Intl

Об'єкт – простір імен Intl містить декілька конструкторів, а також функціональність, спільну для конструкторів інтернаціоналізації та інших функцій, чутливих до мови. Разом вони становлять API інтернаціоналізації ECMAScript, який надає можливості для: порівняння рядків, форматування чисел, форматування дат і часу та інше, чутливе до мови.

Опис

На відміну від більшості глобальних об'єктів, Intl не є конструктором. Його не можна використовувати з оператором new і закликати об'єкт Intl як функцію. Всі властивості та методи Intl є статичними (так само як в об'єкта Math).

Конструктори інтернаціоналізації, а також декілька чутливих до мови методів інших конструкторів (перелічених в розділі Дивіться також) використовують спільний патерн для впізнання локалей та з'ясування того, яка буде використана: вони приймають аргументи locales та options і зіставляють задану локаль (або локалі) з локалями, які вони підтримують, використовуючи алгоритм, заданий у властивості options.localeMatcher.

Аргумент locales

Аргумент locales використовується для визначення локалі, що використовується в даній операції. Реалізація JavaScript перевіряє locales, а потім обчислює локаль, яку розуміє, що стоїть найближче до задоволення вираженого побажання. Значення locales може бути:

 • undefined (або пропущений): Буде вжита усталена локаль реалізації.
 • Однією локаллю: Ідентифікатор локалі або об'єкт Intl.Locale, що обгортає ідентифікатор локалі.
 • Списком локалей: Будь-яке інше значення, що буде перетворено на об'єкт, а потім розглянуто як масив локалей.

В останніх двох випадках фактична вжита локаль – це локаль з найкращою підтримкою, визначена зіставленням локалей. Якщо ідентифікатор локалі не є рядком або об'єктом, то викидається TypeError. Якщо він є синтаксично недійсним рядком, то викидається RangeError. Якщо він є добре сформованим, але реалізація його не розуміє, то він ігнорується, і розглядається наступна локаль у списку, використовуючи локаль системи як фінальний запасний варіант. Проте не слід покладатися на те, що певна назва локалі буде проігнорована, оскільки реалізація може додати дані для будь-якої локалі в майбутньому. Наприклад, new Intl.DateTimeFormat("default") використовує усталену локаль реалізації лише через те, що "default" – це синтаксично дійсний ідентифікатор локалі, але не впізнається як жодна локаль.

Ідентифікатор локалі – це рядок, що складається з:

 1. Підмітки мови з 2-3 або 5-8 літер
 2. Підмітки письма з 4 літерами Необов'язкове
 3. Підмітки регіону з або 2, або 3 цифр Необов'язкове
 4. Однієї або більше підміток варіантів (усі з яких повинні бути унікальними), кожна з яких складається з 5-8 алфавітно-цифрових символів або цифри, після якої стоїть 3 алфавітно-цифрові символи Необов'язкове
 5. Одна чи більше послідовностей розширення BCP 47 Необов'язкове
 6. Послідовність розширення приватного використання Необов'язкове

Кожна підмітка та кожна послідовність відділені дефісами. Ідентифікатори локалей – це чутливий до регістру ASCII. Проте заведено використовувати заголовковий регістр (перша літера велика, решта – малі) для підміток письма, великі літери – для підміток регіону, та малі літери для всього решти. Наприклад:

 • "hi": гінді (мова)
 • "de-AT": німецька (мова) у варіанті Австрії (регіон)
 • "zh-Hans-CN": китайська (мова) записана спрощеними символами (письмо) у варіанті Китаю (регіон)
 • "en-emodeng": англійська (мова) у діалекті "ранньомодерної англійської" (варіант)

Підмітки, що визначають мови, алфавіти, регіони (в тому числі країни) та (що рідко вживається) варіанти, зареєстровані в Реєстрі підміток мов IANA. Цей реєстр періодично оновлюється з часом, а реалізації можуть не завжди бути актуальними, тому не слід дуже покладатися на те, що підмітки підтримуватимуться всюди.

