Вирази стрілкових функцій

Вираз стрілкової функції — це компактна альтернатива традиційному виразові функції, що має певні семантичні відмінності й свідомі обмеження у використанні:

 • Стрілкові функції не мають власних зв'язувань this, arguments та super, і їх не слід використовувати як методи.
 • Стрілкові функції не можуть використовуватися як конструктори. Виклик їх з new викидає TypeError. Крім цього, вони не мають доступу до ключового слова new.target
 • Стрілкові функції не можуть використовувати у своєму тілі yield і не можуть створюватися як генераторні функції.

Спробуйте його в дії

Синтаксис

() => expression

param => expression

(param) => expression

(param1, paramN) => expression

() => {
 statements
}

param => {
 statements
}

(param1, paramN) => {
 statements
}

Решта параметрів, усталені параметри й деструктурування у параметрах – підтримуються, але завжди вимагають присутності дужок:

(a, b, ...r) => expression
(a = 400, b = 20, c) => expression
([a, b] = [10, 20]) => expression
({ a, b } = { a: 10, b: 20 }) => expression

Стрілкові функції можуть бути асинхронними, коли на початку виразу такої функції стоїть ключове слово async.

async param => expression
async (param1, param2, ...paramN) => {
 statements
}

Опис

Розберімо традиційну анонімну функцію до найпростішої стрілкової функції, крок за кроком. Кожний крок на шляху є дійсною стрілковою функцією.

Примітка: Вирази традиційних функцій та стрілкові функції мають більше відмінностей, ніж сам їх синтаксис. Більш детально різниця в логіці розкривається в кількох наступних підрозділах.

// Традиційна анонімна функція
function (a){
 return a + 100;
}

// Спрощення стрілкової функції

// 1. Приберемо слово "function" і додамо стрілку між аргументом і дужкою початку тіла функції
(a) => {
 return a + 100;
}

// 2. Приберемо дужки навколо тіла функції і слово "return": так зване неявне повернення результату.
(a) => a + 100;

// 3. Приберемо дужки навколо параметра
a => a + 100;

У прикладі вище і дужки навколо параметра, і фігурні дужки навколо тіла функції – можуть бути опущені. Проте – лише за певних умов.

Дужки можна опустити лише в тому випадку, якщо функція має єдиний простий параметр. Якщо передано декілька аргументів, жодного, або використано усталене, деструктуроване значення, чи решту параметрів – то дужки навколо списку параметрів обов'язкові.

// Традиційна анонімна функція
function (a, b){
 return a + b + 100;
}

// Стрілкова функція
(a, b) => a + b + 100;

const a = 4;
const b = 2;

// Традиційна анонімна функція (без параметрів)
(function (){
 return a + b + 100;
})

// Стрілкова функція (без параметрів)
() => a + b + 100;

Фігурні дужки можуть бути опущені лише за умови того, що функція безпосередньо повертає вираз. Якщо тіло містить будь-які інструкції, то фігурні дужки необхідні – як і ключове слово return. Стрілкові функції не можуть вгадувати, що й коли автор коду хоче повернути.

// Традиційна анонімна функція
function (a, b){
 const chuck = 42;
 return a + b + chuck;
}

// Стрілкова функція
(a, b) => {
 const chuck = 42;
 return a + b + chuck;
}

Стрілкові функції як такі не пов'язуються з жодними іменами. Якщо стрілковій функції треба викликати саму себе, слід натомість використовувати іменований вираз функції. Крім цього, можна присвоїти стрілкову функцію змінній, що дає змогу звертатися до цієї функції через цю змінну.

// Традиційна функція
function bob(a) {
 return a + 100;
}

// Стрілкова функція
const bob2 = (a) => a + 100;

Тіло функції

Стрілкові функції можуть мати або тіло-вираз, або звичайне блокове тіло.

У тілі-виразі задається лише один вираз, котрий стає неявно поверненим значенням. У блоковому тілі слід використовувати явну інструкцію return.

const func = (x) => x * x;
// синтаксис тіла-виразу, неявний "return"
const func2 = (x, y) => {
 return x + y;
};
// у блоковому тілі потрібен явний "return"

Повертання літералів об'єктів за допомогою синтаксису тіла-виразу (params) => { object: literal } не працює так, як очікувано.

const func = () => { foo: 1 };
// Виклик func() повертає undefined!
const func2 = () => { foo: function () {} };
// SyntaxError: function statement requires a name
const func3 = () => { foo() {} };
// SyntaxError: Unexpected token '{'

Так відбувається через те, що JavaScript впізнає стрілкову функцію як таку, що має тіло-вираз, лише якщо знак після стрілки не є лівою фігурною дужкою, тож код всередині фігурних дужок обробляється як послідовність інструкцій, у якій foo є міткою, а не ключем літерала об'єкта.

