Math.atan2()

Функція Math.atan2() повертає плоский кут (в радіанах) між додатним напрямком осі Ox, і променем з точки (0,0) до точки (x,y), для переданих аргументів Math.atan2(y,x).

Спробуйте його в дії

Синтаксис

Math.atan2(y, x)

Параметри

y

Координата Y точки.

x

Координата X точки.

Повернене значення

Кут в радіанах (значення з проміжку [ - π , π ] [-\pi, \pi] ) між додатним напрямком осі Ox та променем з точки (0,0) до точки (x,y).

Опис

Метод Math.atan2() повертає числове значення між -π та π, що відповідає куту θ (тета) точки (x, y). Це кут, виміряний в радіанах проти годинникової стрілки, між додатним напрямком осі Ox та точкою (x, y). Зауважте, що аргументи цієї функції передають координату y першою, а x — другою.

Проста діаграма, яка показує кут, повернений atan2(y, x)

До Math.atan2() передаються окремо аргументи x та y, тоді як Math.atan() приймає відношення цих аргументів.

Оскільки atan2() — це статичний метод об'єкта Math, його потрібно завжди використовувати через Math.atan2(). Не слід звертатись до нього, як до методу власноруч створеного екземпляра Math (Math не є конструктором).

Приклади

Застосування Math.atan2()

Math.atan2(90, 15); // 1.4056476493802699
Math.atan2(15, 90); // 0.16514867741462683

Math.atan2(±0, -0);        // ±PI.
Math.atan2(±0, +0);        // ±0.
Math.atan2(±0, -x);        // ±PI for x > 0.
Math.atan2(±0, x);        // ±0 for x > 0.
Math.atan2(-y, ±0);        // -PI/2 for y > 0.
Math.atan2(y, ±0);        // PI/2 for y > 0.
Math.atan2(±y, -Infinity);    // ±PI for finite y > 0.
Math.atan2(±y, +Infinity);    // ±0 for finite y > 0.
Math.atan2(±Infinity, x);     // ±PI/2 for finite x.
Math.atan2(±Infinity, -Infinity); // ±3*PI/4.
Math.atan2(±Infinity, +Infinity); // ±PI/4.

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
atan2
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0

Дивіться також