Послідовності розширення BCP 47 складаються з однієї цифри або літери (окрім "x") та однієї або більше підміток з 2-8 літер або цифр, відділених дефісами. Для кожної цифри або літери дозволено лише одну послідовність: "de-a-foo-a-foo" – недійсна. Підмітки розширення BCP 47 визначені в проєкті Unicode CLDR. Наразі лише два розширення мають визначену семантику:

 • Розширення "u" (Unicode) може вживатися для запиту на додаткове підлаштування об'єктів API Intl. Приклади:

  • "de-DE-u-co-phonebk": Використовувати порядок сортування німецькою в стилі телефонних книг, що тлумачить голосні з умлаутами як відповідні пари символів: ä → ae, ö → oe, ü → ue.
  • "th-TH-u-nu-thai": Використовувати при форматуванні чисел тайські цифри (๐, ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙).
  • "ja-JP-u-ca-japanese": Використовувати при форматуванні дати та часу японський календар, так що 2013 рік виражається як 25-й рік ери Хейсей, або 平成 25.
  • "en-GB-u-ca-islamic": use British English with the Islamic (Hijri) calendar, where the Gregorian date 14 October, 2017 is the Hijri date 24 Muharram, 1439.
  • "en-GB-u-ca-islamic": використовувати британську англійську з мусульманським календарем (від Хіджри), в якому григоріанська дата 14 жовтня 2017 року виражається як дата Хіджри 24 Мухаррам 1439 року.
 • Розширення "t" (трансформована) позначає перетворений вміст: наприклад, текст, що перекладений з іншої локалі. Наразі жодна функціональність Intl не враховує розширення "t". Проте це розширення іноді містить вкладену локаль (без розширень): наприклад, трансформоване розширення в "de-t-en" містить ідентифікатор локалі для англійської. Якщо вкладена локаль присутня, то вона повинна бути дійсним ідентифікатором локалі. Наприклад, оскільки "en-emodeng-emodeng" – недійсний ідентифікатор (оскільки містить дублікат підмітки варіанту emodeng), то "de-t-en-emodeng-emodeng" – також недійсний.

Врешті решт, послідовність розширення приватного використання, що використовує літеру "x", може зустрічатися перед однією або більше підміток з 2-8 літер або цифр, відділених дефісами. Це дозволяє застосункам кодувати інформацію для власного приватного використання, яка буде ігноруватися всіма операціями Intl.

Аргумент options

Аргумент options повинен бути об'єктом зі властивостями, що відрізняються між конструкторами та функціями. Якщо аргумент options не передано або він є undefined, то для всіх властивостей використовуються усталені значення.

Одна властивість підтримується всіма чутливими до мови конструкторами та функціями: властивість localeMatcher, значення якої повинно бути рядком "lookup" або "best fit", і яка вибирає один з алгоритмів зіставлення локалей, описаних нижче.

Впізнання та зіставлення локалей

Список локалей, заданих аргументом locales, після вилучення з них розширень Unicode, тлумачиться як запит від застосунку в порядку пріоритету. Середовище виконання порівнює ці локалі з локалями, які є в доступності, та вибирає найкращу. Існують два алгоритми зіставлення: алгоритм "lookup" (пошук) виконує алгоритм Пошуку, описаний в BCP 47; алгоритм "best fit" (найбільш годяще) дозволяє середовищу виконання надати локаль, яка є щонайменше так само, але, можливо, й більше, годящою для запиту, як результат алгоритму пошуку. Якщо застосунок не передає аргумент locales, або якщо середовище виконання не має локалі, що відповідає запитові, то використовується усталена локаль середовища виконання. Алгоритм може бути вибраний за допомогою властивості аргументу options (див. нижче).

Якщо вибраний ідентифікатор локалі має послідовність розширення Unicode, то це розширення використовується для підлаштування сконструйованого об'єкта або логіки функції. Кожний конструктор і кожна функція підтримують лише підмножину ключів, визначених в розширенні Unicode, і підтримувані значення нерідко залежать від ідентифікатора локалі. Наприклад, ключ "co" (сортування) підтримується лише Intl.Collator, а його значення "phonebk" підтримується лише для німецької.

