String.prototype.padEnd()

Метод padEnd() (підбити кінець) значень String підбиває свій рядок значенням переданого рядка (повторюючи його, якщо необхідно) таким чином, що довжина рядка в результаті збільшується до вказаного значення. Підбивання відбувається від кінця вихідного рядка.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

padEnd(targetLength)
padEnd(targetLength, padString)

Параметри

targetLength

Довжина поверненого рядка після того, як поточний рядок str буде підбито. Якщо вказане значення менше або дорівнює str.length, то буде повернено початковий рядок як є.

padString Необов'язкове

Рядок, яким підбивається початковий str. Якщо padString задовга і виходить за межі targetLength — вона обріжеться. Для мов з режимом письма зліва направо буде вставлено лівий кінець, а для мов з письмом справа наліво — правий. Усталене значення цього параметру — " "(U+0020).

Повернене значення

Рядок вказаної в параметрі targetLength довжини, з вмістом padString, вставленим в кінець даного рядка.

Приклади

Застосування методу padEnd

"abc".padEnd(10); // "abc       "
"abc".padEnd(10, "foo"); // "abcfoofoof"
"abc".padEnd(6, "123456"); // "abc123"
"abc".padEnd(1); // "abc"

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
padEnd
Chrome Full support 57
Edge Full support 15
Firefox Full support 48
Internet Explorer No support No
Opera Full support 44
Safari Full support 10
WebView Android Full support 57
Chrome Android Full support 57
Firefox for Android Full support 48
Opera Android Full support 43
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 7.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 8.0.0

Дивіться також