Довідник з JavaScript

Довідник JavaScript служить вмістилищем фактів про мову JavaScript. Тут докладно описана вся мова. При написанні коду на JavaScript саме до цих сторінок доведеться найчастіше звертатися.

Мова JavaScript задумана для використання в певному більшому середовищі – браузері, сценаріях на сервері чи чомусь подібному. Здебільшого цей довідник прагне бути агностичним щодо середовища і не зосереджуватись на середовищі веббраузера.

Якщо ви лишень знайомитесь із JavaScript, то почніть з посібника. Коли матимете впевнене розуміння корінних засад, зможете використовувати довідник для отримання докладнішої інформації про окремі об'єкти або конструкції мови.

Вбудовані об'єкти

Стандартні вбудовані об'єкти JavaScript, разом з їхніми властивостями й методами.

Властивості-значення

Властивості-функції

Корінні об'єкти

Об'єкти помилок

Числа та дати

Робота з текстом

Колекції з індексами

Колекції з ключами

Структуровані дані

Керування пам'яттю

Об'єкти абстракцій контролю

Рефлексія

Інтернаціоналізація

Інші

Інструкції

Інструкції та оголошення JavaScript

Керування потоком виконання

Оголошення змінних

Функції та класи

Ітерації

Інші

Вирази та оператори

Вирази та оператори JavaScript.

Основні вирази

Вирази лівої сторони

Інкремент та декремент

Унарні оператори

Арифметичні оператори

Реляційні оператори

Оператори рівності

Оператори побітового зсуву

Бінарні оператори для бітової логіки

Бінарні логічні оператори

Умовний (тернарний) оператор

Оператори присвоєння

Оператори видачі

Синтаксис розгортання

Оператор коми

Функції

Функції у JavaScript.

Класи

Класи в JavaScript.

Додаткові довідкові сторінки