Math.atan2()

Статичний метод Math.atan2() повертає плоский кут (в радіанах) між додатним напрямком осі Ox, і променем з точки (0,0) до точки (x,y), для переданих аргументів Math.atan2(y,x).

Спробуйте його в дії

Синтаксис

Math.atan2(y, x)

Параметри

y

Координата Y точки.

x

Координата X точки.

Повернене значення

Кут у радіанах (від -π до π включно) між додатним напрямком осі Ox і променем від точки (0,0) до точки (x,y).

Опис

Метод Math.atan2() вимірює кут проти годинникової стрілки θ, в радіанах, між додатним напрямком осі Ox і точкою (x, y). Зверніть увагу, що аргументи цієї функції – спочатку координата y, а потім координата x.

Проста діаграма, яка показує кут, повернений atan2(y, x)

Math.atan2() передають аргументи x та y окремо, а Math.atan() передають співвідношення між цими двома аргументами. Math.atan2(y, x) відрізняється від Math.atan(y / x) у наступних випадках:

x y Math.atan2(y, x) Math.atan(y / x)
Infinity Infinity π / 4 NaN
Infinity -Infinity -π / 4 NaN
-Infinity Infinity 3π / 4 NaN
-Infinity -Infinity -3π / 4 NaN
0 0 0 NaN
0 -0 -0 NaN
< 0 (включно з -0) 0 π 0
< 0 (включно з -0) -0 0
-Infinity > 0 π -0
-0 > 0 π / 2 -π / 2
-Infinity < 0 0
-0 < 0 -π / 2 π / 2

На додачу до цього, для точок у другому та третьому квадрантах (x < 0) Math.atan2() видає кут, менший за -π2-\frac{\pi}{2} або більший за π2\frac{\pi}{2}.

Оскільки atan2() – це статичний метод об'єкта Math, його потрібно завжди використовувати у вигляді Math.atan2(), а не як метод власноруч створеного об'єкта Math (Math не є конструктором).

Приклади

Застосування Math.atan2()

Math.atan2(90, 15); // 1.4056476493802699
Math.atan2(15, 90); // 0.16514867741462683

Різниця між Math.atan2(y, x) і Math.atan(y / x)

Наступний сценарій друкує всі вихідні дані, що видають різні значення, бувши переданими в Math.atan2(y, x) та Math.atan(y / x).

const formattedNumbers = new Map([
 [-Math.PI, "-π"],
 [(-3 * Math.PI) / 4, "-3π/4"],
 [-Math.PI / 2, "-π/2"],
 [-Math.PI / 4, "-π/4"],
 [Math.PI / 4, "π/4"],
 [Math.PI / 2, "π/2"],
 [(3 * Math.PI) / 4, "3π/4"],
 [Math.PI, "π"],
 [-Infinity, "-∞"],
 [Infinity, "∞"],
]);
function format(template, ...args) {
 return String.raw(
  { raw: template },
  ...args.map((num) =>
   (Object.is(num, -0)
    ? "-0"
    : formattedNumbers.get(num) ?? String(num)
   ).padEnd(5),
  ),
 );
}
console.log(`| x   | y   | atan2 | atan |
|-------|-------|-------|-------|`);
for (const x of [-Infinity, -1, -0, 0, 1, Infinity]) {
 for (const y of [-Infinity, -1, -0, 0, 1, Infinity]) {
  const atan2 = Math.atan2(y, x);
  const atan = Math.atan(y / x);
  if (!Object.is(atan2, atan)) {
   console.log(format`| ${x} | ${y} | ${atan2} | ${atan} |`);
  }
 }
}

Вивід – такий:

| x   | y   | atan2 | atan |
|-------|-------|-------|-------|
| -∞  | -∞  | -3π/4 | NaN  |
| -∞  | -1  | -π  | 0   |
| -∞  | -0  | -π  | 0   |
| -∞  | 0   | π   | -0  |
| -∞  | 1   | π   | -0  |
| -∞  | ∞   | 3π/4 | NaN  |
| -1  | -∞  | -π/2 | π/2  |
| -1  | -1  | -3π/4 | π/4  |
| -1  | -0  | -π  | 0   |
| -1  | 0   | π   | -0  |
| -1  | 1   | 3π/4 | -π/4 |
| -1  | ∞   | π/2  | -π/2 |
| -0  | -∞  | -π/2 | π/2  |
| -0  | -1  | -π/2 | π/2  |
| -0  | -0  | -π  | NaN  |
| -0  | 0   | π   | NaN  |
| -0  | 1   | π/2  | -π/2 |
| -0  | ∞   | π/2  | -π/2 |
| 0   | -0  | -0  | NaN  |
| 0   | 0   | 0   | NaN  |
| ∞   | -∞  | -π/4 | NaN  |
| ∞   | ∞   | π/4  | NaN  |

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
atan2
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0

Дивіться також