<transform-function>

Тип даних CSS <transform-function> (функція перетворення) представляє перетворення, що впливає на вигляд елемента. Функції перетворення можуть обертати, змінювати розмір, спотворювати чи переміщати елемент у двовимірному, чи тривимірному просторі. Цей тип вживається у властивості transform.

Синтаксис

Тип даних <transform-function> задається за допомогою однієї з перетворювальних функцій, перелічених нижче. Кожна функція застосовує геометричну операцію, або у двовимірному, або в тривимірному просторі.

Матричне перетворення

matrix()

Описує однорідну двовимірну матрицю перетворення.

matrix3d()

Описує тривимірне перетворення у вигляді однорідної матриці 4×4.

Перспектива

perspective()

Задає відстань між користувачем і планом z=0.

Обертання

rotate()

Обертає елемент навколо фіксованої точки на двовимірному плані.

rotate3d()

Обертає елемент навколо фіксованої осі в тривимірному просторі.

rotateX()

Обертає елемент навколо горизонтальної осі.

rotateY()

Обертає елемент навколо вертикальної осі.

rotateZ()

Обертає елемент навколо осі Z.

Масштабування (зміна розміру)

scale()

Масштабує елемент у двовимірному просторі.

scale3d()

Масштабує елемент у тривимірному просторі.

scaleX()

Масштабує елемент по горизонталі.

scaleY()

Масштабує елемент по вертикалі.

scaleZ()

Масштабує елемент по осі Z.

Нахиляння (спотворення)

skew()

Нахиляє елемент на двовимірному плані.

skewX()

Нахиляє елемент по горизонталі.

skewY()

Нахиляє елемент по вертикалі.

Переклад (пересування)

translate()

Перекладає елемент на двовимірному плані.

translate3d()

Перекладає елемент у тривимірному просторі.

translateX()

Перекладає елемент по горизонталі.

translateY()

Перекладає елемент по вертикалі.

translateZ()

Перекладає елемент по осі Z.

Опис

Для опису розміру та форми елемента HTML, як і різноманітних застосованих до нього перетворень, можуть вживатися різні координатні моделі. Найпоширеніша з них – Декартова система координат хоч іноді також вживаються однорідні координати.

Декартові координати

У Декартовій системі координат двовимірна точка описується за допомогою двох значень: координати x (абсциси) та координати y (ординати). Це позначається векторним записом (x, y).

Декартів план, що показує від'ємну вісь Y і додатну вісь X, що виходять з початку координат, а також три точки P1, P2 і P3 з відповідними значеннями X і Y

У CSS (і більшості комп'ютерної графіки) початок координат (0, 0) представляє верхній лівий кут будь-якого елемента. Додатні координати – зліва та справа від початку координат, а від'ємні – згори та зліва. Таким чином, точка за 2 одиниці справа та за 5 одиниць внизу буде (2, 5), а точка за 3 одиниці зліва та 12 одиниці згори буде (-3, -12).

Функції перетворення

Функції перетворення змінюють вигляд елемента, змінюючи значення його координат. Лінійна функція трансформації описується за допомогою матриці 2×2, як у прикладі нижче:

(ac bd)

Ця функція застосовується до елемента за допомогою перемноження матриць. Таким чином, кожна координата змінюється відповідно до значень у матриці:

(ac bd )(xy )= (ax+cy bx+dy)

Можна навіть застосовувати декілька перетворень підряд:

(a1 c1 b1 d1 )(a2 c2 b2 d2 )= (a1 a2 + c1 b2 a1 c2 + c1 d2 b1 a2 + d1 b2 b1 c2 + d1 d2)

За допомогою такого запису можна описати, а отже – скомпонувати, більшість поширених перетворень: обертання, масштабування, нахиляння. (Фактично, всі перетворення, що є лінійними функціями, можуть бути так описані.) Складені перетворення застосовуються справа наліво.

Проте одне важливе перетворення не є лінійним, а отже – повинно мати особливий випадок при застосуванні такого запису: перекладання. Вектор перекладання (tx, ty) повинен бути виражений окремо, як два додаткові параметри.

Примітка: Однорідні координати, хоч і хитріші за Декартові, у проєктивній геометрії призводять до матриць перетворення 3×3, і можуть виражати переклад як лінійну функцію.

