String.prototype.fontcolor()

Застаріло: Це — не рекомендована до використання функціональність. Хоча деякі браузери все ще можуть її підтримувати, її або вже виключено з актуальних вебстандартів, або вона знаходиться в процесі завершення підтримки, або ж її залишили лише з міркувань зворотної сумісності. Слід уникати її використання, і якщо можливо — оновлювати вже написаний з код, що опирається на цю функціональність (дивіться таблицю сумісності) внизу цієї сторінки, щоб прийняти рішення). Майте на увазі: ця функціональність може припинити працювати в будь-який момент.

Метод fontcolor() (колір шрифту) значень String створює рядок, що вбудовує рядок цього методу в елемент <font> (<font color="...">str</font>), завдяки якому цей рядок виводиться з заданим кольором шрифту.

Примітка: Всі обгортальні методи HTML є нерекомендованими та стандартизовані лише для потреб сумісності. У випадку fontcolor(), сам елемент <font> було вилучено зі специфікації HTML, і його більше не слід використовувати. Замість цього веброзробники повинні використовувати властивості CSS.

Синтаксис

fontcolor(color)

Параметри

color

Рядок, що містить вираження кольору через шістнадцятковий RGB-триплет чи рядковий літерал. Перелік літералів для позначення імен кольорів наведений у довіднику з кольорів CSS.

Повернене значення

Рядок, що починається з початкового тега <font color="color"> (подвійні лапки в color замінюються на &quot;), потім текст str, і потім кінцевий тег </font>.

Опис

Сам метод fontcolor просто з'єднує рядкові частини докупи, не виконуючи жодних валідації та нормалізації. Проте щоб створити дійсний елемент <font>, якщо колір виражено шістнадцятковою трійкою RGB, необхідно використовувати формат rrggbb. Наприклад, шістнадцяткові значення RGB для оранжево-рожевого кольору: red=FA, green=80, blue=72, тож трійка RGB для оранжево-рожевого – "FA8072".

Приклади

Застосування методу fontcolor()

Код нижче створює рядок HTML, а потім замінює ним тіло документа:

const contentString = "Привіт, світе";

document.body.innerHTML = contentString.fontcolor("red");

Це створить наступний HTML:

<font color="red">Привіт, світе</font>

Застереження: Ця розмітка є недійсною, оскільки font більше не є дійсним елементом. Замість використання fontcolor() і безпосереднього створення тексту HTML слід використовувати для роботи зі шрифтами CSS. Наприклад, можна змінити color через атрибут element.style:

document.getElementById("yourElemId").style.color = "red";

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
fontcolor
Deprecated
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0

Дивіться також