String.prototype.endsWith()

Метод endsWith() (закінчується підрядком) значень String визначає, чи завершується його рядок символами з рядка-параметра, повертаючи true або false відповідно.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

endsWith(searchString)
endsWith(searchString, endPosition)

Параметри

searchString

Символи, які потрібно шукати в кінці рядка str. Цей параметр не може бути регулярним виразом. Будь-які значення, що не є регулярними виразами, зводяться до рядків, тож пропуск цього параметра або передача в ньому undefined змусить endsWith шукати рядок "undefined", а це рідко саме те, що потрібно.

endPosition Необов'язкове

Кінцева позиція, на якій очікується зустріти searchString (індекс останнього символу searchString плюс 1). Усталено дорівнює значенню str.length.

Повернене значення

Повертає true, якщо передана послідовність символів знайдена в кінці рядка, в тому числі коли searchString – порожній рядок, а інакше — false.

Винятки

TypeError

Викидається, коли searchString є регулярним виразом.

Опис

Цей метод дозволяє визначити, чи рядок закінчується іншим рядком. Цей метод чутливий до регістру символів.

Приклади

Застосування методу endsWith()

const str = "Чи бути, чи не бути — ось питання.";

console.log(str.endsWith("питання.")); // true
console.log(str.endsWith("бути")); // false
console.log(str.endsWith("бути", 19)); // true

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
endsWith
Chrome Full support 41
Edge Full support 12
Firefox Full support 17
Internet Explorer No support No
Opera Full support 28
Safari Full support 9
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 36
Firefox for Android Full support 17
Opera Android Full support 24
Safari on iOS Full support 9
Samsung Internet Full support 3.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 4.0.0

Дивіться також