String.prototype.bold()

Застаріло: Це — не рекомендована до використання функціональність. Хоча деякі браузери все ще можуть її підтримувати, її або вже виключено з актуальних вебстандартів, або вона знаходиться в процесі завершення підтримки, або ж її залишили лише з міркувань зворотної сумісності. Слід уникати її використання, і якщо можливо — оновлювати вже написаний з код, що опирається на цю функціональність (дивіться таблицю сумісності) внизу цієї сторінки, щоб прийняти рішення). Майте на увазі: ця функціональність може припинити працювати в будь-який момент.

Метод bold() (грубий) значень String створює рядок, що вбудовує рядок цього методу в елемент <b> (<b>рядок</b>), що призводить до виведення цього рядка грубим шрифтом.

Примітка: Всі методи для обгортання в HTML є нерекомендованими, вони стандартизовані суто для потреб сумісності. Замість них слід використовувати API DOM, як то document.createElement().

Синтаксис

bold()

Параметри

Жодних.

Повернене значення

Рядок, що починається тегом <b>, далі йде текст str, а потім – кінцевий тег </b>.

Приклади

Застосування bold()

Код нижче створює рядок HTML, а потім замінює цим рядком тіло документа:

const contentString = "Привіт, світе";

document.body.innerHTML = contentString.bold();

Це створить наступний HTML:

<b>Привіт, світе</b>

Замість використання bold() і безпосереднього створення тексту HTML слід використовувати API DOM, як то document.createElement(). Наприклад:

const contentString = "Привіт, світе";
const elem = document.createElement("b");
elem.innerText = contentString;
document.body.appendChild(elem);

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
bold
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0

Дивіться також