Math.asinh()

Функція Math.asinh() повертає гіперболічний арксинус числа, а саме:

Math.asinh ( x ) = arsinh ( x ) = такий унікальний y , для якого sinh ( y ) = x \mathtt{\operatorname{Math.asinh}(x)} = \operatorname{arsinh}(x) = \text{ the unique } ; y ; \text{such that} ; \sinh(y) = x

Спробуйте його в дії

Синтаксис

Math.asinh(x)

Параметри

x

Число.

Повернене значення

Гіперболічний арксинус переданого числа.

Опис

Оскільки asinh() — це статичний метод об'єкта Math, його потрібно завжди використовувати через Math.asinh(). Не слід звертатись до нього, як до методу власноруч створеного екземпляра Math (Math не є конструктором).

Приклади

Застосування Math.asinh()

Math.asinh(1); // 0.881373587019543
Math.asinh(0); // 0

Поліфіл

Можна відтворити метод Math.asinh за допомогою наступної функції:

if (!Math.asinh) Math.asinh = function(x) {
  var absX = Math.abs(x), w
  if (absX < 3.725290298461914e-9) // |x| < 2^-28
    return x
  if (absX > 268435456) // |x| > 2^28
    w = Math.log(absX) + Math.LN2
  else if (absX > 2) // 2^28 >= |x| > 2
    w = Math.log(2 * absX + 1 / (Math.sqrt(x * x + 1) + absX))
  else
    var t = x * x, w = Math.log1p(absX + t / (1 + Math.sqrt(1 + t)))

  return x > 0 ? w : -w
}

Для методу Math.log1p теж можна зробити поліфіл; дивіться деталі на сторінці Math.log1p.

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
asinh
Chrome Full support 38
Edge Full support 12
Firefox Full support 25
Internet Explorer No support No
Opera Full support 25
Safari Full support 8
WebView Android Full support 38
Chrome Android Full support 38
Firefox for Android Full support 25
Opera Android Full support 25
Safari on iOS Full support 8
Samsung Internet Full support 3.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.12.0

Дивіться також