String.prototype.concat()

Метод concat() (зчепити) значень String приєднує рядкові аргументи до свого рядка, і повертає результат як новий рядок.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

concat()
concat(str1)
concat(str1, str2)
concat(str1, str2, /* …, */ strN)

Параметри

str1, …, strN

Один чи більше рядків, які слід приєднати до початкового рядка str.

Повернене значення

Новий рядок, що містить всі передані рядки, з'єднані в один.

Опис

Функція concat() приєднує передані в аргументах рядки до рядка, на якому викликається, і повертає результат як новий рядок. Зміни до початкового чи поверненого рядків не впливають на інші залучені рядки.

Якщо передані аргументи не є рядками, їх буде зведено до рядкового типу безпосередньо перед конкатенацією.

Метод concat вельми подібний до операторів додавання та зчеплення рядків (+, +=), за винятком того, що concat() зводить свої аргументи безпосередньо до рядків, натомість додавання перш за все зводить свої операнди до примітивів. Для отримання додаткової інформації дивіться довідкову сторінку оператора +.

Приклади

Застосування concat()

Наступний приклад поєднує два рядки в один новий.

const hello = "Привіт, ";
console.log(hello.concat("Кевіне", ". Гарного дня."));
// Привіт, Кевіне. Гарного дня.

const greetList = ["Привіт", " ", "Венкате", "!"];
"".concat(...greetList); // "Привіт Венкате!"

"".concat({}); // "[object Object]"
"".concat([]); // ""
"".concat(null); // "null"
"".concat(true); // "true"
"".concat(4, 5); // "45"

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
concat
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 4
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0

Дивіться також