Array.prototype.join()

Метод join() (об'єднати) створює та повертає новий рядок шляхом об'єднання всіх елементів у масиві (або масивоподібному об'єкті), розділених комами або вказаним роздільником. Якщо масив містить лише один елемент, то цей елемент буде повернено без використання роздільника.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

join()
join(separator)

Параметри

separator (роздільник) Необов'язкове

Визначає рядок для розділення кожної пари суміжних елементів масиву. За необхідності роздільник перетворюється на рядок. Якщо його опущено, елементи масиву відокремлюються комою (","). Якщо роздільник є порожнім рядком, усі елементи об'єднуються без будь-яких символів між ними.

Повернене значення

Рядок із всіма об'єднаними елементами масиву. Якщо arr.length дорівнює 0, то повертається порожній рядок.

Опис

Рядкові перетворення всіх елементів масиву об'єднуються в один рядок. Якщо елемент – undefined, null, то він перетворюється на порожній рядок, а не рядок "null" чи "undefined".

Метод Array.prototype.toString() викликає без аргументів метод join. Перевизначення join екземпляра масиву також перевизначить його поведінку toString.

Бувши використаним на розріджених масивах, метод join() ітерує порожні комірки так, ніби вони містять значення undefined.

Метод join() є узагальненим. Він лишень очікує, що значення this матиме властивість length, а також властивості з цілочисловими ключами.

Приклади

Об'єднання масиву чотирма різними способами

У наступному прикладі створюється масив a, що містить три елементи; потім масив об'єднується чотири рази: використовуючи усталений роздільник, тоді – кому і пробіл, далі – плюс і порожній рядок.

const a = ["Вітер", "Вода", "Вогонь"];
a.join(); // 'Вітер,Вода,Вогонь'
a.join(", "); // 'Вітер, Вода, Вогонь'
a.join(" + "); // 'Вітер + Вода + Вогонь'
a.join(""); // 'ВітерВодаВогонь'

Використання join() на розріджених масивах

join() обробляє порожні комірки так само як undefined, і додає додатковий роздільник:

console.log([1, , 3].join()); // '1,,3'
console.log([1, undefined, 3].join()); // '1,,3'

Виклик join() на об'єктах-немасивах

Метод join() зчитує з this властивість length, а потім звертається до кожної цілочислової властивості.

const arrayLike = {
  length: 3,
  0: 2,
  1: 3,
  2: 4,
};
console.log(Array.prototype.join.call(arrayLike));
// 2,3,4
console.log(Array.prototype.join.call(arrayLike, "."));
// 2.3.4

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
join
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 5.5
Opera Full support 4
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0

Дивіться також