String.prototype.trimStart()

Метод trimStart() (обітнути початок) значень String прибирає пробіли з початку свого рядка та повертає новий рядок, не змінюючи вихідний. Метод trimLeft() є його псевдонімом.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

trimStart()

trimLeft()

Параметри

Жодних.

Повернене значення

Новий рядок, що містить значення початкового рядка str, у якого пробільні символи спочатку (з лівого боку) — обрізані. Пробіли визначені як символи пробілів плюс символи кінця рядка.

Якщо початок рядка str не містить пробільних символів, однаково повертається новий рядок (практично — копія рядка str).

Вживання псевдонімів

Після стандартизації trim(), рушії також реалізували нестандартний метод trimLeft. Проте заради узгодженості з padStart(), коли цей метод був стандартизований, за його назву було обрано trimStart. У зв'язку з міркуваннями сумісності у Вебі trimLeft залишається псевдонімом trimStart, і може вказувати на той самий об'єкт-функцію. В деяких рушіях це буквально означає:

String.prototype.trimLeft.name === "trimStart";

Приклади

Застосування trimStart()

Наступний приклад обтинає пробіли з початку str, але не з кінця.

let str = "   foo  ";

console.log(str.length); // 8

str = str.trimStart();
console.log(str.length); // 5
console.log(str); // 'foo  '

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
trimStart
Chrome Full support 66
Edge Full support 79
Firefox Full support 61
Internet Explorer No support No
Opera Full support 53
Safari Full support 12
WebView Android Full support 66
Chrome Android Full support 66
Firefox for Android Full support 61
Opera Android Full support 47
Safari on iOS Full support 12
Samsung Internet Full support 9.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 10.0.0

Дивіться також