Array.prototype.find()

Метод find() (знайти) повертає значення першого елементу в даному масиві, яке задовольняє передану функцію перевірки. Якщо жоден елемент не задовольняє перевіркову функцію, буде повернуто undefined.

 • Якщо потрібен індекс знайденого елементу в масиві, використовуйте findIndex().
 • Якщо потрібно знайти індекс вже наявного значення, застосуйте Array.prototype/indexOf(). (Вона схожа до findIndex(), проте перевіряє кожний елемент на рівність зі значенням замість використання перевіркової функції.)
 • Якщо потрібно визначити, чи якесь значення наявне в масиві, використайте includes(). Знову ж таки, цей метод перевіряє кожний елемент на рівність із переданим значенням замість застосування перевіркової функції.
 • Якщо ж потрібно взнати, чи хоч якийсь елемент задовольняє передану перевіркову функцію, слід застосувати some().

Спробуйте його в дії

Синтаксис

find(callbackFn)
find(callbackFn, thisArg)

Параметри

callbackFn

Функція для виконання на кожному елементі масиву. Вона повинна повертати істинне значення для позначення того, що шуканий елемент був знайдений, а інакше – хибне. Ця функція викликається із наступними аргументами:

element

Поточний елемент масиву, що обробляється.

index

Індекс (порядковий номер) поточного елемента масиву, що обробляється.

array

Масив, на якому було викликано метод find.

thisArg Необов'язкове

Значення для використання як this при виконанні callbackFn. Більше про це в ітеративних методах.

Результат

Перший елемент масиву, що задовольняє передану перевіркову функцію. Інакше – повертається undefined.

Опис

Метод find() є ітеративним методом. Він викликає передану як аргумент функцію callbackFn один раз для кожного елемента масиву в порядку зростання індексів, поки callbackFn не поверне істинного значення. Тоді find() повертає знайдений елемент і припиняє ітерування масиву. Якщо callbackFn жодного разу не поверне істинне значення, то find() поверне undefined.

callbackFn закликається для кожного індексу в масиві, а не лише для тих, які мають присвоєне значення. Порожні комірки у розріджених масивах поводяться так само як undefined.

find() не видозмінює масиву, на котрому його викликали, але функція, передана як callbackFn, може це робити. Проте слід звернути увагу, що довжина масиву запам'ятовується до першого заклику callbackFn. Таким чином:

 • callbackFn не оброблятиме жодних елементів, доданих поза початковою довжиною масиву, відколи почався виклик find().
 • Зміни за вже обробленими індексами не призводять до повторного заклику на них callbackFn.
 • Якщо наявний, іще не оброблений елемент масиву вже був змінений callbackFn, то його значення, передане в callbackFn, буде значенням на ту мить, коли такий елемент обробляється. Видалені елементи обробляються так, ніби вони мають значення undefined.

Застереження: Паралельні зміни такого роду, як описано вище, часто призводять до важкозрозумілого коду, і їх загалом краще уникати (окрім особливих випадків).

Метод find() є узагальненим. Він лишень очікує, що значення this матиме властивість length, а також властивості з цілочисловими ключами.

Приклади

Знайти об'єкт в масиві за однією з його властивостей

const inventory = [
 { name: "яблука", quantity: 2 },
 { name: "банани", quantity: 0 },
 { name: "вишні", quantity: 5 },
];

function isCherries(fruit) {
 return fruit.name === "вишні";
}

console.log(inventory.find(isCherries));
// { name: 'вишні', quantity: 5 }

Застосування стрілкової функції та деструктуризації

const inventory = [
 { name: "яблука", quantity: 2 },
 { name: "банани", quantity: 0 },
 { name: "вишні", quantity: 5 },
];

const result = inventory.find(({ name }) => name === "вишні");

console.log(result); // { name: 'вишні', quantity: 5 }

Знайти просте число в масиві

Наступний приклад знаходить в масиві елемент, який є простим числом (або повертає undefined, якщо там немає простих чисел):

function isPrime(element, index, array) {
 let start = 2;
 while (start <= Math.sqrt(element)) {
  if (element % start++ < 1) {
   return false;
  }
 }
 return element > 1;
}

console.log([4, 6, 8, 12].find(isPrime)); // undefined, тобто не знайдено
console.log([4, 5, 8, 12].find(isPrime)); // 5

Використання find() на розріджених масивах

Порожні комірки в розріджених масивах відвідуються, вони обробляються так само як undefined.

// Оголосимо масив з відсутніми елементами 2, 3, і 4
const array = [0, 1, , , , 5, 6];

// Покаже всі індекси, а не лише ті, що мають присвоєне значення
array.find((value, index) => {
 console.log("Відвідано індекс", index, "зі значенням", value);
});
// Відвідано індекс 0 зі значенням 0
// Відвідано індекс 1 зі значенням 1
// Відвідано індекс 2 зі значенням undefined
// Відвідано індекс 3 зі значенням undefined
// Відвідано індекс 4 зі значенням undefined
// Відвідано індекс 5 зі значенням 5
// Відвідано індекс 6 зі значенням 6

// Покаже всі індекси, включно з видаленими
array.find((value, index) => {
 // Видаляємо 5-й елемент під час першої ітерації
 if (index === 0) {
  console.log("Видалення array[5] зі значенням", array[5]);
  delete array[5];
 }
 // 5-й елемент все ж опрацьовується, хоча ми його видалили
 console.log("Відвідано індекс", index, "зі значенням", value);
});
// Видалення array[5] зі значенням 5
// Відвідано індекс 0 зі значенням 0
// Відвідано індекс 1 зі значенням 1
// Відвідано індекс 2 зі значенням undefined
// Відвідано індекс 3 зі значенням undefined
// Відвідано індекс 4 зі значенням undefined
// Відвідано індекс 5 зі значенням undefined
// Відвідано індекс 6 зі значенням 6

Виклик find() на об'єктах-немасивах

Метод find() зчитує з this властивість length, а потім звертається до кожної цілочислової властивості.

const arrayLike = {
 length: 3,
 0: 2,
 1: 7.3,
 2: 4,
};
console.log(Array.prototype.find.call(arrayLike, (x) => !Number.isInteger(x))); // 7.3

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
find
Chrome Full support 45
Edge Full support 12
Firefox Full support 25
Internet Explorer No support No
Opera Full support 32
Safari Full support 8
WebView Android Full support 45
Chrome Android Full support 45
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 32
Safari on iOS Full support 8
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 4.0.0

Дивіться також