Math.min()

Статичний метод Math.min() повертає найменше з чисел, переданих як вихідні параметри, або Infinity, якщо їх немає.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

Math.min()
Math.min(value1)
Math.min(value1, value2)
Math.min(value1, value2, /* …, */ valueN)

Параметри

value1, …, valueN

Нуль або більше чисел, серед яких буде вибрано і повернено найменше значення.

Повернене значення

Найменше з-поміж переданих чисел. Повертає NaN, якщо один з параметрів є або перетворюється на NaN. Повертає Infinity, якщо не передати жодних параметрів.

Опис

Оскільки min() — це статичний метод об'єкта Math, його потрібно завжди використовувати через Math.min(). Не слід звертатись до нього як до методу власноруч створеного екземпляра Math (Math не є конструктором).

Math.min.length дорівнює 2, що натякає на те, що цей статичний метод задуманий для обробки щонайменше двох параметрів.

Приклади

Застосування Math.min()

Наступний код знаходить менше з-поміж двох значень x та y і присвоює його змінній z:

const x = 10;
const y = -20;
const z = Math.min(x, y); // -20

Обрізання значення з Math.min()

Math.min() часто застосовується для обрізання значення таким чином, щоб воно завжди було меншим або рівним відносно певної межі. Для прикладу, наступний код:

let x = f(foo);

if (x > boundary) {
  x = boundary;
}

...можна записати так:

const x = Math.min(f(foo), boundary);

Math.max() можна використати подібним чином для обрізання значень з протилежного боку.

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
min
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0

Дивіться також