String.prototype.substring()

Метод substring() (підрядок) значень String повертає частину свого рядка від початкового (включно) і до кінцевого індексу (не включно), або до кінця рядка, якщо кінцевий індекс не задано.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

substring(indexStart)
substring(indexStart, indexEnd)

Параметри

indexStart

Індекс першого символу, який буде включено до поверненого підрядка.

indexEnd Необов'язкове

Індекс першого символу, який буде виключено з поверненого підрядка.

Повернене значення

Новий рядок, що містить вказану частину початкового рядка.

Опис

Метод substring() вибирає символи, починаючи від indexStart і аж до (проте не включно з) indexEnd. Зокрема:

 • Якщо параметр indexEnd опущено, метод substring() вибирає символи до кінця рядка.
 • Якщо переданий indexStart дорівнює значенню параметра indexEnd, метод substring() поверне порожній рядок.
 • Якщо indexStart більший за indexEnd, то результат виконання substring() виглядатиме так, наче ці два аргументи поміняли місцями. Докладніше про це в прикладі нижче.

Будь-яке значення аргументу, менше за 0 чи більше за stringName.length опрацьовується так, як наче воно дорівнювало 0 чи stringName.length відповідно.

Значення NaN в аргументі сприймається як 0.

Приклади

Застосування методу substring()

Наступний приклад використовує метод substring() для показування символів з рядка 'Mozilla':

const anyString = "Mozilla";

console.log(anyString.substring(0, 1)); // 'M'
console.log(anyString.substring(1, 0)); // 'M'
console.log(anyString.substring(0, 6)); // 'Mozill'
console.log(anyString.substring(4)); // 'lla'
console.log(anyString.substring(4, 7)); // 'lla'
console.log(anyString.substring(7, 4)); // 'lla'
console.log(anyString.substring(0, 7)); // 'Mozilla'
console.log(anyString.substring(0, 10)); // 'Mozilla'

Застосування методу substring() з властивістю довжини

Наступний приклад застосовує метод substring() з властивістю length для вибирання останніх символів певного рядка. Ймовірно запам'ятати цей метод буде простіше аніж попередні приклади, оскільки тут не потрібно знати початковий та кінцевий індекси.

const text = "Mozilla";
// Бере 4 останні символи рядка
console.log(text.substring(text.length - 4)); // друкує "illa"
// Бере 5 останніх символів рядка
console.log(text.substring(text.length - 5)); // друкує "zilla"

Різниця між методами substring() та substr()

Є невеликі відмінності між методами substring() та substr(), тож слід бути уважними й не плутати їх.

 • Двома параметрами substr() є start (початок) і length (довжина), натомість в substring() це start (початок) і end (кінець).
 • В substr() індекс start рахуватиметься з кінця рядка, якщо він від'ємний, натомість в substring() від'ємний start буде зведений до 0.
 • Від'ємні довжини в substr() еквівалентні нулю, натомість substring() переставить індекси місцями, якщо end менший за start.

На додаток, substr() вважається успадкованим функціоналом ECMAScript, тому краще уникати його використання, якщо це можливо.

const text = "Mozilla";
console.log(text.substring(2, 5)); // "zil"
console.log(text.substr(2, 3)); // "zil"

Різниця між методами substring() та slice()

Методи substring() та slice() — майже ідентичні, проте між ними двома є кілька тонких відмінностей, здебільшого у способах роботи з від'ємними аргументами.

Метод substring() міняє місцями два аргументи, якщо indexStart більший за indexEnd, тобто все одно повертає рядок. Метод slice() в цьому випадку повертає порожній рядок.

const text = "Mozilla";
console.log(text.substring(5, 2)); // "zil"
console.log(text.slice(5, 2)); // ""

Якщо один чи навіть обидва аргументи від'ємні, або дорівнюють NaN, метод substring() сприймає їх так, як наче вони дорівнюють 0.

console.log(text.substring(-5, 2)); // "Mo"
console.log(text.substring(-5, -2)); // ""

Метод slice() також сприймає NaN в аргументі за 0, проте отримавши негативні значення він рахує індекс у зворотному напрямі від кінця рядка.

console.log(text.slice(-5, 2)); // ""
console.log(text.slice(-5, -2)); // "zil"

Більше прикладів роботи цього методу з від'ємними числами можна знайти на сторінці slice().

Заміна підрядка всередині рядка

Наступний приклад заміняє підрядок всередині рядка. Він заміняє як окремі символи, так і цілі підрядки. Виклик функції наприкінці прикладу змінює рядок Прекрасний новий світ на Прекрасний новий веб.

// Заміняє рядок oldS рядком newS у цілому рядку fullS
function replaceString(oldS, newS, fullS) {
 for (let i = 0; i < fullS.length; ++i) {
  if (fullS.substring(i, i + oldS.length) === oldS) {
   fullS =
    fullS.substring(0, i) +
    newS +
    fullS.substring(i + oldS.length, fullS.length);
  }
 }
 return fullS;
}

replaceString("Світ", "Веб", "Прекрасний Новий Світ");

Зауважте, що цей код може спричинити нескінченний цикл, якщо oldS — це сам по собі підрядок newS — наприклад, якщо спробувати там замінити 'Світ' рядком 'ІншийСвіт'.

Кращий спосіб заміни рядків має такий вигляд:

function replaceString(oldS, newS, fullS) {
 return fullS.split(oldS).join(newS);
}

Весь код вище служить прикладом роботи з підрядками. В разі потреби замінити підрядок, в більшості випадків, краще використати String.prototype.replace().

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
substring
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0

Дивіться також