Об'єктний ініціалізатор

Об'єктний ініціалізатор – це розділений список з нуля або більше пар назв властивостей та відповідних їм значень в об'єкті, оточений фігурними дужками ({}). Також об'єкти можуть бути ініціалізовані за допомогою Object.create() або шляхом виклику функції-конструктора з оператором new.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

o = {
 a: "foo",
 b: 42,
 c: {},
 1: "числова літеральна властивість",
 "foo:bar": "рядкова літеральна властивість",

 shorthandProperty,

 method(parameters) {
  // …
 },

 get property() {},
 set property(value) {},

 [expression]: "обчислена властивість",

 __proto__: prototype,

 ...spreadProperty,
};

Опис

Об'єктний ініціалізатор – це вираз, що описує ініціалізацію об'єкта. Об'єкти складаються з _властивостей, що використовуються для опису об'єкта. Значення властивостей об'єкта можуть містити як примітивні типи даних, так і інші об'єкти.

Запис літералів об'єктів і JSON

Запис літералів об'єктів – це не те саме, що JavaScript Object Notation (JSON – об'єктний запис JavaScript). Хоч вони мають подібний вигляд, між ними є різниця:

 • JSON дозволяє оголошення властивостей лише за допомогою запису "property": value. Назва властивостей повинна бути в подвійних лапках, і таке оголошення не може бути скороченим. Також не дозволені обчислені назви властивостей.
 • Значення властивостей об'єктів JSON можуть бути рядками, числами, true, false, null, масивами або іншими об'єктами JSON. Це означає, що JSON не може виражати методи або не звичайні об'єкти, як то Date or RegExp.
 • У JSON "__proto__" є звичайним ключем властивості. В об'єктному літералі такий ключ задає прототип об'єкта.

JSON – це сувора підмножина запису літералів об'єктів, тобто будь-який дійсний текст JSON може бути розібраний як літерал об'єкта і, ймовірно, не призведе до жодних синтаксичних помилок. Єдиним винятком є те, що запис літерала об'єкта не дозволяє дублювання ключів __proto__, що відрізняється від поведінки JSON.parse(). Цей статичний метод розглядає __proto__ як звичайну властивість і бере за її значення останнє входження. Єдиний випадок, коли об'єктні значення, котрі вони представляють (тобто їхня семантика), відрізняються, також стосується ключа __proto__: в літералах об'єктів цей ключ задає прототип об'єкта, а для JSON це звичайна властивість.

console.log(JSON.parse('{ "__proto__": 0, "__proto__": 1 }')); // {__proto__: 1}
console.log({ "__proto__": 0, "__proto__": 1 }); // SyntaxError: Duplicate __proto__ fields are not allowed in object literals

console.log(JSON.parse('{ "__proto__": {} }')); // { __proto__: {} }
console.log({ "__proto__": {} }); // {} (with {} as prototype)

Приклади

Створення об'єктів

Порожній об'єкт без властивостей може бути створений так:

const object = {};

Проте перевагою запису літерала або ініціалізатора є те, що можна швидко створювати об'єкти зі властивостями всередині фігурних дужок. Записується низка пар key: value, розділених комами.

Наступний код створює об'єкт з трьома властивостями, чиї ключі – "foo", "age" і "baz". Значення цих ключів – рядок "bar", число 42 і ще один об'єкт.

const object = {
 foo: "bar",
 age: 42,
 baz: { myProp: 12 },
};

Звертання до властивостей

Коли створено об'єкт, може знадобитися зчитати або змінити його. До його властивостей можна звернутися за допомогою запису крапки або запису квадратних дужок. (Докладніше про це читайте в аксесорах властивостей.)

object.foo; // "bar"
object["age"]; // 42
object.baz; // {myProp: 12}
object.baz.myProp; //12