Статичні властивості

Intl.Collator

Конструктор для колаторів, які є об'єктами, що дозволяють порівняння рядків, чутливе до мови.

Intl.DateTimeFormat

Конструктор для об'єктів, що дозволяють форматування дати та часу, чутливе до мови.

Intl.DisplayNames

Конструктор для об'єктів, що дозволяють послідовне перекладання назв мов, регіонів та письмових систем.

Intl.DurationFormat

Конструктор для об'єктів, що дозволяють форматування тривалості, чутливе до мови.

Intl.ListFormat

Конструктор для об'єктів, що дозволяють форматування списків, чутливе до мови.

Intl.Locale

Конструктор для об'єктів, що представляють ідентифікатор локалі Unicode.

Intl.NumberFormat

Конструктор для об'єктів, що дозволяють форматування чисел, чутливе до мови.

Intl.PluralRules

Конструктор для об'єктів, що дають змогу користуватися чутливим до множини форматуванням та мовозалежними правилами для множин.

Intl.RelativeTimeFormat

Конструктор для об'єктів з мовозалежним форматуванням відносного часу.

Intl.Segmenter

Конструктор для об'єктів, що дозволяють сегментацію тексту, чутливу до мови.

Intl[Symbol.toStringTag]

Початкове значення властивості [Symbol.toStringTag] – рядок "Intl". Ця властивість використовується в Object.prototype.toString().

Статичні методи

Intl.getCanonicalLocales()

Повертає канонічні назви локалей.

Intl.supportedValuesOf()

Повертає відсортований масив, що містить унікальні підтримувані календарі, сортування, валюти, системи нумерації або одиниці вимірювання, підтримувані реалізацією.

Приклади

Форматування дат і чисел

Intl можна використовувати для форматування дат та чисел у форму, що є типовою для певної мови та регіону:

const count = 26254.39;
const date = new Date("2012-05-24");

function log(locale) {
 console.log(
  `${new Intl.DateTimeFormat(locale).format(date)} ${new Intl.NumberFormat(
   locale,
  ).format(count)}`,
 );
}

log("en-US"); // 5/24/2012 26,254.39

log("de-DE"); // 24.5.2012 26.254,39

log("uk-UA"); // 24.05.2012 26 254,39

Використання мови з налаштувань браузера

Замість передачі в методи Intl жорстко закодованої назви локалі можна скористатися вибраною користувачем мовою, доступною в navigator.language:

const date = new Date("2012-05-24");

const formattedDate = new Intl.DateTimeFormat(navigator.language).format(date);

Інший варіант: властивість navigator.languages надає список мов, обраних користувачем. Цей список можна передавати безпосередньо в конструктори Intl, щоб реалізувати запасний набір локалей на основі налаштувань користувача. Дивіться процес впізнання та зіставлення локалей, який використовується для вибору найбільш доречної доступної локалі:

const count = 26254.39;

const formattedCount = new Intl.NumberFormat(navigator.languages).format(count);

