String.prototype.includes()

Метод includes() (включає) значень String виконує чутливий до регістру пошук для визначення, чи можна переданий рядок знайти всередині поточного, повертаючи true або false відповідно.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

includes(searchString)
includes(searchString, position)

Параметри

searchString

Рядок, який необхідно знайти всередині початкового рядка str. Не може бути регулярним виразом. Усі значення, що не є регулярними виразами, зводяться до рядків, тож опускання цього параметра або передача в ньому undefined змушує includes() шукати рядок "undefined", а це рідко саме те, що потрібно.

position Необов'язкове

Номер позиції всередині рядка, з якої розпочнеться пошук шуканого рядка searchString. (Усталено дорівнює 0.)

Повернене значення

Повертає true, якщо шуканий рядок було знайдено будь-де всередині початкового рядка, в тому числі коли searchString є порожнім рядком, інакше – false.

Винятки

TypeError

Викидається, коли searchString є регулярним виразом.

Опис

Цей метод дає змогу визначити, чи містить один рядок – інший.

Чутливість до регістру

Метод includes() чутливий до регістру. Для прикладу, наступний вираз поверне false:

"Синій кит".includes("синій"); // повертає false

Це обмеження можна обійти, привівши як вихідний рядок, так і шуканий, до нижнього регістру:

"Синій кит".toLowerCase().includes("синій"); // повертає true

Приклади

Застосування методу includes()

const str = "Чи бути, чи не бути — ось питання.";

console.log(str.includes("Чи бути")); // true
console.log(str.includes("питання")); // true
console.log(str.includes("не існує")); // false
console.log(str.includes("Чи бути", 1)); // false
console.log(str.includes("ЧИ БУТИ")); // false
console.log(str.includes("")); // true

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
includes
Chrome Full support 41
Edge Full support 12
Firefox Full support 40
Internet Explorer No support No
Opera Full support 28
Safari Full support 9
WebView Android Full support 41
Chrome Android Full support 41
Firefox for Android Full support 40
Opera Android Full support 28
Safari on iOS Full support 9
Samsung Internet Full support 4.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 4.0.0

Дивіться також