Оголошення властивостей

Ми вже навчилися записувати властивості за допомогою запису ініціалізатора. Нерідко у коді є змінні, котрі хочеться додати в об'єкт. Можна зустріти такий код:

const a = "foo";
const b = 42;
const c = {};

const o = {
 a: a,
 b: b,
 c: c,
};

Є коротший запис, що дає змогу досягнути такого ж результату:

const a = "foo";
const b = 42;
const c = {};

// Властивості з назвами-скороченнями
const o = { a, b, c };

// Інакше кажучи,
console.log(o.a === { a }.a); // true

Дублювання назв властивостей

Коли в записі об'єктного ініціалізатора є дві властивості з однаковою назвою, друга з них відкидає першу.

const a = { x: 1, x: 2 };
console.log(a); // {x: 2}

Починаючи від ES2015 дублювання назв властивостей дозволено всюди, в тому числі в суворому режимі. Також дублікати назв властивостей можуть зустрічатися у класах. Єдиний виняток – приватні властивості: вони повинні бути унікальні в межах тіла класу.

Оголошення методів

Властивість об'єкта також може вказувати на функцію або метод-гетер чи метод-сетер.

const o = {
 property: function (parameters) {},
 get property() {},
 set property(value) {},
};

Доступний скорочений запис, тож ключове слово function уже не потрібне.

// Скорочені назви властивостей
const o = {
 property(parameters) {},
};

Також є спосіб стисло оголошувати методи-генератори.

const o = {
 *generator() {
  // …
 },
};

Що рівносильно цьому записові у стилі ES5 (утім, зверніть увагу на те, що ECMAScript 5 не має генераторів):

const o = {
 generator: function* () {
  // …
 },
};

Більше інформації та прикладів з методами – в оголошенні методів.

Обчислені назви властивостей

Запис об'єктного ініціалізатора також підтримує обчислені назви властивостей. Це дає змогу додавати вираз у квадратних дужках [], котрий буде обчислений і вжитий як назва властивості. Це нагадує запис квадратних дужок запису аксесора властивостей, котрий ви уже, можливо, використовуєте для зчитування та запису властивостей.

Відтак, можна використовувати подібний запис і в об'єктних літералах:

// Обчислені назви властивостей
let i = 0;
const a = {
 [`foo${++i}`]: i,
 [`foo${++i}`]: i,
 [`foo${++i}`]: i,
};

console.log(a.foo1); // 1
console.log(a.foo2); // 2
console.log(a.foo3); // 3

const items = ["A", "B", "C"];
const obj = {
 [items]: "Привіт",
};
console.log(obj); // A,B,C: "Привіт"
console.log(obj["A,B,C"]); // "Привіт"

const param = "size";
const config = {
 [param]: 12,
 [`mobile${param.charAt(0).toUpperCase()}${param.slice(1)}`]: 4,
};

console.log(config); // {size: 12, mobileSize: 4}

Розгортання властивостей

Літерали об'єктів підтримують запис розгортання. Він копіює власні перелічувані властивості з даного об'єкта в новий об'єкт.

Відтак, поверхневе клонування (окрім prototype) і злиття об'єктів тепер можливо за допомогою коротшого запису, ніж Object.assign().

const obj1 = { foo: "bar", x: 42 };
const obj2 = { foo: "baz", y: 13 };

const clonedObj = { ...obj1 };
// { foo: "bar", x: 42 }

const mergedObj = { ...obj1, ...obj2 };
// { foo: "baz", x: 42, y: 13 }

Застереження: Зверніть увагу на те, що Object.assign() запускає сетери, а запис розгортання – ні!

Сетер властивості

Означення властивості в формі __proto__: value або "__proto__": value не створює властивості з назвою __proto__. Натомість якщо задане значення є об'єктом або null, то така властивість спрямовує [[Prototype]] створеного об'єкта на це значення. (Якщо значення не є об'єктом або null, то об'єкт не змінюється).