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
Intl
Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 0.12.0
@@toStringTag Chrome Full support 86
Edge Full support 86
Firefox Full support 83
Internet Explorer No support No
Opera Full support 72
Safari Full support 14
WebView Android Full support 86
Chrome Android Full support 86
Firefox for Android Full support 83
Opera Android Full support 61
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 14.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 15.0.0
Collator Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 0.12.0
footnote
Collator() constructor
Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 13.0.0
options.caseFirst parameter
Chrome Full support 24
Edge Full support 18
Firefox Full support 55
Internet Explorer No support No
Opera Full support 15
Safari Full support 11
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 11
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 0.12.0
options.collation parameter
Chrome Full support 87
Edge Full support 87
Firefox Full support 85
Internet Explorer No support No
Opera Full support 73
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 87
Chrome Android Full support 87
Firefox for Android Full support 85
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 14.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 15.0.0
Collator.compare
Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 0.12.0
footnote
Collator.resolvedOptions
Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 0.12.0
footnote
Collator.supportedLocalesOf
Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 13.0.0
DateTimeFormat Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 0.12.0
footnote
DateTimeFormat() constructor
Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 13.0.0
locales parameter
Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 13.0.0
options parameter
Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 0.12.0
options.dateStyle parameter
Chrome Full support 76
Edge Full support 79
Firefox Full support 79
Internet Explorer No support No
Opera Full support 63
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 76
Chrome Android Full support 76
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 54
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 12.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.9.0
options.dayPeriod parameter
Chrome Full support 92
Edge Full support 92
Firefox Full support 90
Internet Explorer No support No
Opera Full support 78
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 92
Chrome Android Full support 92
Firefox for Android Full support 90
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 16.0
Deno Full support 1.12
Node.js No support No
options.fractionalSecondDigits parameter
Chrome Full support 84
Edge Full support 84
Firefox Full support 84
Internet Explorer No support No
Opera Full support 70
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 84
Chrome Android Full support 84
Firefox for Android Full support 84
Opera Android Full support 60
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 14.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 14.6.0
options.hourCycle parameter
Chrome Full support 73
Edge Full support 18
Firefox Full support 58
Internet Explorer No support No
Opera Full support 60
Safari Full support 13
WebView Android Full support 73
Chrome Android Full support 73
Firefox for Android Full support 58
Opera Android Full support 52
Safari on iOS Full support 13
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
options.timeStyle parameter
Chrome Full support 76
Edge Full support 79
Firefox Full support 79
Internet Explorer No support No
Opera Full support 63
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 76
Chrome Android Full support 76
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 54
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 12.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.9.0
options.timeZoneName parameter
Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer No support No
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 0.12.0
IANA time zone names in options.timeZoneName option
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox Full support 91
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari Full support 15.4
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android Full support 91
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 15.4
Samsung Internet No support No
Deno No support No
Node.js No support No
options.timeZone parameter
Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer No support No
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 0.12.0
IANA time zone names in options.timeZone option
Chrome Full support 24
Edge Full support 14
Firefox Full support 52
Internet Explorer No support No
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 4.0.0
DateTimeFormat.format
Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 0.12.0
footnote
DateTimeFormat.formatRange
Chrome Full support 76
Edge Full support 79
Firefox Full support 91
Internet Explorer No support No
Opera Full support 63
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 76
Chrome Android Full support 76
Firefox for Android Full support 91
Opera Android Full support 54
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 12.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.9.0
footnote
DateTimeFormat.formatRangeToParts
Chrome Full support 76
Edge Full support 79
Firefox Full support 91
Internet Explorer No support No
Opera Full support 63
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 76
Chrome Android Full support 76
Firefox for Android Full support 91
Opera Android Full support 54
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 12.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.9.0
footnote
DateTimeFormat.formatToParts
Chrome Full support 57
footnote
Edge Full support 18
Firefox Full support 51
Internet Explorer No support No
Opera Full support 44
footnote
Safari Full support 11
WebView Android Full support 57
footnote
Chrome Android Full support 57
footnote
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 43
footnote
Safari on iOS Full support 11
Samsung Internet Full support 7.0
footnote
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 8.0.0
footnote
DateTimeFormat.resolvedOptions
Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 0.12.0
footnote
computed timeZone
