String.prototype.valueOf()

Метод valueOf() (значення) значень String повертає рядкове значення, з якого був викликаний.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

valueOf()

Параметри

Жодних.

Повернене значення

Рядок, що відповідає примітивному значенню цього об'єкта String.

Опис

Метод valueOf() об'єкту String повертає його примітивне значення як значення рядкового типу даних. Це значення еквівалентне результату виклику методу String.prototype.toString().

Цей метод здебільшого викликається внутрішньо рушієм JavaScript, а не явно в коді вебзастосунків.

Приклади

Застосування valueOf()

const x = new String("Привіт, світе");
console.log(x.valueOf()); // 'Привіт, світе'

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
valueOf
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0

Дивіться також