Promise.withResolvers()

Статичний метод Promise.withResolvers() (з вирішувачами) повертає об'єкт, що вміщає новий об'єкт Promise і дві функції для його вирішення або відхилення, що відповідають двом параметрам, що передаються до виконувача конструктора Promise().

Синтаксис

Promise.withResolvers()

Параметри

Жодних.

Повернене значення

Простий об'єкт, що вміщає наступні властивості:

promise

Об'єкт Promise.

resolve

Функція, що вирішує цей проміс. Її семантику дивіться в довідці конструктора Promise().

reject

Функція, що відхиляє проміс. Її семантику дивіться в довідці конструктора Promise().

Опис

Promise.withResolvers() точно відповідає наступному коду:

let resolve, reject;
const promise = new Promise((res, rej) => {
 resolve = res;
 reject = rej;
});

Крім того, що він стисліший і не вимагає використання let.

Ключова відмінність при використанні Promise.withResolvers() – те, що функції вирішення та відхилення тепер живуть у тій же області видимості, що й сам проміс, а не створюються та використовуються лише всередині виконувача. Завдяки цьому стають можливими складніші варіанти використання, наприклад, повторне використання цих функцій для багаторазових подій, особливо в випадку потоків і черг. Це також, як правило, призводить до меншої вкладеності, ніж обгортання великої кількості логіки всередині виконувача.

Статичний метод Promise.withResolvers() є узагальненим і підтримує підкласи, тобто його можна викликати на підкласах Promise, і результат міститиме проміс типу підкласу. Для цього конструктор підкласу повинен реалізувати ту саму сигнатуру, що й конструктор Promise() – приймати одну функцію executor, яку можна викликати з функціями зворотного виклику resolve і reject як параметрами.

Приклади

Перетворення потоку на асинхронний ітерований об'єкт

Умови для використання Promise.withResolvers() – це коли проміс повинен бути вирішений або відхилений якимось слухачем подій, який не може бути загорнутий всередину виконувача проміса. Наступний приклад перетворює читабельний потік Node.js на асинхронний ітерований об'єкт. Кожний promise тут представляє одну порцію доступних даних, і щоразу, коли прочитується поточна порція, створюється проміс для наступної. Зверніть увагу на те, що слухачі подій приєднуються лише один раз, але фактично кожного разу викликають різні версії функцій resolve і reject.

async function* readableToAsyncIterable(stream) {
 let { promise, resolve, reject } = Promise.withResolvers();
 stream.on("error", (error) => reject(error));
 stream.on("end", () => resolve());
 stream.on("readable", () => resolve());

 while (stream.readable) {
  await promise;
  let chunk;
  while ((chunk = stream.read())) {
   yield chunk;
  }
  ({ promise, resolve, reject } = Promise.withResolvers());
 }
}

Виклик withResolvers() на конструкторі, відмінному від Promise

Статичний метод Promise.withResolvers() – узагальнений. Його можна викликати на будь-якому конструкторі, що реалізує ту саму сигнатуру, що й конструктор Promise(). Наприклад, його можна викликати на конструкторі, що передає до executor як функції resolve і reject функцію console.log:

class NotPromise {
 constructor(executor) {
  // Функції "resolve" і "reject" нічим не схожі на функції нативного
  // проміса, але Promise.withResolvers() просто повертає їх як є.
  executor(
   (value) => console.log("Вирішено", value),
   (reason) => console.log("Відхилено", reason),
  );
 }
}

const { promise, resolve, reject } = Promise.withResolvers.call(NotPromise);
resolve("привіт");
// Виводить: Вирішено привіт

Специфікації

Якщо ви це бачите — значить, щось трапилося з цією сторінкою.

Сумісність із браузерами

Якщо ви це бачите — значить, щось трапилося з цією сторінкою.

Дивіться також