Chrome Full support 35
Edge Full support 14
Firefox Full support 53
Internet Explorer No support No
Opera Full support 30
Safari Full support 10
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 35
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 22
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 3.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 8.10.0
DateTimeFormat.supportedLocalesOf
Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 13.0.0
DisplayNames Chrome Full support 81
Edge Full support 81
Firefox Full support 86
Internet Explorer No support No
Opera Full support 68
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 81
Chrome Android Full support 81
Firefox for Android Full support 86
Opera Android Full support 58
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 13.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 14.0.0
DisplayNames() constructor
Chrome Full support 81
Edge Full support 81
Firefox Full support 86
Internet Explorer No support No
Opera Full support 68
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 81
Chrome Android Full support 81
Firefox for Android Full support 86
Opera Android Full support 58
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 13.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 14.0.0
DisplayNames.of
Chrome Full support 81
Edge Full support 81
Firefox Full support 86
Internet Explorer No support No
Opera Full support 68
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 81
Chrome Android Full support 81
Firefox for Android Full support 86
Opera Android Full support 58
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 13.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 14.0.0
DisplayNames.resolvedOptions
Chrome Full support 81
Edge Full support 81
Firefox Full support 86
Internet Explorer No support No
Opera Full support 68
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 81
Chrome Android Full support 81
Firefox for Android Full support 86
Opera Android Full support 58
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 13.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 14.0.0
DisplayNames.supportedLocalesOf
Chrome Full support 81
Edge Full support 81
Firefox Full support 86
Internet Explorer No support No
Opera Full support 68
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 81
Chrome Android Full support 81
Firefox for Android Full support 86
Opera Android Full support 58
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 13.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 14.0.0
ListFormat Chrome Full support 72
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 60
Safari Full support 14.1
footnote
WebView Android Full support 72
Chrome Android Full support 72
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 51
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
footnote
ListFormat() constructor
Chrome Full support 72
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 60
Safari Full support 14.1
footnote
WebView Android Full support 72
Chrome Android Full support 72
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 51
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 13.0.0
ListFormat.format
Chrome Full support 72
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 60
Safari Full support 14.1
footnote
WebView Android Full support 72
Chrome Android Full support 72
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 51
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
footnote
ListFormat.formatToParts
Chrome Full support 72
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 60
Safari Full support 14.1
footnote
WebView Android Full support 72
Chrome Android Full support 72
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 51
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
footnote
ListFormat.resolvedOptions
Chrome Full support 72
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 60
Safari Full support 14.1
footnote
WebView Android Full support 72
Chrome Android Full support 72
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 51
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
footnote
ListFormat.supportedLocalesOf
Chrome Full support 72
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 60
Safari Full support 14.1
footnote
WebView Android Full support 72
Chrome Android Full support 72
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 51
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 13.0.0
Locale Chrome Full support 74
Edge Full support 79
Firefox Full support 75
Internet Explorer No support No
Opera Full support 62
Safari Full support 14
WebView Android Full support 74
Chrome Android Full support 74
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 53
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
Locale() constructor
Chrome Full support 74
Edge Full support 79
Firefox Full support 75
Internet Explorer No support No
Opera Full support 62
Safari Full support 14
WebView Android Full support 74
Chrome Android Full support 74
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 53
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
Locale.baseName
Chrome Full support 74
Edge Full support 79
Firefox Full support 75
Internet Explorer No support No
Opera Full support 62
Safari Full support 14
WebView Android Full support 74
Chrome Android Full support 74
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 53
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
Locale.calendar
Chrome Full support 74
Edge Full support 79
Firefox Full support 75
Internet Explorer No support No
Opera Full support 62
Safari Full support 14
WebView Android Full support 74
Chrome Android Full support 74
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 53
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
Locale.calendars
Chrome Full support 99
Edge Full support 99
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera Full support 85
Safari Full support 15.4
WebView Android Full support 99
Chrome Android Full support 99
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 15.4
Samsung Internet No support No
Deno No support No
Node.js No support No
Locale.caseFirst
Chrome Full support 74
Edge Full support 79
Firefox Full support 75
Internet Explorer No support No
Opera Full support 62
Safari Full support 14
WebView Android Full support 74
Chrome Android Full support 74
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 53
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
