String.prototype.toLocaleLowerCase()

Метод toLocaleLowerCase() (до нижнього регістру згідно з локаллю) значень String повертає свій рядок, переведений у нижній регістр із врахуванням будь-яких перетворень, специфічних для конкретної локалі.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

toLocaleLowerCase()
toLocaleLowerCase(locales)

Параметри

locales Необов'язкове

Рядок з тегом мови BCP 47, або масив таких рядків. Позначає локаль, налаштування якої будуть використані для переведення рядка в нижній регістр, з урахуванням будь-яких, специфічних для локалі, перетворень. Загальну форму та тлумачення аргументу locales дивіться в описі цього параметра на головній сторінці Intl.

На відміну від інших методів, що використовують аргумент locales, toLocaleLowerCase() не дозволяє зіставлення локалей. Таким чином, перевіривши валідність аргументу locales, цей метод завжди використовує першу локаль у списку (або усталену локаль, якщо цей список порожній), навіть тоді, коли ця локаль не підтримується реалізацією.

Повернене значення

Новий рядок, що містить значення рядка, на якому було викликано метод, переведене в нижній регістр, з урахуванням будь-яких, специфічних для конкретної локалі, перетворень.

Опис

Метод toLocaleLowerCase() повертає значення рядка, переведене в нижній регістр, з урахуванням будь-яких, специфічних для конкретної локалі, перетворень. Метод toLocaleLowerCase() не впливає на значення початкового рядка. В більшості випадків він виведе такий самий результат, як і toLowerCase(), проте для деяких локалей (зокрема турецької, чиї перетворення регістру не відповідають усталеним перетворенням, закріпленим в Unicode), результат може відрізнятись.

Приклади

Застосування методу toLocaleLowerCase()

"АБЕТКА".toLocaleLowerCase(); // 'абетка'

"\u0130".toLocaleLowerCase("tr") === "i"; // true
"\u0130".toLocaleLowerCase("en-US") === "i"; // false

const locales = ["tr", "TR", "tr-TR", "tr-u-co-search", "tr-x-turkish"];
"\u0130".toLocaleLowerCase(locales) === "i"; // true

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
toLocaleLowerCase
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 5.5
Opera Full support 4
Safari Full support 1.3
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
locale
Chrome Full support 58
Edge Full support 12
Firefox Full support 55
Internet Explorer Full support 6
Opera Full support 45
Safari Full support 10
WebView Android Full support 58
Chrome Android Full support 58
Firefox for Android Full support 55
Opera Android Full support 43
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 7.0
Deno Full support 1.8
Node.js Full support 13.0.0

Дивіться також