Початкове значення

Початкове значення властивості CSS – її усталене значення, вказане в її таблиці визначення у специфікації. Використання початкового значення залежить від того, чи є властивість успадкованою:

Використання початкового значення можна задати явно за допомогою ключового слова initial.

Примітка: Не слід плутати початкове значення зі значенням, заданим у таблиці стилів браузера.

Специфікації

Дивіться також