Locale.collation
Chrome Full support 74
Edge Full support 79
Firefox Full support 75
Internet Explorer No support No
Opera Full support 62
Safari Full support 14
WebView Android Full support 74
Chrome Android Full support 74
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 53
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
Locale.collations
Chrome Full support 92
disabled
Edge Full support 99
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera Full support 85
Safari Full support 15.4
WebView Android Full support 99
Chrome Android Full support 92
disabled
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 15.4
Samsung Internet No support No
Deno No support No
Node.js No support No
Locale.hourCycle
Chrome Full support 74
Edge Full support 79
Firefox Full support 75
Internet Explorer No support No
Opera Full support 62
Safari Full support 14
WebView Android Full support 74
Chrome Android Full support 74
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 53
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
Locale.hourCycles
Chrome Full support 99
Edge Full support 99
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera Full support 85
Safari Full support 15.4
WebView Android Full support 99
Chrome Android Full support 99
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 15.4
Samsung Internet No support No
Deno No support No
Node.js No support No
Locale.language
Chrome Full support 74
Edge Full support 79
Firefox Full support 75
Internet Explorer No support No
Opera Full support 62
Safari Full support 14
WebView Android Full support 74
Chrome Android Full support 74
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 53
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
Locale.maximize
Chrome Full support 74
Edge Full support 79
Firefox Full support 75
Internet Explorer No support No
Opera Full support 62
Safari Full support 14
WebView Android Full support 74
Chrome Android Full support 74
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 53
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
Locale.minimize
Chrome Full support 74
Edge Full support 79
Firefox Full support 75
Internet Explorer No support No
Opera Full support 62
Safari Full support 14
WebView Android Full support 74
Chrome Android Full support 74
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 53
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
Locale.numberingSystem
Chrome Full support 74
Edge Full support 79
Firefox Full support 75
Internet Explorer No support No
Opera Full support 62
Safari Full support 14
WebView Android Full support 74
Chrome Android Full support 74
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 53
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
Locale.numberingSystems
Chrome Full support 99
Edge Full support 99
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera Full support 85
Safari Full support 15.4
WebView Android Full support 99
Chrome Android Full support 99
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 15.4
Samsung Internet No support No
Deno No support No
Node.js No support No
Locale.numeric
Chrome Full support 74
Edge Full support 79
Firefox Full support 75
Internet Explorer No support No
Opera Full support 62
Safari Full support 14
WebView Android Full support 74
Chrome Android Full support 74
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 53
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
Locale.region
Chrome Full support 74
Edge Full support 79
Firefox Full support 75
Internet Explorer No support No
Opera Full support 62
Safari Full support 14
WebView Android Full support 74
Chrome Android Full support 74
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 53
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
Locale.script
Chrome Full support 74
Edge Full support 79
Firefox Full support 75
Internet Explorer No support No
Opera Full support 62
Safari Full support 14
WebView Android Full support 74
Chrome Android Full support 74
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 53
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
Locale.textInfo
Chrome Full support 99
Edge Full support 99
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera Full support 85
Safari Full support 15.4
WebView Android Full support 99
Chrome Android Full support 99
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 15.4
Samsung Internet No support No
Deno No support No
Node.js No support No
Locale.timeZones
Chrome Full support 99
Edge Full support 99
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera Full support 85
Safari Full support 15.4
WebView Android Full support 99
Chrome Android Full support 99
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 15.4
Samsung Internet No support No
Deno No support No
Node.js No support No
Locale.toString
Chrome Full support 74
Edge Full support 79
Firefox Full support 75
Internet Explorer No support No
Opera Full support 62
Safari Full support 14
WebView Android Full support 74
Chrome Android Full support 74
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 53
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
Locale.weekInfo
Chrome Full support 99
Edge Full support 99
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera Full support 85
Safari Full support 15.4
WebView Android Full support 99
Chrome Android Full support 99
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 15.4
Samsung Internet No support No
Deno No support No
Node.js No support No
NumberFormat Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 0.12.0
footnote
NumberFormat() constructor
Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 13.0.0
options.compactDisplay parameter
Chrome Full support 77
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 64
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 77
Chrome Android Full support 77
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 55
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 12.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.11.0
options.currencyDisplay parameter
Chrome Full support 77
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 64
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 77
Chrome Android Full support 77
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 55
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 12.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.11.0
options.currencySign parameter
