Компонування гнучкої рамки CSS

Модуль Компонування гнучкої рамки CSS (також відомий під назвою "флексбокс") визначає рамкову модель CSS, оптимізовану для дизайну користувацьких інтерфейсів та компонування елементів в одному вимірі. При моделі гнучкого компонування, дочірні елементи гнучкого контейнера можуть бути розкладені в будь-якому напрямку, а їх розміри є "гнучкими", можуть або збільшуватися – для заповнення невикористаного простору, або зменшуватися – для запобігання переповнення батьківського елемента. Можна легко керувати як горизонтальним, так і вертикальним шикуванням дочірніх елементів.

Базовий приклад

В наступному прикладі контейнер отримує display: flex, що означає, що три дочірні елементи стають гнучкими елементами. Значенням justify-content стало space-between, щоб розташувати елементи рівномірно на головній осі. Однакова кількість простору розташовується між всіма елементами, а лівий і правий елементи знаходяться на краях гнучкого контейнера. Також можна спостерігати, що елементи розтягуються вздовж поперечної осі, адже значення align-itemsstretch. Елементи розтягуються до висоти гнучкого контейнера, тобто кожен з них стає настільки ж високим, як найвищий елемент.

Довідка

Властивості

Властивості для шикування

Властивості align-content, align-self, align-items і justify-content спершу з'явилися в специфікації Флексбоксу, однак тепер – означені в Рамковому шикуванні. Специфікація Флексбоксу тепер посилається на специфікацію Рамкового шикування щодо актуальних означень. Крім цього, тепер в Рамковому шикуванні означені додаткові властивості шикування.

Посібники

Базові концепції флексбоксу

Огляд можливостей Флексбоксу

Взаємини між флексбоксом та іншими способами компонування

Порівняння Флексбоксу з іншими способами компонування та іншими специфікаціями CSS

Шикування елементів у гнучкому контейнері

Те, як властивості Рамкового шикування працюють зі Флексбоксом.

Упорядкування гнучких елементів

Пояснення різних способів для змінювання порядку й напряму елементів, а також роз'яснення потенційних негативних наслідків цього.

Контроль співвідношень гнучких елементів за головною віссю

Пояснення властивостей flex-grow, flex-shrink і flex-basis.

Освоєння загортання гнучких елементів

Про те, як створювати гнучкі контейнери з багатьма рядами й контролювати виведення елементів на цих рядах.

Типові ситуації для використання флексбоксу

Поширені патерни проєктування, котрі є типовими випадками для використання Флексбоксу.

Специфікації

Дивіться також