String.prototype.toLocaleLowerCase()

Метод toLocaleLowerCase() повертає значення рядка, на якому викликається, переведене в нижній регістр із врахуванням будь-яких, специфічних для конкретної локалі, перетворень.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

toLocaleLowerCase()
toLocaleLowerCase(locale)
toLocaleLowerCase([locale1, locale2, ...])

Параметри

locale Необов'язкове

Параметр locale позначає локаль, налаштування якої будуть використані для переведення рядка в нижній регістр, з урахуванням будь-яких, специфічних для локалі, перетворень. В разі, якщо було передано декілька локалей у масиві, буде використано найкращу наявну локаль (англ.). Усталена локаль — це локаль середовища хост-системи.

Повернене значення

Новий рядок, що містить значення рядка, на якому було викликано метод, переведене в нижній регістр, з урахуванням будь-яких, специфічних для конкретної локалі, перетворень.

Винятки

  • Викидається виняток RangeError ("invalid language tag: xx_yy"), якщо передане в параметрі locale значення не є дійсним позначенням мови.
  • Викидається виняток TypeError ("invalid element in locales argument"), якщо елементи переданого масиву мають тип, відмінний від рядкового.

Опис

Метод toLocaleLowerCase() повертає значення рядка, переведене в нижній регістр, з урахуванням будь-яких, специфічних для конкретної локалі, перетворень. Метод toLocaleLowerCase() не впливає на на значення початкового рядка. В більшості випадків він виведе такий самий результат, як і toLowerCase(), проте для деяких локалей (зокрема турецької, чиї перетворення регістру не відповідають усталеним перетворенням, закріпленим в Unicode), результат може відрізнятись.

Приклади

Застосування методу toLocaleLowerCase()

'АБЕТКА'.toLocaleLowerCase(); // 'абетка'

'\u0130'.toLocaleLowerCase('tr') === 'i';    // true
'\u0130'.toLocaleLowerCase('en-US') === 'i'; // false

let locales = ['tr', 'TR', 'tr-TR', 'tr-u-co-search', 'tr-x-turkish'];
'\u0130'.toLocaleLowerCase(locales) === 'i'; // true

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
toLocaleLowerCase
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 5.5
Opera Full support 4
Safari Full support 1.3
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
locale
Chrome Full support 58
Edge Full support 12
Firefox Full support 55
Internet Explorer Full support 6
Opera Full support 45
Safari Full support 10
WebView Android Full support 58
Chrome Android Full support 58
Firefox for Android Full support 55
Opera Android Full support 43
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 7.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 13.0.0

Дивіться також