flex-wrap

Властивість CSS flex-wrap (гнучке загортання) задає те, чи змушені гнучкі елементи ставати в одну лінію, чи можуть загортатись на наступні. Якщо загортання – дозволене, то ця властивість задає напрям, в якому нагромаджуються лінії.

Спробуйте його в дії

Більше властивостей та інформації шукайте у Використанні гнучких рамок CSS.

Синтаксис

flex-wrap: nowrap; /* Усталене значення */
flex-wrap: wrap;
flex-wrap: wrap-reverse;

/* Глобальні значення */
flex-wrap: inherit;
flex-wrap: initial;
flex-wrap: revert;
flex-wrap: revert-layer;
flex-wrap: unset;

Властивість flex-wrap задається у вигляді єдиного ключового слова, обраного зі списку значень нижче.

Значення

Приймаються наступні значення:

nowrap

Гнучкі елементи розкладаються на єдиній лінії, що може призвести до переповнення гнучкого контейнера. Точка cross-start – рівносильна або start, або before, залежно від значення flex-direction. Це значення – усталене.

wrap

Гнучкі елементи розриваються на декілька ліній. Точка cross-start – рівносильна або start, або before, залежно від значення flex-direction, а точка cross-end – протилежна заданій cross-start.

wrap-reverse

Поводиться так само, як wrap, але cross-start і cross-end стоять навпаки.

Формальне визначення

Формальний синтаксис

nowrap | wrap | wrap-reverse

Приклади

Задання значень загортання гнучкого контейнера

HTML

<h4>Це приклад для flex-wrap:wrap</h4>
<div class="content">
 <div class="red">1</div>
 <div class="green">2</div>
 <div class="blue">3</div>
</div>
<h4>Це приклад для flex-wrap:nowrap</h4>
<div class="content1">
 <div class="red">1</div>
 <div class="green">2</div>
 <div class="blue">3</div>
</div>
<h4>Це приклад для flex-wrap:wrap-reverse</h4>
<div class="content2">
 <div class="red">1</div>
 <div class="green">2</div>
 <div class="blue">3</div>
</div>

CSS

/* Загальні стилі */
.content,
.content1,
.content2 {
 color: #fff;
 font: 100 24px/100px sans-serif;
 height: 150px;
 width: 897px;
 text-align: center;
}

.content div,
.content1 div,
.content2 div {
 height: 50%;
 width: 300px;
}
.red {
 background: orangered;
}
.green {
 background: yellowgreen;
}
.blue {
 background: steelblue;
}

/* Стилі флексбоксу */
.content {
 display: flex;
 flex-wrap: wrap;
}
.content1 {
 display: flex;
 flex-wrap: nowrap;
}
.content2 {
 display: flex;
 flex-wrap: wrap-reverse;
}

Результати

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
flex-wrap
Chrome Full support 29
Edge Full support 12
Firefox Full support 28
Internet Explorer Partial support 11
footnote
Opera Full support 17
Safari Full support 9
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 29
Firefox for Android Full support 52
Opera Android Full support 18
Safari on iOS Full support 9
Samsung Internet Full support 2.0

Дивіться також