String.fromCodePoint()

Статичний метод String.fromCodePoint() повертає рядок, створений зі вказаного набору кодів.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

String.fromCodePoint(num1)
String.fromCodePoint(num1, num2)
String.fromCodePoint(num1, num2, ..., numN)

Параметри

num1, ..., numN

Послідовність кодів.

Повернене значення

Рядок, створений зі вказаної послідовності кодів.

Винятки

 • Викидається виняток RangeError у разі передачі недійсного коду Unicode-символу (наприклад: "RangeError: NaN is not a valid code point").

Опис

Цей метод повертає рядок (а не об'єкт String).

Оскільки fromCodePoint() — це статичний метод об'єкта String, його потрібно завжди використовувати через String.fromCodePoint(). Не слід звертатись до нього як до методу власноруч створеного екземпляра String.

Поліфіл

Метод String.fromCodePoint() було додано в ECMAScript 2015, і він може підтримуватись іще не всіма браузерами чи середовищами.

Наведений нижче код можна використовувати як поліфіл:

if (!String.fromCodePoint) (function(stringFromCharCode) {
  var fromCodePoint = function(_) {
   var codeUnits = [], codeLen = 0, result = "";
   for (var index=0, len = arguments.length; index !== len; ++index) {
    var codePoint = +arguments[index];
    // коректно опрацьовує всі можливі випадки, в тому числі: `NaN`, `-Infinity`, `+Infinity`
    // Обгортка `!(...)` необхідна для правильної обробки `NaN`
    // Умова (codePoint>>>0) === codePoint враховує десяткові та від'ємні числа
    if (!(codePoint < 0x10FFFF && (codePoint>>>0) === codePoint))
     throw RangeError("Invalid code point: " + codePoint);
    if (codePoint <= 0xFFFF) { // кодова одиниця BMP
     codeLen = codeUnits.push(codePoint);
    } else { // Астральна кодова одиниця, розділяємо на сурогатні половинки
     // https://mathiasbynens.be/notes/javascript-encoding#surrogate-formulae
     codePoint -= 0x10000;
     codeLen = codeUnits.push(
      (codePoint >> 10) + 0xD800, // старший сурогат
      (codePoint % 0x400) + 0xDC00 // молодший сурогат
     );
    }
    if (codeLen >= 0x3fff) {
     result += stringFromCharCode.apply(null, codeUnits);
     codeUnits.length = 0;
    }
   }
   return result + stringFromCharCode.apply(null, codeUnits);
  };
  try { // IE 8 підтримує `Object.defineProperty` лише на DOM-елементах
   Object.defineProperty(String, "fromCodePoint", {
    "value": fromCodePoint, "configurable": true, "writable": true
   });
  } catch(e) {
   String.fromCodePoint = fromCodePoint;
  }
}(String.fromCharCode));

Приклади

Застосування fromCodePoint()

Передача дійсних значень у метод:

String.fromCodePoint(42);    // "*"
String.fromCodePoint(65, 90);  // "AZ"
String.fromCodePoint(0x404);  // "\u0404" == "Є"
String.fromCodePoint(0x2F804); // "\uD87E\uDC04"
String.fromCodePoint(194564);  // "\uD87E\uDC04"
String.fromCodePoint(0x1D306, 0x61, 0x1D307); // "\uD834\uDF06a\uD834\uDF07"

Передача недійсних значень:

String.fromCodePoint('_');   // RangeError
String.fromCodePoint(Infinity); // RangeError
String.fromCodePoint(-1);    // RangeError
String.fromCodePoint(3.14);   // RangeError
String.fromCodePoint(3e-2);   // RangeError
String.fromCodePoint(NaN);   // RangeError

Порівняння зі fromCharCode()

Метод String.fromCharCode() не здатний повертати додаткові символи (наприклад, коди в діапазоні від 0x010000 і до 0x10FFFF) шляхом передачі у функцію їхніх кодів. Натомість, щоб повернути символ з допоміжної площини, він вимагає передачі сурогатної пари UTF-16 в метод:

String.fromCharCode(0xD83C, 0xDF03); // Code Point U+1F303 "Зоряна
String.fromCharCode(55356, 57091);  // Ніч" == "\uD83C\uDF03"

З іншого боку, String.fromCodePoint() може повертати 4-байтові допоміжні символи, так само як і більш звичні 2-байтові BMP-символи, шляхом вказування їхнього коду (що еквівалентно кодовій одиниці UTF-32):

String.fromCodePoint(0x1F303); // або 127747 в десятковій системі числення

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
fromCodePoint
Chrome Full support 41
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer No support No
Opera Full support 28
Safari Full support 10
WebView Android Full support 41
Chrome Android Full support 41
Firefox for Android Full support 29
Opera Android Full support 28
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 4.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 4.0.0

Дивіться також