String.prototype.big()

Застаріло: Це — не рекомендована до використання функціональність. Хоча деякі браузери все ще можуть її підтримувати, її або вже виключено з актуальних вебстандартів, або вона знаходиться в процесі завершення підтримки, або ж її залишили лише з міркувань зворотної сумісності. Слід уникати її використання, і якщо можливо — оновлювати вже написаний з код, що опирається на цю функціональність (дивіться таблицю сумісності) внизу цієї сторінки, щоб прийняти рішення). Майте на увазі: ця функціональність може припинити працювати в будь-який момент.

Метод big() (великий) значень String створює рядок, що вбудовує рядок цього методу в елемент <big> (<big>str</big>), завдяки якому текст виводиться великим шрифтом.

Примітка: Всі обгортальні методи HTML є нерекомендованими та стандартизовані лише для потреб сумісності. У випадку big(), сам елемент <big> було вилучено зі специфікації HTML, і його більше не слід використовувати. Замість цього веброзробники повинні використовувати властивості CSS.

Синтаксис

big()

Параметри

Жодних.

Повернене значення

Рядок, що починається з початкового тега <big>, потім текст str, і потім кінцевий тег </big>.

Приклади

Застосування методу big()

Код нижче створює рядок HTML, а потім замінює цим рядком тіло документа:

const contentString = "Привіт, світе";

document.body.innerHTML = contentString.big();

Це створить наступний HTML:

<big>Привіт, світе</big>

Застереження: Ця розмітка – недійсна, оскільки big більше не є дійсним елементом. Замість використання big() і безпосереднього створення тексту HTML слід використати для роботи зі шрифтами CSS. Наприклад, можна змінити font-size через атрибут element.style:

document.getElementById("yourElemId").style.fontSize = "2em";

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
big
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0

Дивіться також