String.prototype.split()

Метод split() (розщепити) значень String приймає патерн і ділить свій рядок на впорядкований список підрядків шляхом пошуку переданого патерну, додання підрядків до масиву і повернення цього масиву.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

split(separator)
split(separator, limit)

Параметри

separator (розділювач) Необов'язкове

Патерн, що вказує, де повинно відбутися кожне розщеплення. Може бути або undefined, або рядком, або об'єктом з методом Symbol.split; типовим прикладом такого об'єкта є регулярний вираз. Пропуск separator чи передача в ньому undefined призводить до того, що split() повертає масив, єдиним елементом якого є вихідний рядок. Усі значення, котрі не є ані undefined, ані об'єктами з методом @@split, зводяться до рядків.

limit (обмеження) Необов'язкове

Невід'ємне ціле число, котре позначає обмеження кількості підрядків, які буде включено в повернений масив. Якщо цей параметр задано, рядок розділяється в кожному місці, де трапляється вказаний separator, проте зупиняється, коли в масиві опиняється вказана в limit кількість елементів. Будь-який залишок тексту не буде включено в масив узагалі.

 • Масив може містити менше елементів, ніж вказано в limit, якщо функція дійшла до кінця рядка раніше, ніж був вибраний limit.
 • Якщо limit дорівнює 0, буде повернено [].

Повернене значення

Масив рядків, розділених в місцях, де в початковому рядку знаходилися значення розділювача separator.

Опис

Якщо separator – непустий рядок, то цільовий рядок ділиться за всіма входженнями separator, не включаючи separator в результати. Наприклад, рядок, що містить розділені табуляцією значення (TSV) може бути розібраний шляхом передачі символу табуляції як розділювача: myString.split("\t"). Якщо separator містить декілька символів, то для розділення мусить бути знайдена вся послідовність separator. Якщо separator зустрічається на початку (або кінці) рядка, розділення все одно спрацьовує, внаслідок чого на початку (або в кінці) поверненого масиву з'являється порожній (тобто нульової довжини) рядок. Якщо separator не зустрічається в str, то повернений масив містить єдиний елемент, котрий містить ввесь рядок.

Якщо separator – порожній рядок (""), то str перетворюється на масив своїх "символів" UTF-16, котрий не містить порожніх рядків на жодному зі своїх кінців.

Примітка: Таким чином, при передачі рядка як separator і limit зі значенням 0 – "".split("") є єдиним способом отримати порожній масив.

Застереження: Коли як розділювач використовується порожній рядок (""), то рядок не ділиться на видимі символи (графемні кластери (англ.)) чи символи Unicode (кодові точки), натомість – на кодові одиниці UTF-16. Отже – руйнуються сурогатні пари (англ.). Дивіться "Як на JavaScript отримати з рядка масив символів?" на StackOverflow (англ.).

Якщо separator є регулярним виразом, що дає збіг з порожніми рядками, то те, чи розбивається збіг на кодові одиниці UTF-16, чи на кодові точки Unicode, залежить від того, чи враховує регулярний вираз Unicode.

"😄😄".split(/(?:)/); // [ "\ud83d", "\ude04", "\ud83d", "\ude04" ]
"😄😄".split(/(?:)/u); // [ "😄", "😄" ]

Якщо separator є регулярним виразом із групами захоплення, то при кожному збігу separator отримані групи захоплення (включно з усіма результатами undefined) додаються до результівного масиву. Така поведінка задана методом регулярного виразу Symbol.split

Якщо separator є об'єктом з методом Symbol.split, то цей метод викликається із передачею йому цільового рядка та limit, а значенням this є цей об'єкт. Результат виклику методу стає поверненим значенням split.

Будь-яке інше значення перед використанням як роздільник буде приведено до рядка.

Приклади

Застосування split()

Коли рядок порожній і заданий непорожній розділювач, split() повертає [""]. Якщо і рядок, і розділювач є порожніми рядками, то повертається порожній масив.

const emptyString = "";

// рядок – порожній, а розділювач – ні
console.log(emptyString.split("a"));
// [""]

// і рядок, і розділювач – порожні рядки
console.log(emptyString.split(emptyString));
// []

В наступному прикладі оголошується функція, яка розділяє початковий рядок на масив рядків, використовуючи розділювач separator. Після розділення функція друкує повідомлення з початковим рядком (до розділення), використаний розділювач, кількість елементів у масиві-результаті, а також самі окремі елементи цього масиву.

function splitString(stringToSplit, separator) {
 const arrayOfStrings = stringToSplit.split(separator);

 console.log("Початковий рядок —", stringToSplit);
 console.log("Розділювач —", separator);
 console.log(
  "Масив містить",
  arrayOfStrings.length,
  "елементів:",
  arrayOfStrings.join(" / "),
 );
}

const tempestString = "Який чудесний світ новий оцей, де отакі є люди!";
const monthString = "Січ,Лют,Бер,Кві,Тра,Чер,Лип,Сер,Вер,Жов,Лис,Гру";

const space = " ";
const comma = ",";

splitString(tempestString, space);
splitString(tempestString);
splitString(monthString, comma);

Цей приклад видає наступний вивід:

Початковий рядок — "Який чудесний світ новий оцей, де отакі є люди!"
Розділювач — " "
Масив містить 9 елементів: Який / чудесний / світ / новий / оцей, / де / отакі / є / люди!.