Аби це виправити, слід загорнути літерал об'єкта в дужки:

const func = () => ({ foo: 1 });

Не можуть використовуватися як методи

Вирази стрілкових функцій слід застосовувати лише для тих функцій, які не є методами, оскільки вони не мають свого власного this. Погляньмо, що трапиться, якщо спробувати використати їх як методи:

"use strict";

const obj = {
 i: 10,
 b: () => console.log(this.i, this),
 c() {
  console.log(this.i, this);
 },
};

obj.b(); // виводить undefined, Window { /* … */ } (або глобальний об'єкт)
obj.c(); // виводить 10, Object { /* … */ }

Ось іще один приклад, цього разу із застосуванням Object.defineProperty():

"use strict";

const obj = {
 a: 10,
};

Object.defineProperty(obj, "b", {
 get: () => {
  console.log(this.a, typeof this.a, this); // undefined 'undefined' Window { /* … */ } (або глобальний об'єкт)
  return this.a + 10; // звертається до глобального об'єкту 'Window', а отже – 'this.a' поверне 'undefined'
 },
});

Через те, що тіло класу має контекст this, стрілкові функції як поля класу замикаються на контекст this класу, і this всередині тіла стрілкової функції коректно вказуватиме на примірник (чи, для статичних полів, на сам клас). Втім, через те, що це замикання, а не власна прив'язка функції, значення this не змінюватиметься залежно від контексту виконання.

class C {
 a = 1;
 autoBoundMethod = () => {
  console.log(this.a);
 };
}
const c = new C();
c.autoBoundMethod(); // 1
const { autoBoundMethod } = c;
autoBoundMethod(); // 1
// Якби це був звичайний метод, мало б бути undefined

Властивості зі стрілковими функціями часто звуть "автоматично прив'язаними методами", бо еквівалентом зі звичайними методами є:

class C {
 a = 1;
 constructor() {
  this.method = this.method.bind(this);
 }
 method() {
  console.log(this.a);
 }
}

Примітка: Поля класу визначаються на примірнику, не на прототипі, тож кожне створення примірника створить нову функцію та виділить нове замикання, потенційно призводячи до більшого використання пам'яті, ніж звичайний, неприв'язаний метод.

З подібних причин методи call(), apply() і bind() не дають користі, бувши викликаними на стрілкових функціях, адже стрілкова функція отримує this на основі області видимості, всередині якої вона визначена, і значення this не змінюється залежно від того, як ця функція закликана.

Відсутність прив'язки arguments

Стрілкові функції не мають власного об'єкта arguments. Тому в наступному прикладі arguments посилається на аргументи зовнішнього контексту:

function foo(n) {
 const f = () => arguments[0] + n; // неявна прив'язка до аргументів функції foo. arguments[0] дорівнює n
 return f();
}

foo(3); // 3 + 3 = 6

Примітка: В суворому режимі не можна оголошувати змінну з назвою arguments, тож код вище призвів би до синтаксичної помилки. Це робить область видимості arguments куди простішою для осмислення.

В більшості випадків застосування решти параметрів є доброю альтернативою використанню об'єкта arguments.

function foo(n) {
 const f = (...args) => args[0] + n;
 return f(10);
}

foo(1); // 11

Не можуть використовуватися як конструктори

Стрілкові функції не можуть використовуватися як конструктори, вони викидають помилку, бувши викликаними з new. Крім цього, вони не мають властивості prototype.

const Foo = () => {};
const foo = new Foo(); // TypeError: Foo is not a constructor
console.log("prototype" in Foo); // false

Не можуть використовуватися як генератори

Ключове слово yield не може використовуватися в тілі стрілкової функції (крім використання всередині генераторних функцій, вкладених у стрілкову функцію). Як наслідок, стрілкові функції не можуть використовуватися як генератори.

Розрив рядка перед стрілкою

Стрілкова функція не може містити розрив рядка між параметрами і її стрілкою.

const func = (a, b, c)
 => 1;
// SyntaxError: Unexpected token '=>'

Для потреб форматування можна поставити розрив рядка після стрілки, або ж використати дужки або фігурні дужки навколо тіла функції, як показано нижче. Крім цього, розриви рядка можна розмістити між параметрами.

const func = (a, b, c) =>
 1;
const func2 = (a, b, c) => (
 1
);
const func3 = (a, b, c) => {
 return 1;
};
const func4 = (
 a,
 b,
 c,
) => 1;

Порядок розбору

Хоча стрілка в стрілковій функції не є оператором, ці функції мають особливі правила парсингу, які по-іншому взаємодіють з пріоритетом операторів у порівнянні зі звичайними функціями.