Зверніть увагу на те, що ключ __proto__ – це стандартизований запис, на противагу нестандартним і повільним аксесорам Object.prototype.__proto__. Він задає [[Prototype]] під час створення об'єкта, подібно до Object.create — а не змінює ланцюжок прототипів.

const obj1 = {};
console.log(Object.getPrototypeOf(obj1) === Object.prototype); // true

const obj2 = { __proto__: null };
console.log(Object.getPrototypeOf(obj2)); // null

const protoObj = {};
const obj3 = { "__proto__": protoObj };
console.log(Object.getPrototypeOf(obj3) === protoObj); // true

const obj4 = { __proto__: "не об'єкт і не null" };
console.log(Object.getPrototypeOf(obj4) === Object.prototype); // true
console.log(Object.hasOwn(obj4, "__proto__")); // false

В літералі об'єкта дозволений лише один сетер прототипа. Кілька сетерів прототипа разом – це синтаксична помилка.

Означення властивостей, що не використовують запис "двокрапки", не є сетерами прототипу. Це означення властивостей, що поводяться ідентично до аналогічних означень з будь-якою іншою назвою.

const __proto__ = "змінна";

const obj1 = { __proto__ };
console.log(Object.getPrototypeOf(obj1) === Object.prototype); // true
console.log(Object.hasOwn(obj1, "__proto__")); // true
console.log(obj1.__proto__); // "змінна"

const obj2 = { __proto__() { return "привіт"; } };
console.log(obj2.__proto__()); // "привіт"

const obj3 = { ["__proto__"]: 17 };
console.log(obj3.__proto__); // 17

// Змішування сетера прототипу зі звичайними властивостями з ключем "__proto__"
const obj4 = { ["__proto__"]: 17, __proto__: {} }; // {__proto__: 17} (з {} як прототипом)
const obj5 = {
 ["__proto__"]: 17,
 __proto__: {},
 __proto__: null, // SyntaxError: Duplicate __proto__ fields are not allowed in object literals
};
const obj6 = {
 ["__proto__"]: 17,
 ["__proto__"]: "привіт",
 __proto__: null,
}; // {__proto__: "привіт"} (з null як прототипом)
const obj7 = {
 ["__proto__"]: 17,
 __proto__,
 __proto__: null,
}; // {__proto__: "variable"} (з null як прототипом)

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
Object initializer
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 1
Opera Full support 4
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 0.10.0
Computed property names
Chrome Full support 47
Edge Full support 12
Firefox Full support 34
Internet Explorer No support No
Opera Full support 34
Safari Full support 8
WebView Android Full support 47
Chrome Android Full support 47
Firefox for Android Full support 34
Opera Android Full support 34
Safari on iOS Full support 8
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support ?null Node.js Full support 4.0.0
Shorthand method names
Chrome Full support 47
Edge Full support 12
Firefox Full support 34
Internet Explorer No support No
Opera Full support 34
Safari Full support 9
WebView Android Full support 47
Chrome Android Full support 47
Firefox for Android Full support 34
Opera Android Full support 34
Safari on iOS Full support 9
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support ?null Node.js Full support 4.0.0
Shorthand property names
Chrome Full support 47
Edge Full support 12
Firefox Full support 33
Internet Explorer No support No
Opera Full support 34
Safari Full support 9
WebView Android Full support 47
Chrome Android Full support 47
Firefox for Android Full support 33
Opera Android Full support 34
Safari on iOS Full support 9
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support ?null Node.js Full support 4.0.0
Spread properties
Chrome Full support 60
Edge Full support 79
Firefox Full support 55
Internet Explorer No support No
Opera Full support 47
Safari Full support 11.1
WebView Android Full support 60
Chrome Android Full support 60
Firefox for Android Full support 55
Opera Android Full support 44
Safari on iOS Full support 11.3
Samsung Internet Full support 8.0
Deno Full support ?null Node.js Full support 8.3.0

Дивіться також