justify-content

Властивість CSS justify-content (вирівняти вміст) визначає те, як браузер розподіляє простір між та навколо елементами вмісту за головною віссю flex-контейнера, а також рядковою віссю сіткового контейнера.

Інтерактивний приклад нижче показує деякі значення за допомогою сіткової розкладки.

Спробуйте його в дії

Шикування виконується після того, як застосовані довжини та автоматичні зовнішні поля, тобто якщо при гнучкій розкладці є принаймні один гнучкий елемент, в котрого значення властивості flex-grow відмінне від 0 — воно не діятиме, оскільки не буде жодного вільного простору.

Синтаксис

/* Позиційне шикування */
justify-content: center; /* Скласти елементи навколо центру */
justify-content: start; /* Скласти елементи біля початку */
justify-content: end; /* Скласти елементи біля кінця */
justify-content: flex-start; /* Скласти гнучкі елементи біля початку */
justify-content: flex-end; /* Скласти гнучкі елементи біля кінця */
justify-content: left; /* Скласти елементи зліва */
justify-content: right; /* Скласти елементи зправа */

/* Шикування за базовою лінією */
/* justify-content не приймає значень за базовою лінією*/

/* Звичайне шикування */
justify-content: normal;

/* Розподілене шикування */
justify-content: space-between; /* Розподілити елементи рівномірно
                  Перший елемент прямо на початку,
                  а останній – прямо в кінці */
justify-content: space-around; /* Розподілити елементи рівномірно
                 Пропуски на початку та в кінці
                 завширшки як половина
                 простору між елементами */
justify-content: space-evenly; /* Розподілити елементи рівномірно
                 Проміжки на початку, між елементами
                 та в кінці мають однаковий розмір */
justify-content: stretch; /* Розподілити елементи рівномірно
               Розтягнути елементи з розміром 'auto'
               для заповнення контейнера */

/* Шикування переповнення */
justify-content: safe center;
justify-content: unsafe center;

/* Глобальні значення */
justify-content: inherit;
justify-content: initial;
justify-content: revert;
justify-content: revert-layer;
justify-content: unset;

Значення

start

Елементи складені один за одним з початкового краю контейнера шикування на основній осі.

end

Елементи складені один за одним з кінцевого краю контейнера шикування на основній осі.

flex-start

Елементи складені один за одним на краю контейнера шикування, залежно від боку початку гнучкого контейнера. Це застосовується лише до елементів гнучкої розкладки. Для елементів, що не є дочірніми для гнучкого контейнера, це значення є еквівалентним до start.

flex-end

Елементи складені один за одним на краю контейнера шикування, залежно від боку кінця гнучкого контейнера. Це застосовується лише до елементів гнучкої розкладки. Для елементів, що не є дочірніми для гнучкого контейнера, це значення є еквівалентним до end.

center

Елементи складені один за одним біля центру контейнера шикування на основній осі.

left

Елементи складені один за одним з лівого краю контейнера шикування. Коли горизонтальна вісь властивості не паралельна до рядкової осі, наприклад, коли задано flex-direction: column;, то це значення еквівалентне до start.

Елементи складені один за одним з правого краю контейнера шикування на відповідній осі. Якщо вісь властивості не паралельна до рядкової осі (в сітковому контейнері) або рядковій осі (у флексбокс-контейнері), то це значення еквівалентне до start.

normal

Поводиться як stretch, окрім випадків багатоколонкових контейнерів з column-width зі значенням, відмінним від auto, – тоді колонки займають задану для них ширину column-width, а не розтягуються для заповнення контейнера. Оскільки stretch поводиться у гнучких контейнерах як start, то normal тоді також поводиться як start.

space-between

Елементи рівномірно розподілені в межах контейнера шикування вздовж головної осі. Проміжки між кожними двома сусідніми елементами – однакові. Перший елемент знаходиться прямо на початковому краю, а останній – прямо на кінцевому краю.

space-around

Елементи рівномірно розподілені в межах контейнера шикування вздовж головної осі. Проміжки між кожними двома сусідніми елементами – однакові. Незайнятий простір перед першим та після останнього елемента дорівнює половині простору між кожними двома сусідніми елементами.

space-evenly

Елементи рівномірно розподілені в межах контейнера шикування вздовж головної осі Простір між кожними двома елементами, а також між початковим краєм та першим елементом, як і між кінцевим краєм та останнім елементом, цілковито однаковий.

stretch

Якщо сума довжин елементів за головною віссю менша за довжину контейнера шикування, то будь-які елементи з автоматичною довжиною кожен отримують рівне (без дотримання пропорцій) збільшення довжини, втім, із дотриманням обмежень, накладених max-height та max-width (або еквівалентною функціональністю), тож сума довжин якраз заповнює контейнер шикування вздовж головної осі.