Chrome Full support 77
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 64
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 77
Chrome Android Full support 77
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 55
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 12.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.11.0
options.notation parameter
Chrome Full support 77
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 64
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 77
Chrome Android Full support 77
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 55
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 12.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.11.0
options.signDisplay parameter
Chrome Full support 77
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 64
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 77
Chrome Android Full support 77
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 55
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 12.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.11.0
negative value
Experimental
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox Full support 93
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari No support No
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android Full support 93
Opera Android No support No
Safari on iOS No support No
Samsung Internet No support No
Deno No support No
Node.js No support No
options.unitDisplay parameter
Chrome Full support 77
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 64
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 77
Chrome Android Full support 77
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 55
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 12.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.11.0
options.unit parameter
Chrome Full support 77
Edge Full support 79
Firefox Full support 78
Internet Explorer No support No
Opera Full support 64
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 77
Chrome Android Full support 77
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 55
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 12.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.11.0
NumberFormat.format
Chrome Full support 24
Edge Full support 12
footnote
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
footnote
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 0.12.0
footnote
NumberFormat.formatRange
Experimental
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari Full support 15.4
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 15.4
Samsung Internet No support No
Deno No support No
Node.js No support No
NumberFormat.formatRangeToParts
Experimental
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari Full support 15.4
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 15.4
Samsung Internet No support No
Deno No support No
Node.js No support No
NumberFormat.formatToParts
Chrome Full support 64
Edge Full support 12
Firefox Full support 58
Internet Explorer No support No
Opera Full support 51
Safari Full support 13
WebView Android Full support 64
Chrome Android Full support 64
Firefox for Android Full support 58
Opera Android Full support 47
Safari on iOS Full support 13
Samsung Internet Full support 9.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 10.0.0
footnote
NumberFormat.resolvedOptions
Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 0.12.0
footnote
NumberFormat.supportedLocalesOf
Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 25
Firefox for Android Full support 56
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 13.0.0
PluralRules Chrome Full support 63
Edge Full support 18
Firefox Full support 58
Internet Explorer No support No
Opera Full support 50
Safari Full support 13
WebView Android Full support 63
Chrome Android Full support 63
Firefox for Android Full support 58
Opera Android Full support 46
Safari on iOS Full support 13
Samsung Internet Full support 8.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 10.0.0
footnote
PluralRules() constructor
Chrome Full support 63
Edge Full support 18
Firefox Full support 58
Internet Explorer No support No
Opera Full support 50
Safari Full support 13
WebView Android Full support 63
Chrome Android Full support 63
Firefox for Android Full support 58
Opera Android Full support 46
Safari on iOS Full support 13
Samsung Internet Full support 8.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 13.0.0
PluralRules.resolvedOptions
Chrome Full support 63
Edge Full support 18
Firefox Full support 58
Internet Explorer No support No
Opera Full support 50
Safari Full support 13
WebView Android Full support 63
Chrome Android Full support 63
Firefox for Android Full support 58
Opera Android Full support 46
Safari on iOS Full support 13
Samsung Internet Full support 8.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 10.0.0
footnote
PluralRules.select
Chrome Full support 63
Edge Full support 18
Firefox Full support 58
Internet Explorer No support No
Opera Full support 50
Safari Full support 13
WebView Android Full support 63
Chrome Android Full support 63
Firefox for Android Full support 58
Opera Android Full support 46
Safari on iOS Full support 13
Samsung Internet Full support 8.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 10.0.0
footnote
PluralRules.selectRange
Experimental
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari Full support 15.4
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 15.4
Samsung Internet No support No
Deno No support No
Node.js No support No
PluralRules.supportedLocalesOf
Chrome Full support 63
Edge Full support 18
Firefox Full support 58
Internet Explorer No support No
Opera Full support 50
Safari Full support 13
WebView Android Full support 63
Chrome Android Full support 63
Firefox for Android Full support 58
Opera Android Full support 46
Safari on iOS Full support 13
Samsung Internet Full support 8.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 10.0.0
footnote
RelativeTimeFormat Chrome Full support 71
Edge Full support 79
Firefox Full support 65
Internet Explorer No support No
Opera Full support 58
Safari Full support 14
WebView Android Full support 71
Chrome Android Full support 71
Firefox for Android Full support 65
Opera Android Full support 50
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 10.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
footnote
RelativeTimeFormat() constructor
