<number>

Тип даних CSS <number> (число) представляє числа, і цілі, і дробові.

Синтаксис

Синтаксис <number> розширює синтаксис <integer>. Дробова частина представлена ., після якої стоїть одна чи більше десяткових цифр, і може стояти після цілого числа. З числами не зв'язані одиниці вимірювання.

Інтерполяція

При анімуванні, значення типу даних CSS <number> інтерполюються як дійсні числа з рухомою комою. Швидкість інтерполяції визначається функцією пом'якшення, прив'язаною до конкретної анімації.

Приклади

Чинні числа

12     Просте <integer> – також <number>.
4.01    Додатне дробове
-456.8   Від'ємне дробове
0.0     Нуль
+0.0    Нуль з +
-0.0    Нуль з -
.60     Дробове число без нуля на початку
10e3    Науковий запис
-3.4e-2   Закручений науковий запис

Нечинні числа

12.     Після десяткового розділювача повинна стояти принаймні одна цифра.
+-12.2   Дозволений лише один знак + чи - на початку.
12.1.1   Дозволений лише один десятковий розділювач.

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
<number>
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 5
Opera Full support 2
Safari Full support 1
WebView Android Full support 1
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 10.1
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Scientific notation
Chrome Full support 43
Edge Full support 12
Firefox Full support 29
Internet Explorer Full support 11
Opera Full support 30
Safari Full support 10.1
WebView Android Full support 43
Chrome Android Full support 43
Firefox for Android Full support 29
Opera Android Full support 30
Safari on iOS Full support 10.3
Samsung Internet Full support 4.0

Дивіться також