let callback;

callback = callback || () => {};
// SyntaxError: invalid arrow-function arguments

Через те, що => має нижчий за більшість операторів пріоритет, для того, аби уникати розбору callback || () як списку аргументів стрілкової функції, необхідні дужки.

callback = callback || (() => {});

Приклади

Застосування стрілкових функцій

// Порожня стрілкова функція повертає undefined
const empty = () => {};

(() => "foobar")();
// Повертає "foobar"
// (це називається Вираз одразу викликаної функції)

const simple = (a) => (a > 15 ? 15 : a);
simple(16); // 15
simple(10); // 10

const max = (a, b) => (a > b ? a : b);

// Прості фільтрування, відображення масиву тощо.
const arr = [5, 6, 13, 0, 1, 18, 23];

const sum = arr.reduce((a, b) => a + b);
// 66

const even = arr.filter((v) => v % 2 === 0);
// [6, 0, 18]

const double = arr.map((v) => v * 2);
// [10, 12, 26, 0, 2, 36, 46]

// Більш лаконічні ланцюги промісів
promise
 .then((a) => {
  // …
 })
 .then((b) => {
  // …
 });

// Безпараметрові стрілкові функції, які простіше розібрати візуально
setTimeout(() => {
 console.log("Я відбудусь раніше");
 setTimeout(() => {
  // Глибший код
  console.log("Я відбудусь пізніше");
 }, 1);
}, 1);

Використання call, bind і apply

Методи call(), apply() і bind() працюють як очікувано з традиційними функціями, тому що кожному з методів задається область видимості:

const obj = {
 num: 100,
};
// Присвоєння "num" на globalThis для демонстрування того, як це значення НЕ використовується.
globalThis.num = 42;
// Проста традиційна функція для роботи з "this"
const add = function (a, b, c) {
 return this.num + a + b + c;
};
console.log(add.call(obj, 1, 2, 3)); // 106
console.log(add.apply(obj, [1, 2, 3])); // 106
const boundAdd = add.bind(obj);
console.log(boundAdd(1, 2, 3)); // 106

При використанні стрілкових функцій, оскільки функція add по суті створюється на (глобальній) області видимості globalThis, this вважатиметься тотожним globalThis.

const obj = {
 num: 100,
};
// Присвоєння "num" на globalThis для демонстрування того, як це значення буде підхоплено.
globalThis.num = 42;
// Стрілкова функція
const add = (a, b, c) => this.num + a + b + c;
console.log(add.call(obj, 1, 2, 3)); // 48
console.log(add.apply(obj, [1, 2, 3])); // 48
const boundAdd = add.bind(obj);
console.log(boundAdd(1, 2, 3)); // 48

Можливо, найкраща користь від використання стрілкових функцій стосується методів setTimeout() і EventTarget.prototype.addEventListener(), котрі зазвичай потребують якогось роду замикання, call(), apply() або bind(), аби пересвідчитись, що функція виконується в тій області видимості, в якій слід.

При використанні виразів традиційних функцій подібний до цього код не працює як очікується:

const obj = {
 count: 10,
 doSomethingLater() {
  setTimeout(function () {
   // ця функція виконується в контексті window
   this.count++;
   console.log(this.count);
  }, 300);
 },
};
obj.doSomethingLater(); // виводить "NaN", адже властивість "count" не присутня в області видимості window.

Зі стрілковими функціями контекст this зберегти легше:

const obj = {
 count: 10,
 doSomethingLater() {
  // Синтаксис метода прив'язує "this" до контексту "obj".
  setTimeout(() => {
   // Оскільки стрілкова функція не має власної прив'язки, а
   // setTimeout (як виклик функції) не утворює прив'язки
   // сам, використовується контекст зовнішнього метода – "obj".
   this.count++;
   console.log(this.count);
  }, 300);
 },
};
obj.doSomethingLater(); // виводить 11

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile server
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet Deno Node.js
Arrow functions
Chrome Full support 45
Edge Full support 12
Firefox Full support 22
footnote
Internet Explorer No support No
Opera Full support 32
Safari Full support 10
WebView Android Full support 45
Chrome Android Full support 45
Firefox for Android Full support 22
footnote
Opera Android Full support 32
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 5.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 4.0.0
Trailing comma in parameters
Chrome Full support 58
Edge Full support 12
Firefox Full support 52
Internet Explorer No support No
Opera Full support 45
Safari Full support 10
WebView Android Full support 58
Chrome Android Full support 58
Firefox for Android Full support 52
Opera Android Full support 43
Safari on iOS Full support 10
Samsung Internet Full support 7.0
Deno Full support 1.0
Node.js Full support 8.0.0

Дивіться також