Chrome Full support 71
Edge Full support 79
Firefox Full support 65
Internet Explorer No support No
Opera Full support 58
Safari Full support 14
WebView Android Full support 71
Chrome Android Full support 71
Firefox for Android Full support 65
Opera Android Full support 50
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 10.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 13.0.0
RelativeTimeFormat.format
Chrome Full support 71
Edge Full support 79
Firefox Full support 65
Internet Explorer No support No
Opera Full support 58
Safari Full support 14
WebView Android Full support 71
Chrome Android Full support 71
Firefox for Android Full support 65
Opera Android Full support 50
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 10.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
footnote
RelativeTimeFormat.formatToParts
Chrome Full support 71
Edge Full support 79
Firefox Full support 70
Internet Explorer No support No
Opera Full support 58
Safari Full support 14
WebView Android Full support 71
Chrome Android Full support 71
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 50
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 10.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
footnote
RelativeTimeFormat.resolvedOptions
Chrome Full support 71
Edge Full support 79
Firefox Full support 65
Internet Explorer No support No
Opera Full support 58
Safari Full support 14
WebView Android Full support 71
Chrome Android Full support 71
Firefox for Android Full support 65
Opera Android Full support 50
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 10.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
footnote
resolvedOptions.numberingSystem
Chrome Full support 73
Edge Full support 79
Firefox Full support 70
Internet Explorer No support No
Opera Full support 60
Safari Full support 14
WebView Android Full support 73
Chrome Android Full support 73
Firefox for Android Full support 79
Opera Android Full support 52
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 12.0.0
RelativeTimeFormat.supportedLocalesOf
Chrome Full support 71
Edge Full support 79
Firefox Full support 65
Internet Explorer No support No
Opera Full support 58
Safari Full support 14
WebView Android Full support 71
Chrome Android Full support 71
Firefox for Android Full support 65
Opera Android Full support 50
Safari on iOS Full support 14
Samsung Internet Full support 10.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 13.0.0
Segmenter Chrome Full support 87
Edge Full support 87
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera Full support 73
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 87
Chrome Android Full support 87
Firefox for Android No support No
Opera Android Full support 62
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 14.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 16.0.0
Segmenter() constructor
Chrome Full support 87
Edge Full support 87
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera Full support 73
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 87
Chrome Android Full support 87
Firefox for Android No support No
Opera Android Full support 62
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 14.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 16.0.0
Segmenter.resolvedOptions
Chrome Full support 87
Edge Full support 87
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera Full support 73
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 87
Chrome Android Full support 87
Firefox for Android No support No
Opera Android Full support 62
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 14.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 16.0.0
Segmenter.segment
Chrome Full support 87
Edge Full support 87
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera Full support 73
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 87
Chrome Android Full support 87
Firefox for Android No support No
Opera Android Full support 62
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 14.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 16.0.0
Segmenter.supportedLocalesOf
Chrome Full support 87
Edge Full support 87
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera Full support 73
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 87
Chrome Android Full support 87
Firefox for Android No support No
Opera Android Full support 62
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 14.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 16.0.0
Segments Chrome Full support 87
Edge Full support 87
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera Full support 73
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 87
Chrome Android Full support 87
Firefox for Android No support No
Opera Android Full support 62
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 14.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 16.0.0
Segments.@@iterator
Chrome Full support 87
Edge Full support 87
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera Full support 73
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 87
Chrome Android Full support 87
Firefox for Android No support No
Opera Android Full support 62
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 14.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 16.0.0
Segments.containing
Chrome Full support 87
Edge Full support 87
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera Full support 73
Safari Full support 14.1
WebView Android Full support 87
Chrome Android Full support 87
Firefox for Android No support No
Opera Android Full support 62
Safari on iOS Full support 14.5
Samsung Internet Full support 14.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 16.0.0
getCanonicalLocales Chrome Full support 54
Edge Full support 16
Firefox Full support 48
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari Full support 11
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android Full support 56
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 11
Samsung Internet No support No
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 7.0.0
supportedValuesOf Chrome No support No
Edge No support No
Firefox Full support 93
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari Full support 15.4
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android Full support 93
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 15.4
Samsung Internet No support No
Deno No support No
Node.js No support No

Дивіться також