Початковий рядок — "Який чудесний світ новий оцей, де отакі є люди!"
Розділювач — "undefined"
Масив містить 1 елемент: Який чудесний світ новий оцей, де отакі є люди!

Початковий рядок — "Січ,Лют,Бер,Кві,Тра,Чер,Лип,Сер,Вер,Жов,Лис,Гру"
Розділювач — ","
Масив містить 12 елементів: Січ / Лют / Бер / Кві / Тра / Чер / Лип / Сер / Вер / Жов / Лис / Гру

Видалення пробілів з рядка

В наступному прикладі split() шукає нуль чи більше пробілів, за якими йде крапка з комою, далі – знову нуль чи більше пробілів, і, коли знаходить, видаляє їх з рядка. Масив nameList містить результат, повернений з split().

const names =
 "Сергій Мельник ;Антон Коваленко; Олена Шевченко ; Михайло Бондаренко ;Євген Бойко ";

console.log(names);

const re = /\s*(?:;|$)\s*/;
const nameList = names.split(re);

console.log(nameList);

Цей код записує два рядки: перший містить початкову стрічку тексту, а другий — масив із результатами.

Сергій Мельник ;Антон Коваленко; Олена Шевченко ; Михайло Бондаренко ;Євген Бойко
[ "Сергій Мельник", "Антон Коваленко", "Олена Шевченко", "Михайло Бондаренко", "Євген Бойко", "" ]

Повернення обмеженої кількості розділених значень

В наступному прикладі split() шукає пробіли в рядку, і повертає перші три відділених значення з-поміж тих, які знаходить.

const myString = "Здрастуй, світе. Як ся маєш?";
const splits = myString.split(" ", 3);

console.log(splits);

Цей скрипт виводить наступне:

["Здрастуй,", "світе.", "Як"];

Розділення рядка за регулярним виразом RegExp для включення частин розділювача в результат

Якщо separator є регулярним виразом, що містить дужки для захоплення ( ), знайдені збіги будуть також включені до масиву.

const myString = "Здрастуй 1 слово. Речення номер 2.";
const splits = myString.split(/(\d)/);

console.log(splits);

Цей скрипт виводить наступне:

["Здрастуй ", "1", " слово. Речення номер ", "2", "."];

Примітка: \d шукає збіги з класом символів, що відповідає цифрам від 0 до 9.

Використання власного розщеплювача

Об'єкт із методом Symbol.split може використовуватися як розщеплювач з особливою логікою.

Наступний приклад розщеплює рядок, використовуючи внутрішній стан, що складається з числа, котре щоразу збільшується на одиницю:

const splitByNumber = {
 [Symbol.split](str) {
  let num = 1;
  let pos = 0;
  const result = [];
  while (pos < str.length) {
   const matchPos = str.indexOf(num, pos);
   if (matchPos === -1) {
    result.push(str.substring(pos));
    break;
   }
   result.push(str.substring(pos, matchPos));
   pos = matchPos + String(num).length;
   num++;
  }
  return result;
 },
};
const myString = "a1bc2c5d3e4f";
console.log(myString.split(splitByNumber)); // [ "a", "bc", "c5d", "e", "f" ]

Наступний приклад використовує внутрішній стан, щоб застосувати певну поведінку та пересвідчитися, що виробляється "дійсний" результат.

const DELIMITER = ";";
// Розщепити команди, але усунути будь-які недійсні чи непотрібні значення.
const splitCommands = {
 [Symbol.split](str, lim) {
  const results = [];
  const state = {
   on: false,
   brightness: {
    current: 2,
    min: 1,
    max: 3,
   },
  };
  let pos = 0;
  let matchPos = str.indexOf(DELIMITER, pos);
  while (matchPos !== -1) {
   const subString = str.slice(pos, matchPos).trim();
   switch (subString) {
    case "світло увімкнути":
     // Якщо стан `on` вже `true` – нічого не робити.
     if (!state.on) {
      state.on = true;
      results.push(subString);
     }
     break;
    case "світло вимкнути":
     // Якщо стан `on` вже `false` – нічого не робити.
     if (state.on) {
      state.on = false;
      results.push(subString);
     }
     break;
    case "яскравість збільшити":
     // Накласти верхню межу яскравості.
     if (state.brightness.current < state.brightness.max) {
      state.brightness.current += 1;
      results.push(subString);
     }
     break;
    case "яскравість зменшити":
     // Накласти нижню межу яскравості.
     if (state.brightness.current > state.brightness.min) {
      state.brightness.current -= 1;
      results.push(subString);
     }
     break;
   }
   if (results.length === lim) {
    break;
   }
   pos = matchPos + DELIMITER.length;
   matchPos = str.indexOf(DELIMITER, pos);
  }
  // Якщо відбувся ранній вихід у зв'язку з досягненням межі кількості команд `lim` – решту команд не додавати.
  if (results.length < lim) {
   results.push(str.slice(pos).trim());
  }
  return results;
 },
};
const commands =
 "світло увімкнути; яскравість збільшити; яскравість збільшити; яскравість збільшити; світло увімкнути; яскравість зменшити; яскравість зменшити; світло вимкнути";
console.log(commands.split(splitCommands, 3)); // ["світло увімкнути", "яскравість збільшити", "яскравість зменшити"]

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
split
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0

Дивіться також