Math.floor()

Статичний метод Math.floor() повертає найбільше ціле число, що менше або дорівнює значенню аргументу.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

Math.floor(x)

Параметри

x

Число.

Повернене значення

Найбільше ціле число, менше або рівне x. Те саме значення, що й -Math.ceil(-x).

Опис

Оскільки floor() — це статичний метод об'єкта Math, його потрібно завжди використовувати через Math.floor(). Не слід звертатись до нього як до методу власноруч створеного екземпляра Math (Math не є конструктором).

Приклади

Застосування Math.floor()

Math.floor(-Infinity); // -Infinity
Math.floor(-45.95); // -46
Math.floor(-45.05); // -46
Math.floor(-0); // -0
Math.floor(0); // 0
Math.floor(4); // 4
Math.floor(45.05); // 45
Math.floor(45.95); // 45
Math.floor(Infinity); // Infinity

Десяткове коригування

У цьому прикладі реалізується метод, названий decimalAdjust(), котрий є покращеним варіантом Math.floor(), Math.ceil() і Math.round(). Усі три функції Math завжди приводять введення до цілих знаків, тож decimalAdjust приймає параметр exp, котрий задає число цифр зліва від десяткового розділювача, до яких слід округляти число. Наприклад, -1 означає, що треба залишити одну цифру після коми (як у "× 10-1"). На додачу він дає змогу обрати спосіб приведення – round (округлення), floor (до меншого) чи ceil (до більшого) – за допомогою параметра type.

Приведення виконується шляхом множення числа на степінь 10, а потім – округлення результату до найближчого цілого, і ділення на степінь 10. Для кращого збереження точності використовується метод Number toString(), котрий представляє великі й малі числа у вигляді наукового запису (наприклад, 6.02e23).

/**
 * Округляє число до відповідної кількості цифр перед комою.
 *
 * @param {"round" | "floor" | "ceil"} type Тип округлення.
 * @param {number} value Число.
 * @param {number} exp Експонента (десятковий логарифм основи округлення).
 * @returns {number} Приведене значення.
 */
function decimalAdjust(type, value, exp) {
 type = String(type);
 if (!["round", "floor", "ceil"].includes(type)) {
  throw new TypeError(
   "The type of decimal adjustment must be one of 'round', 'floor', or 'ceil'."
  );
 }
 exp = Number(exp);
 value = Number(value);
 if (exp % 1 !== 0 || Number.isNaN(value)) {
  return NaN;
 } else if (exp === 0) {
  return Math[type](value);
 }
 const [magnitude, exponent = 0] = value.toString().split("e");
 const adjustedValue = Math[type](`${magnitude}e${exponent - exp}`);
 // Зсунути назад
 const [newMagnitude, newExponent = 0] = adjustedValue.toString().split("e");
 return Number(`${newMagnitude}e${+newExponent + exp}`);
}

// Звичайне десяткове округлення
const round10 = (value, exp) => decimalAdjust("round", value, exp);
// Десяткове округлення до меншого
const floor10 = (value, exp) => decimalAdjust("floor", value, exp);
// Десяткове округлення до більшого
const ceil10 = (value, exp) => decimalAdjust("ceil", value, exp);

// Звичайне округлення
round10(55.55, -1); // 55.6
round10(55.549, -1); // 55.5
round10(55, 1); // 60
round10(54.9, 1); // 50
round10(-55.55, -1); // -55.5
round10(-55.551, -1); // -55.6
round10(-55, 1); // -50
round10(-55.1, 1); // -60
// Округлення до меншого
floor10(55.59, -1); // 55.5
floor10(59, 1); // 50
floor10(-55.51, -1); // -55.6
floor10(-51, 1); // -60
// Округлення до більшого
ceil10(55.51, -1); // 55.6
ceil10(51, 1); // 60
ceil10(-55.59, -1); // -55.5
ceil10(-59, 1); // -50

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
floor
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0

Дивіться також