Переведення на новий рядок і розривання тексту

Цей посібник пояснює різні способи того, як можна в CSS спрямувати переповнений текст.

Що таке переповнений текст?

У CSS, коли є нерозривний рядок, як то дуже довге слово, то усталено такий рядок вилізе за межі будь-якого контейнера, котрий замалий для цього рядка за рядковою віссю. Це можна спостерігати в прикладі нижче: довге слово простягається за межі рамки, в котрій вміщено.

CSS покаже переповнення саме так, тому що якась інша поведінка могла б призвести до втрати даних. У CSS втрата даних означає, що частина вмісту зникає. Тож початкове значення overflowvisible, і переповнений текст можна бачити. Загалом краще мати змогу помітити переповнення, навіть якщо це має неохайний вигляд. Якби речі зникали або обрізалися, що сталося б, якби overflow мала значення hidden, то цього можна було б не помітити при попередньому перегляді сайту. Неохайне переповнення принаймні легко помітити, і в найгіршому випадку відвідувач матиме змогу побачити й прочитати вміст, навіть якщо він буде дещо дивним на вигляд.

У наступному прикладі можна побачити, що буде, якщо overflow отримає значення hidden.

Знаходження розміру min-content

Для знаходження мінімального розміру рамки, котра вмістить свій вміст без переповнень, слід задати властивості рамки width і inline-size з однаковим значенням – min-content.

Застосування min-content, таким чином, є одним з варіантів роботи з рамками переповнення. Якщо можливо дозволити рамці зростати до мінімального розміру, необхідного вмістові, але не більше, то застосування цього ключового слова дасть саме такий розмір.

Розривання довгих слів

Коли треба, аби рамка мала фіксований розмір, або коли треба пересвідчитись, що довгі слова не будуть вилазити за край, то може стати в пригоді властивість overflow-wrap. Вона розриває слово, коли воно задовге, аби вміститися в рядок саме по собі.

Примітка: Властивість overflow-wrap діє так само, як нестандартна властивість word-wrap. Властивість word-wrap нині обробляється браузерами як псевдонім для її стандартного аналога.

Альтернативна властивість, котру можна спробувати – word-break. Вона розриває слово у тій точці, в якій починається переповнення. Вона також збереже його цілим, якщо розміщення слова на новому рядку дозволить показати його без розриву.

У наступному прикладі можна порівняти дію цих двох властивостей на однакові рядки тексту.

Це може бути корисним, коли треба запобігти появі великої прогалини, коли для рядка недостатньо місця. Або коли є інший елемент, зразу після якого не хочеться робити розрив.

У прикладі нижче є поле для галочки та підпис. Скажімо, вам хочеться, аби підпис розривався, якщо він задовгий для рамки. Проте не хочеться, аби розрив відбувався зразу після поля.

Додавання дефісів

Для додавання дефісів при розриві слів, слід застосувати властивість CSS hyphens. При застосуванні значення auto браузер вільний автоматично розривати слова у відповідних точках для дефісів, згідно з будь-якими правилами, які він обере. Щоб мати якийсь контроль над цим процесом, можна задати значення manual, а тоді вставити в рядок символ жорсткого або м'якого розриву. Жорсткий розрив () завжди відбудеться, навіть коли це не обов'язково. М'який розрив (­) відбувається лише тоді, коли розрив потрібен.

Також можна вжити властивість hyphenate-character, щоб в кінці рядка (перед розривом) використовувався вибраний рядок, а не усталений для конкретної мови символ дефіса. Значення auto обирає правильне значення для позначення розриву слова згідно з типографічними поняттями поточної мови вмісту.

CSS надає додатковий контроль над дефісами: властивість hyphenate-limit-chars може бути використана для задання мінімальної довжини слова, яка дозволяє додавання дефіса, а також мінімальної кількості символів перед і після дефіса.

Елемент <wbr>

Коли відомо, де довгий рядок повинен бути розірваний, то також можна вставити елемент HTML <wbr>. Це може бути корисно випадках штибу виведення на сторінці довгого URL. Потім можна додати властивість, аби розірвати рядок в доречних місцях, аби його було легше читати.

У прикладі нижче текст розривається в місці розташування <wbr>.

Дивіться також