Math.tan()

Статичний метод Math.tan() (тангенс) повертає тангенс числа в радіанах.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

Math.tan(x)

Параметри

x

Число — значення кута в радіанах.

Повернене значення

Тангенс x. Якщо x – це Infinity, -Infinity або NaN, повертається NaN.

Примітка: У зв'язку з обмеженою точністю чисел з рухомою комою, неможливо отримати точне значення π/2, тому результат завжди є скінченним числом, якщо не NaN.

Опис

Метод Math.tan() повертає числове значення, яке відповідає тангенсу кута.

Оскільки tan() — це статичний метод об'єкта Math, його потрібно завжди використовувати через Math.tan(). Не слід звертатись до нього як до методу власноруч створеного екземпляра Math (Math не є конструктором).

Приклади

Застосування Math.tan()

Math.tan(-Infinity); // NaN
Math.tan(-0); // -0
Math.tan(0); // 0
Math.tan(1); // 1.5574077246549023
Math.tan(Math.PI / 4); // 0.9999999999999999 (Похибка рухомої коми)
Math.tan(Infinity); // NaN

Math.tan() і π/2

Неможливо точно обчислити tan(π/2).

Math.tan(Math.PI / 2); // 16331239353195370
Math.tan(Math.PI / 2 + Number.EPSILON); // -6218431163823738

Застосування Math.tan() до значення в градусах

У зв'язку з тим, що функція Math.tan() приймає значення в радіанах, проте часто зручніше працювати з градусами, наступна функція приймає значення в градусах, перетворює його в радіани – і повертає тангенс.

function getTanDeg(deg) {
  const rad = (deg * Math.PI) / 180;
  return Math.tan(rad);
}

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
tan
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0

Дивіться також