Math.abs()

Статичний метод Math.abs() повертає модуль числа.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

Math.abs(x)

Параметри

x

Число.

Повернене значення

Модуль переданого числа x. Якщо число x є від'ємним (в тому числі -0), то цей статичний метод повертає -x. Інакше – повертає x. Таким чином, результат завжди є додатним числом або 0.

Опис

Оскільки abs() — це статичний метод об'єкта Math, його потрібно завжди використовувати через Math.abs(). Не слід звертатись до нього як до методу власноруч створеного екземпляра Math (Math не є конструктором).

Приклади

Застосування Math.abs()

Math.abs(-Infinity); // Infinity
Math.abs(-1); // 1
Math.abs(-0); // 0
Math.abs(0); // 0
Math.abs(1); // 1
Math.abs(Infinity); // Infinity

Перетворення параметра

Math.abs() зводить свій параметр до числа. Значення, для яких це неможливо, стають NaN, тож Math.abs() у таких випадках, відповідно, повертає NaN.

Math.abs("-1"); // 1
Math.abs(-2); // 2
Math.abs(null); // 0
Math.abs(""); // 0
Math.abs([]); // 0
Math.abs([2]); // 2
Math.abs([1, 2]); // NaN
Math.abs({}); // NaN
Math.abs("string"); // NaN
Math.abs(); // NaN

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
abs
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0

Дивіться також