Promise.resolve()

Статичний метод Promise.resolve() (вирішити, розв'язати) "вирішує" дане значення до об'єкта Promise. Якщо це значення саме є промісом, то повертається цей проміс; якщо значення є очікуваним, то Promise.resolve() викличе метод then() з двома підготованими ним функціями зворотного виклику; інакше – повернений проміс буде сповнений переданим значенням.

Ця функція сплющує вкладені шари промісоподібних об'єктів (наприклад, проміс, що сповнюється промісом, котрий сповнюється чимось іще) до єдиного шару – проміс, котрий сповнюється значенням, котре не є очікуваним.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

Promise.resolve(value)

Параметри

value

Аргумент, котрим буде вирішено цей Promise. Також може бути об'єктом Promise, або очікуваним об'єктом, значення котрого буде застосовано для вирішення.

Повернене значення

Об'єкт Promise, котрий вирішується переданим значенням, або проміс, котрий передали як значення, якщо це значення було об'єктом-промісом. Вирішений проміс може мати будь-який зі станів: сповнений, відхилений або очікування. Наприклад, вирішення відхиленим промісом все одно дасть відхилений проміс.

Опис

Promise.resolve() вирішує проміс, що не те саме, що сповнення або відхилення промісу. Визначення термінології – в описі Promise. Якщо стисло, то Promise.resolve() повертає проміс, чий кінцевий стан залежить від іншого промісу, очікуваного об'єкта або іще якогось значення.

Promise.resolve() є узагальненим і підтримує підкласи, а отже – його можна викликати на підкласах Promise, і результат буде промісом типу підкласу. Щоб це уможливити, конструктор підкласу мусить реалізувати таку ж сигнатуру, як конструктор Promise(): приймання єдиної функції executor, котра може бути викликана з функціями зворотного виклику resolve і reject як параметрами.

Promise.resolve() має особливу логіку для обробки примірників Promise. Коли value належить до класу Promise або його підкласу, і value.constructor === Promise, то Promise.resolve() безпосередньо повертає value, не створюючи новий примірник Promise. У решті випадків Promise.resolve() по суті є скороченням для new Promise((resolve) => resolve(value)).

Основна частина логіки вирішення насправді реалізована в функції resolve, переданій конструктором Promise(). У підсумку:

 • Якщо передається значення, котре не є очікуваним об'єктом, то повернений проміс зразу сповнюється цим значенням.
 • Якщо передається очікуваний об'єкт, то повернений проміс приймає стан цього очікуваного, викликаючи метод then та передаючи пару функцій вирішення як аргументи. (Однак через те, що нативні проміси проходять крізь Promise.resolve() без змін, без утворення обгортки, то метод then на нативних промісах не викликається.) Якщо функція resolve отримує іще один очікуваний об'єкт, то він так само вирішується, тож остаточне значення сповнення промісу ніколи не буде очікуваним об'єктом.

Приклади

Застосування статичного методу Promise.resolve

Promise.resolve("Успіх").then(
 (value) => {
  console.log(value); // "Успіх"
 },
 (reason) => {
  // не викликається
 },
);

Вирішення масивом

const p = Promise.resolve([1, 2, 3]);
p.then((v) => {
 console.log(v[0]); // 1
});

Вирішення іншим промісом

Promise.resolve() повторно використовує наявні примірники Promise. Коли він вирішується нативним промісом, то повертає той самий примірник промісу, не створюючи обгортки.

const original = Promise.resolve(33);
const cast = Promise.resolve(original);
cast.then((value) => {
 console.log(`значення: ${value}`);
});
console.log(`original === cast ? ${original === cast}`);

// По порядку виводить:
// original === cast ? true
// значення: 33

Зворотний порядок журналювання спричинений фактом того, що обробники then викликаються асинхронно. Більше про це – на довідковій сторінці then().

Вирішення очікуваними об'єктами та викидання Error

// Вирішення очікуваним об'єктом
const p1 = Promise.resolve({
 then(onFulfill, onReject) {
  onFulfill("сповнено!!");
 },
});
console.log(p1 instanceof Promise); // true, об'єкт приводиться до Promise

p1.then(
 (v) => {
  console.log(v); // "сповнено!"
 },
 (e) => {
  // не викликається
 },
);

// Очікуваний об'єкт викидає помилку
// Проміс відхиляється
const p2 = Promise.resolve({
 then() {
  throw new TypeError("Викидаємо");
 },
});
p2.then(
 (v) => {
  // не викликається
 },
 (e) => {
  console.error(e); // TypeError: Викидаємо
 },
);

// Очікуваний об'єкт викидає помилку після зворотного виклику
// Проміс вирішується
const p3 = Promise.resolve({
 then(onFulfilled) {
  onFulfilled("Вирішуємо");
  throw new TypeError("Викидаємо");
 },
});

const p3 = Promise.resolve(thenable);
p3.then(
 (v) => {
  console.log(v); // "Вирішуємо"
 },
 (e) => {
  // не викликається
 },
);

Вкладені очікувані об'єкти "глибоко сплющуються" до єдиного промісу.

const thenable = {
 then(onFulfilled, onRejected) {
  onFulfilled({
   // Цей очікуваний сповнюється іншим очікуваним
   then(onFulfilled, onRejected) {
    onFulfilled(42);
   },
  });
 },
};

Promise.resolve(thenable).then((v) => {
 console.log(v); // 42
});

Застереження: Не слід викликати Promise.resolve() на очікуваному об'єкті, що вирішується самим собою. Це призводить до нескінченної рекурсії, адже намагається сплющити проміс нескінченної вкладеності.

const thenable = {
 then(onFulfilled, onRejected) {
  onFulfilled(thenable);
 },
};

Promise.resolve(thenable); // Призведе до нескінченної рекурсії

Виклик resolve() на конструкторі, що не є Promise

Promise.resolve() є узагальненим методом. Він може викликатися на будь-якому конструкторі, що реалізовує таку ж сигнатуру, як конструктор Promise(). Наприклад, можна викликати його на конструкторі, що передає console.log як resolve:

class NotPromise {
 constructor(executor) {
  // Функції "resolve" і "reject" і близько не поводяться як аналоги
  // в нативних промісів, але Promise.resolve() усе одно їх викликає.
  executor(
   (value) => console.log("Вирішено", value),
   (reason) => console.log("Відхилено", reason),
  );
 }
}

Promise.resolve.call(NotPromise, "гов"); // Виводить "Вирішено гов"

Спроможність сплющувати вкладені очікувані об'єкти реалізована функцією resolve конструктора Promise(), тож якщо викликати метод Promise.resolve() на іншому конструкторі, то вкладені очікувані можуть не сплющуватися, залежно від того, як такий конструктор реалізовує свою функцію resolve.

const thenable = {
 then(onFulfilled, onRejected) {
  onFulfilled({
   // Очікуваний сповнюється іншим очікуваним
   then(onFulfilled, onRejected) {
    onFulfilled(42);
   },
  });
 },
};

Promise.resolve.call(NotPromise, thenable); // Виводить "Вирішено { then: [Function: then] }"

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
resolve()
Chrome Full support 32
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer No support No
Opera Full support 19
Safari Full support 8
WebView Android Full support 4.4.3
Chrome Android Full support 32
Firefox for Android Full support 29
Opera Android Full support 19
Safari on iOS Full support 8
Samsung Internet Full support 2.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.12.0

Дивіться також