@starting-style

{{SeeCompatTable}}

Директива CSS @starting-style (стартовий стиль) використовується для визначення стартових значень властивостей, заданих для елемента, від яких повинні відбуватися переходи, коли елемент отримує свої перші стилі, тобто коли елемент вперше відображається на раніше завантаженій сторінці.

Синтаксис

Директива @starting-style може використовуватися двома способами:

 1. Як самостійний блок, у випадку чого вона вміщає один або кілька наборів правил, що визначають оголошення стартових стилів і вибирають елементи, до яких вони застосовуються:

  @starting-style {
   rulesets
  }
  
 2. Вкладеною в наявний набір правил, у випадку чого вона вміщає одне або кілька оголошень, що визначають стартові значення властивостей для елементів, вже вибраних цим набором правил:

  selector { /* наявний набір правил */
   /* ... */
  
   @starting-style {
    declarations
   }
  }
  

Опис

Щоб уникнути неочікуваної поведінки, усталено переходи CSS не запускаються при початковому оновленні стилю елемента, або коли його тип display змінюється з none на якийсь інший. Щоб ввімкнути переходи початкового стилю, необхідні правила @starting-style. Вони надають початкові стилі для елементів, які не мають попереднього стану, визначаючи значення властивостей, від яких повинні відбуватися переходи.

Директива @starting-style особливо корисна при створенні переходів входу та виходу для елементів, відображених у вищому шарі (наприклад, спливних віконець і модальних діалогів), елементів, що змінюються з display: none на інший стан і навпаки, а також елементів, які вперше додаються до або вилучаються з DOM.

Примітка: @starting-style стосується лише Переходів CSS. При використанні Анімацій CSS для реалізації таких ефектів @starting-style не потрібна. Дивіться приклад у Застосуванні Анімацій CSS.

Є два способи використовувати @starting-style: як самостійне правило або всередині іншого набору правил.

Розгляньмо сценарій, за якого потрібно анімувати спливне віконце, коли воно показується (тобто коли воно додається до вищого шару). "Вихідне правило", що задає стилі для відкритого спливного вікна, може мати якийсь такий вигляд (дивіться приклад зі спливним віконцем нижче):

[popover]:popover-open {
 opacity: 1;
 transform: scaleX(1);
}

Щоб задати стартові значення властивостей спливного віконця, які будуть анімовані за допомогою першого методу, треба додати до свого CSS самостійний блок @starting-style:

@starting-style {
 [popover]:popover-open {
  opacity: 0;
  transform: scaleX(0);
 }
}

Примітка: Директива @starting-style і "вихідне правило" мають однакову специфічність. Щоб забезпечити застосування стартових стилів, слід додати директиву @starting-style після "вихідного правила". Якщо задати директиву @starting-style перед "вихідним правилом", то вихідні стилі відкинуть стартові.

Щоб задати стартовий стиль для спливного віконця за допомогою метода вкладеності, треба вкласти блок @starting-style всередину "вихідного правила":

[popover]:popover-open {
 opacity: 1;
 transform: scaleX(1);

 @starting-style {
  opacity: 0;
  transform: scaleX(0);
 }
}

Коли саме використовуються стартові стилі?

Важливо розуміти, що елемент переходитиме від своїх стилів @starting-style тоді, коли він вперше візуалізується в DOM, або коли він переходить зі значення display: none на яке-небудь видиме значення. Коли він знову переходить зі свого початкового видимого стану, то більше не буде використовувати стилі @starting-style, оскільки тепер він видимий в DOM. Замість цього він переходитиме назад до будь-яких стилів, що існують для усталеного стану цього елемента.

Фактично є три стани стилів, які обробляються в таких ситуаціях: стан starting-style, перейдений стан і усталений стан. У таких випадках переходи "до" і "від" можуть бути різними. Доказ цього можна побачити в нашій Демонстрації того, коли застосовуються стартові стилі нижче.

Формальний синтаксис

Інформація про синтаксис недоступна

Жодного значення не знайшлося в базі даних.

Приклади

Базове використання @starting-style

Перехід background-color елемента від прозорості до зеленого, коли він вперше візуалізується:

#target {
 transition: background-color 1.5s;
 background-color: green;
}

@starting-style {
 #target {
  background-color: transparent;
 }
}

Перехід opacity елемента, коли він змінює значення display з none на інше і навпаки:

#target {
 transition-property: opacity, display;
 transition-duration: 0.5s;
 display: block;
 opacity: 1;
 @starting-style {
  opacity: 0;
 }
}

#target.hidden {
 display: none;
 opacity: 0;
}

Демонстрація того, коли застосовуються стартові стилі

У цьому прикладі кнопка натискається для створення елемента <div>, надання йому class showing і додавання його до DOM.

Клас showing отримує @starting-style із background-color: red і стиль background-color: blue для переходу до нього. Усталений набір правил містить background-color: yellow, а також тут задано transition.

