String.prototype.startsWith()

Метод startsWith() (починається з підрядка) значень String визначає, чи починається його рядок символами з рядка-параметра, повертаючи true або false відповідно.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

startsWith(searchString)
startsWith(searchString, position)

Параметри

searchString

Символи, які слід шукати на початку цього рядка. Не може бути регулярним виразом. Будь-яке значення, що не є регулярним виразом, зводиться до рядка, тож пропуск цього параметра або передача в ньому undefined змушує startsWith() шукати рядок "undefined", а це рідко саме те, що потрібно.

position Необов'язкове

Стартова позиція, на якій очікується знайти searchString (індекс першого символу searchString). Усталено — 0.

Повернене значення

Значення true, якщо дані символи знайдені на початку рядка, включно з випадком, коли searchString є порожнім рядком; інакше – false.

Винятки

TypeError

Викидається, коли searchString є регулярним виразом.

Опис

Цей метод дає змогу визначити, чи рядок починається іншим рядком. Також він чутливий до регістру символів.

Приклади

Застосування startsWith()

const str = "Чи бути, чи не бути — ось питання.";

console.log(str.startsWith("Чи бути")); // true
console.log(str.startsWith("не бути")); // false
console.log(str.startsWith("не бути", 12)); // true

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
startsWith
Chrome Full support 41
Edge Full support 12
Firefox Full support 17
Internet Explorer No support No
Opera Full support 28
Safari Full support 9
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 36
Firefox for Android Full support 17
Opera Android Full support 24
Safari on iOS Full support 9
Samsung Internet Full support 3.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 4.0.0

Дивіться також