JSON

Об'єкт – простір імен JSON містить статичні методи для розбору значень та перетворення значень в запис об'єктів JavaScript (JSON).

Опис

На відміну від більшості глобальних об'єктів, JSON не є конструктором. Його не можна використовувати з оператором new або викликати об'єкт JSON як функцію. Всі властивості та методи JSON є статичними (так само в об'єкта Math).

Різниця між JavaScript і JSON

JSON – це синтаксис для серіалізації об'єктів, масивів, чисел, рядків, булевих значень і null. Він заснований на синтаксисі JavaScript, але відрізняється від нього: більшість JavaScript не є JSON. Наприклад:

Об'єкти та масиви

Назви властивостей повинні бути рядками в подвійних лапках; коми в кінці заборонені.

Числа

Нулі на початку – заборонені. Після десяткової крапки має бути принаймні одна цифра. NaN та Infinity – не підтримуються.

Будь-який текст JSON є дійсним виразом JavaScript, але лише після перегляду надмножини JSON. До цього перегляду символи U+2028 LINE SEPARATOR та U+2029 PARAGRAPH SEPARATOR були дозволені в літералах рядків та ключах властивостей в JSON, але таке ж використання в літералах рядків JavaScript викликало SyntaxError.

Серед інших відмінностей – дозволені лише рядки в подвійних лапках, немає підтримки undefined і коментарів. Для тих, хто хоче використовувати більш дружній для людини формат налаштувань на основі JSON, є JSON5, який використовує компілятор Babel, а також більш поширений формат YAML.

Той самий текст може представляти різні значення в об'єктному літералі JavaScript і JSON. Більше про це – в розділі Запис літералів об'єктів і JSON.

Повна граматика JSON

Дійсний синтаксис JSON формально описаний наступною граматикою, вираженою в форматі Доповненої нотації Бекуса – Наура, і скопійований зі стандарту IETF JSON (RFC):

JSON-text = object / array
begin-array   = ws %x5B ws ; [ left square bracket
begin-object  = ws %x7B ws ; { left curly bracket
end-array    = ws %x5D ws ; ] right square bracket
end-object   = ws %x7D ws ; } right curly bracket
name-separator = ws %x3A ws ; : colon
value-separator = ws %x2C ws ; , comma
ws = *(
   %x20 /       ; Space
   %x09 /       ; Horizontal tab
   %x0A /       ; Line feed or New line
   %x0D        ; Carriage return
   )
value = false / null / true / object / array / number / string
false = %x66.61.6c.73.65  ; false
null = %x6e.75.6c.6c   ; null
true = %x74.72.75.65   ; true
object = begin-object [ member *( value-separator member ) ]
     end-object
member = string name-separator value
array = begin-array [ value *( value-separator value ) ] end-array
number = [ minus ] int [ frac ] [ exp ]
decimal-point = %x2E    ; .
digit1-9 = %x31-39     ; 1-9
e = %x65 / %x45      ; e E
exp = e [ minus / plus ] 1*DIGIT
frac = decimal-point 1*DIGIT
int = zero / ( digit1-9 *DIGIT )
minus = %x2D        ; -
plus = %x2B        ; +
zero = %x30        ; 0
string = quotation-mark *char quotation-mark
char = unescaped /
  escape (
    %x22 /     ; "  quotation mark U+0022
    %x5C /     ; \  reverse solidus U+005C
    %x2F /     ; /  solidus     U+002F
    %x62 /     ; b  backspace    U+0008
    %x66 /     ; f  form feed    U+000C
    %x6E /     ; n  line feed    U+000A
    %x72 /     ; r  carriage return U+000D
    %x74 /     ; t  tab       U+0009
    %x75 4HEXDIG ) ; uXXXX        U+XXXX
escape = %x5C       ; \
quotation-mark = %x22   ; "
unescaped = %x20-21 / %x23-5B / %x5D-10FFFF
HEXDIG = DIGIT / %x41-46 / %x61-66  ; 0-9, A-F, or a-f
    ; HEXDIG equivalent to HEXDIG rule in [RFC5234]
DIGIT = %x30-39      ; 0-9
   ; DIGIT equivalent to DIGIT rule in [RFC5234]

Несуттєві пробіли можуть зустрічатися всюди, крім всередині JSONNumber (числа не вміщають пробілів) і JSONString (там вони тлумачаться як відповідні символи в рядку, або ж викликають помилку). Символ табуляції (U+0009), повернення каретки (U+000D), переведення рядка (U+000A) і пробіл (U+0020) – єдині допустимі пробільні символи.

Статичні властивості

JSON[@@toStringTag]

Початкове значення властивості @@toStringTag – рядок "JSON". Ця властивість використовується в Object.prototype.toString().

Статичні методи

JSON.parse()

Розібрати порцію рядкового тексту як JSON, необов'язково перетворюючи отримане значення та його властивості, і повернути значення.

JSON.stringify()

Повернути рядок JSON, що відповідає переданому значенню, необов'язково включаючи лише певні властивості або замінюючи значення властивостей у спосіб, визначений користувачем.

Приклади

Приклад JSON

{
 "browsers": {
  "firefox": {
   "name": "Firefox",
   "pref_url": "about:config",
   "releases": {
    "1": {
     "release_date": "2004-11-09",
     "status": "retired",
     "engine": "Gecko",
     "engine_version": "1.7"
    }
   }
  }
 }
}

Метод JSON.parse() можна використовувати для перетворення рядка JSON вище на об'єкт JavaScript:

const jsonText = `{
 "browsers": {
  "firefox": {
   "name": "Firefox",
   "pref_url": "about:config",
   "releases": {
    "1": {
     "release_date": "2004-11-09",
     "status": "retired",
     "engine": "Gecko",
     "engine_version": "1.7"
    }
   }
  }
 }
}`;

console.log(JSON.parse(jsonText));

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
JSON
Chrome Full support 3
Edge Full support 12
Firefox Full support 3.5
Internet Explorer Full support 8
Opera Full support 10.5
Safari Full support 4
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 4
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
JavaScript is a superset of JSON Chrome Full support 66
Edge Full support 79
Firefox Full support 62
Internet Explorer No support No
Opera Full support 53
Safari Full support 12
WebView Android Full support 66
Chrome Android Full support 66
Firefox for Android Full support 62
Opera Android Full support 47
Safari on iOS Full support 12
Samsung Internet Full support 9.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 10.0.0
parse Chrome Full support 3
Edge Full support 12
Firefox Full support 3.5
Internet Explorer Full support 8
Opera Full support 10.5
Safari Full support 4
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 4
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
stringify Chrome Full support 3
Edge Full support 12
Firefox Full support 3.5
Internet Explorer Full support 8
Opera Full support 10.5
Safari Full support 4
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 4
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Strings are escaped to well-formed UTF-8
Chrome Full support 72
Edge Full support 79
Firefox Full support 64
Internet Explorer No support No
Opera Full support 60
Safari Full support 12.1
WebView Android Full support 72
Chrome Android Full support 72
Firefox for Android Full support 64
Opera Android Full support 50
Safari on iOS Full support 12.2
Samsung Internet Full support 11.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 12.0.0

Дивіться також