text-overflow

Властивість CSS text-overflow (переповнення текстом) задає те, як користувачів повідомляють про прихований вміст, що переливається через край. Він може бути обрізаний, може бути показана трикрапка ('') чи якийсь особливий рядок.

Спробуйте його в дії

Властивість text-overflow не примушує до жодного переповнення. Щоб змусити текст переливатися через край свого контейнера, треба задати інші властивості CSS: overflow і white-space. Наприклад:

overflow: hidden;
white-space: nowrap;

Властивість text-overflow впливає лише на той вміст, котрий переливається через блоковий контейнер у його рядковому напрямку (не на текст, котрий переливається через нижню рамку, наприклад).

Синтаксис

text-overflow: clip;
text-overflow: ellipsis ellipsis;
text-overflow: ellipsis " [..]";

/* Глобальні значення */
text-overflow: inherit;
text-overflow: initial;
text-overflow: revert;
text-overflow: revert-layer;
text-overflow: unset;

Властивість text-overflow може бути задана у вигляді одного чи двох значень. Якщо дано одне значення, то воно задає поведінку для кінця рядка (правого кінця для тексту зліва направо, лівого кінця для тексту справа наліво). Якщо дані два значення, то перше з них задає поведінку переповнення зліва рядка, а друге – справа. Ця властивість приймає або значення – ключове слово (clip або ellipsis), або значення <string>.

Значення

clip (обрізати)

Усталене значення цієї властивості. Це ключове слово обріже текст на межі області вмісту, таким чином – обрізання може відбутися посередині символу. Щоб обрізати у проміжку між символами, можна задати text-overflow зі значенням порожнього рядка, якщо це підтримується цільовими браузерами: text-overflow: '';.

ellipsis (трикрапка)

Це ключове слово покаже трикрапку ('…', U+2026 HORIZONTAL ELLIPSIS), що представлятиме обрізаний текст. Трикрапка демонструється всередині області вмісту, зменшуючи кількість показаного тексту. Якщо простору для виведення трикрапки недостатньо, вона обрізається.

<string>

<string>, що буде використовуватись для представлення обрізаного тексту. Рядок виводиться всередині області вмісту, скорочуючи розмір показаного тексту. Якщо простору для виведення самого рядка недостатньо, вона обрізається.

Формальне визначення

Формальний синтаксис

[ clip | ellipsis | <string> ]{1,2}

Приклади

Синтаксис одного значення

Цей приклад демонструє, як застосовуються до абзацу різні значення text-overflow, для тексту зліва направо і справа наліво.

HTML

<div class="ltr">
 <h2>Текст зліва направо</h2>
 <pre>clip</pre>
 <p class="overflow-clip">
  Але щоб ви зрозуміли, звідки виникає це хибне уявлення людей
 </p>
 <pre>ellipsis</pre>
 <p class="overflow-ellipsis">
  Але щоб ви зрозуміли, звідки виникає це хибне уявлення людей
 </p>
 <pre>" [..]"</pre>
 <p class="overflow-string">
  Але щоб ви зрозуміли, звідки виникає це хибне уявлення людей
 </p>
</div>

<div class="rtl">
 <h2>Текст справа наліво</h2>
 <pre>clip</pre>
 <p class="overflow-clip">
  Але щоб ви зрозуміли, звідки виникає це хибне уявлення людей
 </p>
 <pre>ellipsis</pre>
 <p class="overflow-ellipsis">
  Але щоб ви зрозуміли, звідки виникає це хибне уявлення людей
 </p>
 <pre>" [..]"</pre>
 <p class="overflow-string">
  Але щоб ви зрозуміли, звідки виникає це хибне уявлення людей
 </p>
</div>

CSS

p {
 width: 200px;
 border: 1px solid;
 padding: 2px 5px;

 /* Для text-overflow потрібні обидва правила нижче */
 white-space: nowrap;
 overflow: hidden;
}

.overflow-clip {
 text-overflow: clip;
}

.overflow-ellipsis {
 text-overflow: ellipsis;
}

.overflow-string {
 text-overflow: " [..]";
}

body {
 display: flex;
 justify-content: space-around;
}

.ltr > p {
 direction: ltr;
}

.rtl > p {
 direction: rtl;
}

Результат

Синтаксис двох значень

Цей приклад показує синтаксис text-overflow зі двома значеннями, з яким можна визначити різну поведінку переповнення на початку і в кінці тексту. Щоб побачити ефект, доводиться прокрутити стрій, аби початок строю також сховався.

HTML

<pre>clip clip</pre>
<p class="overflow-clip-clip">
 Але щоб ви зрозуміли, звідки виникає це хибне уявлення людей
</p>
<pre>clip ellipsis</pre>
<p class="overflow-clip-ellipsis">
 Але щоб ви зрозуміли, звідки виникає це хибне уявлення людей
</p>
<pre>ellipsis ellipsis</pre>
<p class="overflow-ellipsis-ellipsis">
 Але щоб ви зрозуміли, звідки виникає це хибне уявлення людей
</p>
<pre>ellipsis " [..]"</pre>
<p class="overflow-ellipsis-string">
 Але щоб ви зрозуміли, звідки виникає це хибне уявлення людей
</p>

CSS

p {
 width: 200px;
 border: 1px solid;
 padding: 2px 5px;

 /* Для text-overflow потрібні обидва правила нижче */
 white-space: nowrap;
 overflow: scroll;
}

.overflow-clip-clip {
 text-overflow: clip clip;
}

.overflow-clip-ellipsis {
 text-overflow: clip ellipsis;
}

.overflow-ellipsis-ellipsis {
 text-overflow: ellipsis ellipsis;
}

.overflow-ellipsis-string {
 text-overflow: ellipsis " [..]";
}

JavaScript

// Прокрутити кожний абзац, щоб початок також сховався
const paras = document.querySelectorAll("p");

for (const para of paras) {
 para.scroll(100, 0);
}

Результат

Специфікації

Попередня версія цього інтерфейсу досягнула статусу Рекомендації в кандидати. Через потребу прибрати певні можливості, не внесені до групи ризику, статус специфікації знизили до рівня Робочої чернетки, що пояснює, чому браузери реалізували цю властивість без префіксів, але вона не має статусу рекомендації.

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
text-overflow
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 7
footnote
Internet Explorer Full support 6
Opera Full support 11
Safari Full support 1.3
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 7
footnote
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
fade()
Experimental
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari No support No
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS No support No
Samsung Internet No support No
fade
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox No support No
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari No support No
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android No support No
Opera Android No support No
Safari on iOS No support No
Samsung Internet No support No
<string>
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox Full support 9
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari No support No
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android Full support 9
Opera Android No support No
Safari on iOS No support No
Samsung Internet No support No
Two-value syntax
Chrome No support No
Edge No support No
Firefox Full support 9
Internet Explorer No support No
Opera No support No
Safari No support No
WebView Android No support No
Chrome Android No support No
Firefox for Android Full support 9
Opera Android No support No
Safari on iOS No support No
Samsung Internet No support No

Дивіться також