456.789;

// Німецька використовує кому як десятковий розділювач і крапку як розділювач груп розрядів
console.log(new Intl.NumberFormat("de-DE").format(number));
// 123.456,789

// Арабська у більшості арабськомовних країн застосовує справжні арабські цифри
console.log(new Intl.NumberFormat("ar-EG").format(number));
// ١٢٣٤٥٦٫٧٨٩

// Індія використовує розділювач груп розрядів, а також лакх і крор
console.log(new Intl.NumberFormat("en-IN").format(number));
// 1,23,456.789

// ключ розширення nu задає систему числення, наприклад, китайські цифри
console.log(new Intl.NumberFormat("zh-Hans-CN-u-nu-hanidec").format(number));
// 一二三,四五六.七八九

// при заданні мови, котра може не підтримуватися, як то
// балійської, слід задати запасну мову, в цьому випадку це індонезійська
console.log(new Intl.NumberFormat(["ban", "id"]).format(number));
// 123.456,789

Використання опцій

Результати можуть бути налаштовані за допомогою аргументу options:

const number = 123456.789;

// задання формату валюти
console.log(
 new Intl.NumberFormat("de-DE", { style: "currency", currency: "EUR" }).format(
  number,
 ),
);
// 123.456,79 €

// Японська єна не використовує дробових значень
console.log(
 new Intl.NumberFormat("ja-JP", { style: "currency", currency: "JPY" }).format(
  number,
 ),
);
// ¥123,457

// обмеження до трьох знаків після коми
console.log(
 new Intl.NumberFormat("en-IN", { maximumSignificantDigits: 3 }).format(
  number,
 ),
);
// 1,23,000

// Форматування з одиницями вимірювання
console.log(
 new Intl.NumberFormat("pt-PT", {
  style: "unit",
  unit: "kilometer-per-hour",
 }).format(50),
);
// 50 km/h

console.log(
 (16).toLocaleString("en-GB", {
  style: "unit",
  unit: "liter",
  unitDisplay: "long",
 }),
);
// 16 litres

Вичерпний список опцій доступний на сторінці конструктора Intl.NumberFormat().

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
NumberFormat
Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 0.12.0
footnote
NumberFormat() constructor Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 13.0.0
options.compactDisplay parameter
Chrome Full support 77
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 64
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 77
Chrome Android Full support 77
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 55
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 12.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.11.0
options.currencyDisplay parameter
Chrome Full support 77
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 64
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 77
Chrome Android Full support 77
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 55
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 12.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.11.0
options.currencySign parameter
Chrome Full support 77
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 64
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 77
Chrome Android Full support 77
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 55
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 12.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.11.0
options.notation parameter
Chrome Full support 77
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 64
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 77
Chrome Android Full support 77
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 55
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 12.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.11.0
options.signDisplay parameter
Chrome Full support 77
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 64
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 77
Chrome Android Full support 77
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 55
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 12.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.11.0
negative value
Experimental
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox Full support 93
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari No support No
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android Full support 93
Opera Android No support No
Safari on iOS No support No
Samsung Internet No support No
Deno No support No
Node.js No support No
options.unitDisplay parameter
Chrome Full support 77
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 64
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 77
Chrome Android Full support 77
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 55
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 12.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.11.0
options.unit parameter
Chrome Full support 77
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 64
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 77
Chrome Android Full support 77
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 55
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 12.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.11.0
format Chrome Full support 24
Edge Full support 12
footnote
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
footnote
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 0.12.0
footnote
formatRange
Experimental
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari Full support 15.4
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 15.4
Samsung Internet No support No
Deno No support No
Node.js No support No
formatRangeToParts
Experimental
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari Full support 15.4
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 15.4
Samsung Internet No support No
Deno No support No
Node.js No support No
formatToParts Chrome Full support 64
Edge Full support 12
Firefox Full support 58
Internet Explorer No support No
Opera Full support 51
Safari Full support 13
WebView Android Full support 64
Chrome Android Full support 64
Firefox for Android Full support 58
Opera Android Full support 47
Safari on iOS Full support 13
Samsung Internet Full support 9.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 10.0.0
footnote
resolvedOptions Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 0.12.0
footnote
supportedLocalesOf Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 13.0.0

Дивіться також