Коли цей <div> уперше додається до DOM, спостерігається перехід фону від червоного до синього. Після затримки клас showing вилучається з <div> за допомогою JavaScript. На цьому етапі відбувається перехід від синього назад до жовтого, а не червоного. Це доводить те, що стартові стилі застосовуються лише тоді, коли елемент уперше додається до DOM. Як тільки він з'являється, елемент переходить назад до заданого йому усталеного стилю.

Після ще однієї затримки <div> узагалі вилучається з DOM, скидаючи початковий стан прикладу, щоб його можна було запустити знову.

HTML

<button>Вивести <code>&lt;div&gt;</code></button>

CSS

div {
 background-color: yellow;
 transition: background-color 3s;
}

div.showing {
 background-color: skyblue;
}

@starting-style {
 div.showing {
  background-color: red;
 }
}

JavaScript

const btn = document.querySelector("button");

btn.addEventListener("click", () => {
 btn.disabled = true;
 const divElem = document.createElement("div");
 divElem.classList.add("showing");
 document.body.append(divElem);

 setTimeout(() => {
  divElem.classList.remove("showing");

  setTimeout(() => {
   divElem.remove();
   btn.disabled = false;
  }, 3000);
 }, 3000);
});

Результат

Цей код візуалізується так:

Анімування спливного віконця

У цьому прикладі спливне віконце анімується за допомогою Переходів CSS. Базові анімації входу та виходу задаються за допомогою властивості transition.

HTML

HTML тут містить елемент <div>, оголошений як спливне віконце за допомогою атрибута popover, і елемент <button>, призначений для керування відображенням спливного віконця за допомогою атрибута popovertarget.

<button popovertarget="mypopover">Показати спливне віконце</button>
<div popover="auto" id="mypopover">
 Я – Спливне віконце! Я повинно рухатися.
</div>

CSS

У цьому прикладі анімуються дві властивості, opacity і transform (зокрема – перетворення горизонтального масштабування), щоб змусити спливне віконце проступати та зникати, а також збільшуватися та зменшуватися по горизонталі.

html {
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

[popover]:popover-open {
 opacity: 1;
 transform: scaleX(1);
}

[popover] {
 font-size: 1.2rem;
 padding: 10px;

 /* Кінцевий стан анімації виходу */
 opacity: 0;
 transform: scaleX(0);

 transition:
  opacity 0.7s,
  transform 0.7s,
  overlay 0.7s allow-discrete,
  display 0.7s allow-discrete;
 /* Еквівалентно щодо
 transition: all 0.7s allow-discrete; */
}

/* Додати після правила [popover]:popover-open */
@starting-style {
 [popover]:popover-open {
  opacity: 0;
  transform: scaleX(0);
 }
}

/* Перехід для задника спливного віконця */
[popover]::backdrop {
 background-color: rgb(0 0 0 / 0%);
 transition:
  display 0.7s allow-discrete,
  overlay 0.7s allow-discrete,
  background-color 0.7s;
 /* Еквівалентно щодо
 transition: all 0.7s allow-discrete; */
}

[popover]:popover-open::backdrop {
 background-color: rgb(0 0 0 / 25%);
}

/* Вкладеність (&) не підтримується для псевдоелементів,
тому задати самостійний блок starting-style. */
@starting-style {
 [popover]:popover-open::backdrop {
  background-color: rgb(0 0 0 / 0%);
 }
}

Щоб цього досягнути, необхідно задати стартовий стан для цих властивостей на усталеному стані прихованості елемента спливного віконця (вибраного за допомогою [popover]), а кінцевий стан – на відкритому стані спливного віконця (вибраного за допомогою псевдокласу :popover-open).

Потім задається властивість transition, щоб анімувати між двома станами. Стартовий стан для анімації включається всередині директиви @starting-style, щоб увімкнути анімацію входу.

Оскільки анімований елемент виводиться на вищий шар тоді, коли показується, і вилучається з вищого шару тоді, коли приховується (за допомогою display: none), потрібно додаткові кроки, щоб забезпечити роботу анімації в обох напрямках:

 • До списку перехідних елементів додається display, щоб забезпечити видимість анімованого елемента (задання display: block або іншого видимого значення display) протягом обох анімацій входу та виходу. Без цього анімація виходу не буде видимою; на практиці спливне віконце просто зникне. Зверніть увагу, що в скороченні також задається значення transition-behavior: allow-discrete, щоб увімкнути анімацію.
 • До списку перехідних елементів додається overlay, щоб забезпечити відкладання вилучення елемента з вищого шару до закінчення анімації. Це несуттєво для простих анімацій, таких як ця, але в складніших випадках, якщо цього не робити, елемент буде вилучено з вищого шару занадто швидко, що призведе до того, що анімація не буде плавною й ефективною. Знову ж таки, в цьому випадку потрібно задати значення transition-behavior: allow-discrete, щоб анімація відбулася.

