String.prototype.toString()

Метод toString() (до рядка) значень String повертає рядкове значення, з якого викликаний.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

toString()

Параметри

Жодних.

Повернене значення

Рядок, що представляє задане рядкове значення.

Опис

Об'єкт String заміщує метод toString() об'єкта Object, а не успадковує Object.prototype.toString(). Для значень String метод toString повертає сам рядок (якщо він є примітивом) або рядок, котрий обгортає об'єкт String. Він має таку ж реалізацію, як String.prototype.valueOf().

Метод toString()вимагає, щоб його значення this було примітивом або об'єктом-обгорткою String. Він викидає TypeError у випадку інших значень this, не намагаючись звести їх до рядкових значень.

У зв'язку з тим, що String не має методу [@@toPrimitive](), JavaScript викликає метод toString() автоматично, коли об'єкт String вживається в контексті, що очікує на рядок, наприклад, у шаблонному літералі. Проте примітивні значення String не радяться з методом toString() для свого зведення до рядків: оскільки вони вже є рядками, перетворення не виконується.

String.prototype.toString = () => "Відкинуто";
console.log(`${"агов"}`); // "агов"
console.log(`${new String("агов")}`); // "Відкинуто"

Приклади

Застосування методу toString()

Наступний приклад виводить рядкове значення об'єкта String:

const x = new String("Привіт, світе");

console.log(x.toString()); // "Привіт, світе"

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
toString
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0

Дивіться також