String.prototype.localeCompare()

Метод localeCompare() (порівняти за локаллю) значень String повертає число, яке вказує, чи переданий рядок під час сортування повинен стояти перед, після, або є еквівалентним до поточного рядка. В реалізаціях, що підтримують API Intl.Collator, цей метод просто викликає Intl.Collator.

Для порівняння великої кількості рядків (наприклад, під час сортування великих масивів) краще створити окремий об'єкт Intl.Collator і застосувати функцію, яка надається його методом compare().

Спробуйте його в дії

Синтаксис

localeCompare(compareString)
localeCompare(compareString, locales)
localeCompare(compareString, locales, options)

Параметри

Параметри locales і options налаштовують поведінку функції й дають застосункам змогу задати мову, чиї поняття про форматування повинні бути застосовані.

В реалізаціях, що підтримують API Intl.Collator, ці параметри точно відповідають параметрам конструктора Intl.Collator(). Від реалізацій без підтримки Intl.Collator очікується ігнорування обох цих параметрів, через що повернений результат порівняння цілком залежить від реалізації – від нього лишень вимагають сталості.

compareString

Рядок, з яким порівнюється вихідний рядок referenceStr. Будь-які значення зводяться до рядка, тож пропуск цього параметра або передача undefined призводить до того, що localeCompare() виконує порівняння з рядком "undefined", а це рідко саме те, що потрібно.

locales Необов'язкове

Рядок з тегом мови BCP 47, або масив таких рядків. Відповідає параметрові locales конструктора Intl.Collator().

В реалізаціях без підтримки Intl.Collator цей параметр ігнорується, і зазвичай використовується домашня локаль.

options Необов'язкове

Об'єкт, що налаштовує формат виведення. Відповідає параметрові options конструктора Intl.Collator().

В реалізаціях без підтримки Intl.Collator цей параметр ігнорується.

Деталі щодо параметрів locales і options та їх використання – дивіться на сторінці конструктора Intl.Collator().

Повернене значення

Від'ємне число, якщо referenceStr повинен стояти до compareString; додатне, якщо referenceStr повинен стояти після compareString; 0, якщо ці рядки рівносильні.

В реалізаціях з Intl.Collator це рівносильно new Intl.Collator(locales, options).compare(referenceStr, compareString).

Опис

Повертає ціле число, яке вказує, чи переданий рядок compareString під час сортування повинен стояти перед, після, або є еквівалентним до початкового рядка referenceStr.

 • Від'ємне, якщо referenceStr опиняється перед compareString
 • Додатне, якщо referenceStr опиняється після compareString
 • Повертає 0, якщо рядки еквівалентні

Примітка: Не варто покладатись на конкретні значення -1 чи 1.

Додатні та від'ємні цілочисельні результати можуть відрізнятися залежно від браузера (так само як і між різними версіями одного браузера), оскільки специфікація ECMAScript формально вимагає лише від'ємність чи додатність значення, а не його величину. Деякі браузери можуть повертати -2 чи 2, або навіть якісь інші додатні чи від'ємні значення.

Приклади

Застосування методу localeCompare()

// Літера "a" знаходиться перед "c", що видає в результаті від'ємне значення
"a".localeCompare("c"); // -2 або -1 (чи якесь інше від'ємне число)

// З точки зору алфавітного порядку –
// слово "check" йде після "against", видаючи в результаті додатне значення
"check".localeCompare("against"); // 2 або 1 (чи якесь інше додатне значення)

// "a" та "a" — еквівалентні, що видає в результаті беззнаковий нуль
"a".localeCompare("a"); // 0

Сортування масиву

localeCompare() дає змогу виконувати нечутливе до регістру сортування масиву.

const items = ["réservé", "Premier", "Cliché", "communiqué", "café", "Adieu"];
items.sort((a, b) => a.localeCompare(b, "fr", { ignorePunctuation: true }));
// ['Adieu', 'café', 'Cliché', 'communiqué', 'Premier', 'réservé']

Перевірка підтримки браузером розширених аргументів

Аргументи locales та options підтримуються іще поки не всіма браузерами.

Для перевірки їх підтримки даною реалізацією достатньо вжити "i" другим аргументом (відповідно до вимоги відхиляти недійсні мовні позначення) і перевірити наявність винятку RangeError:

function localeCompareSupportsLocales() {
 try {
  "foo".localeCompare("bar", "i");
 } catch (e) {
  return e.name === "RangeError";
 }
 return false;
}

Застосування аргументу locales

Результат, повернений методом localeCompare(), відрізняється для різних мов. Аби отримати порядок сортування згідно з мовою інтерфейсу конкретного застосунку, необхідно впевнитися, що ця мова (разом із, можливо, якимись запасними варіантами мов) вказана в аргументі locales:

console.log("ä".localeCompare("z", "de")); // від'ємне значення: у німецькій мові ä ставиться перед z
console.log("ä".localeCompare("z", "sv")); // додатне значення: у шведській мові ä ставиться після z

Застосування аргументу options

Результат, отриманий з localeCompare(), можна налаштувати за допомогою аргументу options:

// у німецькій мові базовою літерою "ä" є "a"
console.log("ä".localeCompare("a", "de", { sensitivity: "base" })); // 0

// у шведській мові "ä" та "a" — це літери з різними основами
console.log("ä".localeCompare("a", "sv", { sensitivity: "base" })); // додатне значення

Сортування чисел

// усталено, "2" > "10"
console.log("2".localeCompare("10")); // 1

// сортування чисел шляхом вказання "options":
console.log("2".localeCompare("10", undefined, { numeric: true })); // -1

// сортування чисел шляхом передачі спеціальної позначки локалі:
console.log("2".localeCompare("10", "en-u-kn-true")); // -1

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
localeCompare
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 5.5
Opera Full support 7
Safari Full support 3
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
locales
Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android No support No
Chrome Android Full support 26
Firefox for Android Full support 56
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 13.0.0
options
Chrome Full support 24
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 15
Safari Full support 10
WebView Android No support No
Chrome Android Full support 26
Firefox for Android Full support 56
Opera Android No support No
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 1.5
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.12.0

Дивіться також