::first-line

Псевдоелемент CSS ::first-line (перша лінія) застосовує стилі до першої лінії блокового контейнера.

Спробуйте його в дії

Дія ::first-line обмежена довжиною та вмістом першої лінії тексту в елементі. Довжина першої лінії залежить від багатьох чинників, серед яких ширина елемента, ширина документа та розмір шрифту тексту. Псевдоелемент ::first-line не діє, коли перший дочірній елемент, який був би початком першої лінії, є рядковим елементом блокового рівня, наприклад, рядковою таблицею.

Примітка: Селектори рівня 3 запровадили запис із подвійною двокрапкою (::), щоб відрізняти псевдоелементи від псевдокласів з двокрапкою (:). Браузери приймають як ::first-line, так і :first-line – варіант, запроваджений у CSS2.

Для потреб background CSS псевдоелемент ::first-line подібний до елемента рядкового рівня, тобто у шикованій наліво першій лінії фон не може розтягуватися аж до правого зовнішнього відступу.

Припустимі властивості

Лише невелика підмножина властивостей CSS може застосовуватися до псевдоелемента ::first-line:

Синтаксис

::first-line {
 /* ... */
}

Приклади

Оформлення першої лінії абзацу

HTML

<p>
 Стилі будуть застосовані лише до першої лінії цього абзацу. Після цього весь
 текст буде оформлений як зазвичай. Розумієте, що я маю на увазі?
</p>

<span>
 Перша лінія цього тексту не отримає спеціального оформлення, оскільки він не є
 елементом блокового рівня.
</span>

CSS

::first-line {
 color: blue;
 font-weight: bold;

 /* ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: НЕ РОБІТЬ ТАК */
 /* Чимало властивостей недійсні для псевдоелементів ::first-line */
 margin-left: 20px;
 text-indent: 20px;
}

Результат

Оформлення першої лінії елемента SVG text

У цьому прикладі за допомогою псевдоелемента ::first-line оформлюється перша лінія елемента SVG <text>.

Примітка: На час написання цих рядків ця можливість має обмежену підтримку.

HTML

<svg viewBox="0 0 320 150">
 <text y="20">Це абзац українською мовою,
розбитий на кілька ліній
у вихідному коді, щоб його
можна було легше читати та редагувати
в текстовому редакторі.
 </text>
</svg>

CSS

Щоб змусити елемент SVG <text> переноситися на кілька ліній, використовується властивість CSS white-space. Потім перша лінія обирається за допомогою псевдоелемента ::first-line.

text {
 white-space: break-spaces;
}

text::first-line {
 fill: blue;
 font-weight: bold;
}

Результат

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
::first-line
Chrome Full support 1
footnote
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 7
footnote
Safari Full support 1
footnote
WebView Android Full support 37
footnote
Chrome Android Full support 18
footnote
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
footnote
Safari on iOS Full support 1
footnote
Samsung Internet Full support 1.0
footnote

Дивіться також