Примітка: Що до флексбоксів, то значення stretch поводиться як flex-start або start. Це пов'язано з тим, що у флексбоксах розтягування контролюється за допомогою властивості flex-grow.

safe

Якщо елемент переповнює контейнер шикування, то елемент шикується так, ніби режим шикування – start. Бажане шикування не буде реалізовано.

unsafe

Навіть якщо елемент переповнює контейнер шикування, бажане шикування все-таки реалізовується. На відміну від значення safe, котре ігнорує бажане шикування на користь запобігання переповненню.

Формальне визначення

Формальний синтаксис

normal | <content-distribution> | <overflow-position>? [ <content-position> | left | right ]

де
<content-distribution> = space-between | space-around | space-evenly | stretch
<overflow-position> = unsafe | safe
<content-position> = center | start | end | flex-start | flex-end

Приклади

Встановлення розподілу гнучких елементів

CSS

#container {
 display: flex;
 justify-content: space-between; /* Може бути змінене у живому зразку */
}

#container > div {
 width: 100px;
 height: 100px;
 background: linear-gradient(-45deg, #788cff, #b4c8ff);
}

Результат

Специфікації

Якщо ви це бачите — значить, щось трапилося з цією сторінкою.

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
Supported in Flex Layout Chrome Full support 52
Edge Full support 12
Firefox Full support 20
footnote
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 12.1
Safari Full support 9
WebView Android Full support 52
Chrome Android Full support 52
Firefox for Android Full support 20
footnote
Opera Android Full support 12.1
Safari on iOS Full support 9
Samsung Internet Full support 6.0
left and right
Chrome Full support 93
Edge Full support 93
Firefox Full support 52
Internet Explorer No support No
footnote
Opera Full support 79
Safari Full support 9
WebView Android Full support 93
Chrome Android Full support 93
Firefox for Android Full support 52
Opera Android No support No
footnote
Safari on iOS Full support 9
Samsung Internet Full support 17.0
safe and unsafe
Chrome No support No
footnote
Edge No support No
footnote
Firefox Full support 63
Internet Explorer No support No
Opera No support No
footnote
Safari No support No
footnote
WebView Android No support No
footnote
Chrome Android No support No
footnote
Firefox for Android Full support 63
Opera Android No support No
footnote
Safari on iOS No support No
footnote
Samsung Internet No support No
footnote
space-evenly
Chrome Full support 60
Edge Full support 79
Firefox Full support 52
Internet Explorer No support No
Opera Full support 47
Safari Full support 11
WebView Android Full support 60
Chrome Android Full support 60
Firefox for Android Full support 52
Opera Android Full support 44
Safari on iOS Full support 11
Samsung Internet Full support 8.0
start and end
Chrome Full support 93
Edge Full support 93
Firefox Full support 45
Internet Explorer No support No
Opera Full support 79
footnote
Safari No support No
WebView Android Full support 93
Chrome Android Full support 93
Firefox for Android Full support 45
Opera Android No support No
Safari on iOS No support No
Samsung Internet Full support 17.0
stretch
Chrome Full support 57
Edge Full support 79
Firefox Full support 52
Internet Explorer No support No
Opera Full support 44
Safari Full support 9
WebView Android Full support 57
Chrome Android Full support 57
Firefox for Android Full support 52
Opera Android Full support 43
Safari on iOS Full support 9
Samsung Internet Full support 7.0
Supported in Grid Layout Chrome Full support 57
Edge Full support 16
Firefox Full support 52
Internet Explorer No support No
Opera Full support 44
Safari Full support 10.1
WebView Android Full support 57
Chrome Android Full support 52
Firefox for Android Full support 52
Opera Android Full support 43
Safari on iOS Full support 10.3
Samsung Internet Full support 6.2

Дивіться також