flex-direction

Властивість CSS flex-direction (гнучкий напрям) задає те, як гнучкі елементи розміщаються в гнучкому контейнері, встановлюючи головну вісь та її напрям (прямий або зворотний).

Спробуйте його в дії

Зверніть увагу, що на значення row і row-reverse впливає напрямленість гнучкого контейнера. Якщо його атрибут dir має значення ltr, то row представляє горизонтальну вісь, напрямлену зліва направо, а row-reverse – справа наліво; якщо атрибут dir має значення rtl, то row представляє цю вісь як напрямлену справа наліво, а row-reverse – зліва направо.

Синтаксис

/* Такий напрямок, в якому літери тексту викладаються в рядок */
flex-direction: row;

/* Як <row>, але в зворотному порядку */
flex-direction: row-reverse;

/* Такий напрямок, в якому рядки тексту додаються одне до одного */
flex-direction: column;

/* Як <column>, але в зворотному порядку */
flex-direction: column-reverse;

/* Глобальні значення */
flex-direction: inherit;
flex-direction: initial;
flex-direction: revert;
flex-direction: revert-layer;
flex-direction: unset;

Значення

Приймаються наступні значення:

row

Головна вісь гнучкого контейнера задається як тотожна напрямкові тексту. Кінці main-start і main-end – такі ж, як для спрямування вмісту.

row-reverse

Поводиться так само, як row, але кінці main-start і main-end – протилежні щодо спрямування тексту.

column

Головна вісь гнучкого контейнера тотожна блоковій осі. Кінці main-start і main-end тотожні кінцям before та after напряму письма.

column-reverse

Поводиться так само, як column, але main-start і main-end – протилежні щодо спрямування тексту.

Занепокоєння щодо доступності

Застосування властивості flex-direction зі значенням row-reverse або column-reverse утворює неузгодженість між візуальним представленням вмісту та порядком вузлів DOM. Це негативно впливає на користувачів зі слабким зором, котрі орієнтуються за допомогою допоміжних технологій, як то читача з екрана. Якщо візуальний порядок (порядок CSS) є важливим, то користувачі читачів з екрана не матимуть доступу до коректного порядку прочитання.

Формальне визначення

Формальний синтаксис

row | row-reverse | column | column-reverse

Приклади

Розворот колонок та рядів гнучкого контейнера

HTML

<h4>Це – Column-Reverse</h4>
<div id="col-rev" class="content">
 <div class="box red">А</div>
 <div class="box lightblue">Б</div>
 <div class="box yellow">В</div>
</div>
<h4>Це – Row-Reverse</h4>
<div id="row-rev" class="content">
 <div class="box red">А</div>
 <div class="box lightblue">Б</div>
 <div class="box yellow">В</div>
</div>

CSS

.content {
 width: 200px;
 height: 200px;
 border: 1px solid #c3c3c3;
 display: flex;
}

.box {
 width: 50px;
 height: 50px;
}

#col-rev {
 flex-direction: column-reverse;
}

#row-rev {
 flex-direction: row-reverse;
}

.red {
 background-color: red;
}

.lightblue {
 background-color: lightblue;
}

.yellow {
 background-color: yellow;
}

Результат

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
flex-direction
Chrome Full support 29
Edge Full support 12
Firefox Full support 81
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 12.1
Safari Full support 9
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 29
Firefox for Android Full support 81
Opera Android Full support 12.1
Safari on iOS Full support 9
Samsung Internet Full support 2.0

Дивіться також