String.prototype.repeat()

Метод repeat() (повторювати) значень String збирає і повертає новий рядок, який містить вказану кількість копій свого рядка, зчеплену докупи.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

repeat(count)

Параметри

count

Ціле число в діапазоні між 0 та +Infinity, яке позначає те, скільки разів слід повторити початковий рядок.

Повернене значення

Новий рядок, який містить вказане число копій початкового.

Винятки

RangeError

Викидається, коли count є від'ємним, або коли count перевищує максимальну довжину рядка.

Приклади

Застосування repeat()

"abc".repeat(-1); // RangeError
"abc".repeat(0); // ''
"abc".repeat(1); // 'abc'
"abc".repeat(2); // 'abcabc'
"abc".repeat(3.5); // 'abcabcabc' (параметр "count" конвертується в ціле число)
"abc".repeat(1 / 0);
// RangeError

({ toString: () => "abc", repeat: String.prototype.repeat }).repeat(2);
// 'abcabc' (repeat() — це узагальнений метод)

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
repeat
Chrome Full support 41
Edge Full support 12
Firefox Full support 24
Internet Explorer No support No
Opera Full support 28
Safari Full support 9
WebView Android Full support 41
Chrome Android Full support 36
Firefox for Android Full support 24
Opera Android Full support 28
Safari on iOS Full support 9
Samsung Internet Full support 3.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 4.0.0

Дивіться також