Примітка: Також додано перехід на ::backdrop, що з'являється під спливним віконцем, коли воно відкрите, щоб забезпечити гарну анімацію затемнення. [popover]:popover-open::backdrop використовується для вибору задника, коли спливне віконце відкрите.

Результат

Цей код візуалізується так:

Примітка: У зв'язку з тим, що спливні віконця змінюються від display: none до display: block кожного разу, коли показуються, спливне віконце переходить від своїх стилів @starting-style до своїх стилів [popover]:popover-open кожного разу, коли відбувається перехід входу. Коли спливне віконце закривається, воно переходить від свого стану [popover]:popover-open до усталеного стану [popover].

Примітка: Приклад, що демонструє перехід елемента <dialog> і його задника під час показу та приховування на сторінці довідки елемента <dialog> – дивіться Перехід елементів діалогу.

Переходи елементів при додаванні та вилученні з DOM

Цей приклад включає кнопку, яка, коли натискається, додає нові елементи до контейнера <section>. Кожен елемент і собі містить вкладену кнопку, яка, коли натискається, вилучає елемент. Цей приклад демонструє, як використовувати переходи для анімації елементів при їх додаванні до або вилученні з DOM.

HTML

<button>Створити нову колонку</button>
<section></section>

JavaScript

JavaScript дає змогу додавати та вилучати елементи:

const btn = document.querySelector("button");
const sectionElem = document.querySelector("section");

btn.addEventListener("click", createColumn);

function randomColor() {
 function randomNum() {
  return Math.floor(Math.random() * 255);
 }

 return `rgb(${randomNum()} ${randomNum()} ${randomNum()})`;
}

function createColumn() {
 const divElem = document.createElement("div");
 divElem.style.backgroundColor = randomColor();

 const closeBtn = document.createElement("button");
 closeBtn.textContent = "✖";
 closeBtn.setAttribute("aria-label", "close");
 divElem.append(closeBtn);
 sectionElem.append(divElem);

 closeBtn.addEventListener("click", () => {
  divElem.classList.add("fade-out");

  setTimeout(() => {
   divElem.remove();
  }, 1000);
 });
}

Коли клацають кнопку "Створити нову колонку", викликається функція createColumn(). Це породжує новий елемент <div> з випадково згенерованим кольором тла й елементом <button> для закриття цього <div>. Потім вона додає <button> до <div>, а <div> — до контейнера <section>.

Потім за допомогою addEventListener до кнопки закриття додається слухач подій. Клацання цієї кнопки робить дві речі:

 • Додає <div> клас fade-out. Додання цього класу викликає задану для нього анімацію виходу.
 • Вилучає цей <div> після затримки 1000 мс. Функція setTimeout() затримує вилучення <div> з DOM (за допомогою Element.remove()) до закінчення анімації.

CSS

Додано перехід, що анімує opacity та scale кожної колонки при їх додаванні та вилученні:

div {
 flex: 1;
 border: 1px solid gray;
 position: relative;
 background: linear-gradient(
  to right,
  rgb(255 255 255 / 0%),
  rgb(255 255 255 / 50%)
 );
 opacity: 1;
 scale: 1 1;

 transition:
  opacity 0.7s,
  scale 0.7s,
  display 0.7s allow-discrete;
  all 0.7s allow-discrete
 /* Рівносильно щодо
 transition: all 0.7s allow-discrete; */
}

/* Додати після правила `div` */
@starting-style {
 div {
  opacity: 0;
  scale: 1 0;
 }
}

.fade-out {
 opacity: 0;
 display: none;
 scale: 1 0;
}

div > button {
 font-size: 1.6rem;
 background: none;
 border: 0;
 text-shadow: 2px 1px 1px white;
 border-radius: 15px;
 position: absolute;
 top: 1px;
 right: 1px;
 cursor: pointer;
}

Щоб анімувати opacity та scale кожного <div> при його додаванні до DOM, а потім навпаки – при вилученні з DOM, необхідно:

 • Задати кінцевий стан властивостей, за якими повинен відбутися перехід, у правилі div { ... }.
 • Задати стартовий стан, від якого повинен відбутися перехід властивостей, всередині блоку @starting-style.
 • Задати анімацію виходу всередині правила .fade-out – це клас, який JavaScript присвоює елементам <div> при натисканні на їхні кнопки закриття. Крім задання кінцевих станів opacity та scale, також для елементів <div> задається display: none: щоб вони ставали недоступними негайно після вилучення з користувацького інтерфейсу.
 • Задати список transition усередині правила div { ... }, щоб анімувати opacity, scale і display. Зверніть увагу, що для display у скороченні також задається значення transition-behavior: allow-discrete, щоб анімація відбулася.

Результат

Остаточний результат має такий вигляд:

Специфікації

Якщо ви це бачите — значить, щось трапилося з цією сторінкою.

Сумісність із браузерами

Якщо ви це бачите — значить, щось трапилося з цією сторінкою.

Дивіться також