Примітка: Функції перетворення вживаються з властивістю transform, але не з окремими властивостями перетворення – translate, scale чи rotate.

Приклади

Порівняння функцій перетворення

Наступний приклад містить тривимірний куб, створений з елементів DOM і перетворень, а також меню вибору, яке дає змогу вибрати різні функції для перетворення куба, щоб порівняти вплив різних типів.

Оберіть один тип, і відповідне перетворення застосовується до куба; за 2 секунди куб повертається до початкового стану. Його початковий стан – трохи обернений за допомогою transform3d(), щоб спостерігався ефект усіх перетворень.

HTML

<main>
 <section id="example-element">
  <div class="face front">1</div>
  <div class="face back">2</div>
  <div class="face right">3</div>
  <div class="face left">4</div>
  <div class="face top">5</div>
  <div class="face bottom">6</div>
 </section>

 <div class="select-form">
  <label for="transfunction">Оберіть функцію перетворення</label>
  <select id="transfunction">
   <option selected>Оберіть функцію</option>
   <option>rotate(360deg)</option>
   <option>rotateX(360deg)</option>
   <option>rotateY(360deg)</option>
   <option>rotateZ(360deg)</option>
   <option>rotate3d(1, 1, 1, 90deg)</option>
   <option>scale(1.5)</option>
   <option>scaleX(1.5)</option>
   <option>scaleY(1.5)</option>
   <option>scaleZ(1.5)</option>
   <option>scale3d(1, 1.5, 1.5)</option>
   <option>skew(17deg, 13deg)</option>
   <option>skewX(17deg)</option>
   <option>skewY(17deg)</option>
   <option>translate(100px, 100px)</option>
   <option>translateX(100px)</option>
   <option>translateY(100px)</option>
   <option>translateZ(100px)</option>
   <option>translate3d(50px, 50px, 50px)</option>
   <option>perspective(200px)</option>
   <option>matrix(1, 2, -1, 1, 80, 80)</option>
   <option>matrix3d(1,0,0,0,0,1,3,0,0,0,1,0,50,100,0,1.1)</option>
  </select>
 </div>
</main>

CSS

main {
 width: 400px;
 height: 200px;
 padding: 50px;
 background-image: linear-gradient(135deg, white, cyan, white);
}

#example-element {
 width: 100px;
 height: 100px;
 transform-style: preserve-3d;
 transition: transform 1.5s;
 transform: rotate3d(1, 1, 1, 30deg);
}

.face {
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 width: 100%;
 height: 100%;
 position: absolute;
 backface-visibility: inherit;
 font-size: 60px;
 color: #fff;
}

.front {
 background: rgb(90 90 90 / 70%);
 transform: translateZ(50px);
}

.back {
 background: rgb(0 210 0 / 70%);
 transform: rotateY(180deg) translateZ(50px);
}

.right {
 background: rgb(210 0 0 / 70%);
 transform: rotateY(90deg) translateZ(50px);
}

.left {
 background: rgb(0 0 210 / 70%);
 transform: rotateY(-90deg) translateZ(50px);
}

.top {
 background: rgb(210 210 0 / 70%);
 transform: rotateX(90deg) translateZ(50px);
}

.bottom {
 background: rgb(210 0 210 / 70%);
 transform: rotateX(-90deg) translateZ(50px);
}

.select-form {
 margin-top: 50px;
}

JavaScript

const selectElem = document.querySelector("select");
const example = document.querySelector("#example-element");

selectElem.addEventListener("change", () => {
 if (selectElem.value === "Оберіть функцію") {
  return;
 } else {
  example.style.transform = `rotate3d(1, 1, 1, 30deg) ${selectElem.value}`;
  setTimeout(() => {
   example.style.transform = "rotate3d(1, 1, 1, 30deg)";
  }, 2000);
 }
});

Результат

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
<transform-function>
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 3.5
Internet Explorer Full support 9
footnote
Opera Full support 10.5
Safari Full support 3.1
WebView Android Full support 2
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0
matrix() Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 3.5
footnote
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 10.5
Safari Full support 3.1
WebView Android Full support 2
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0
matrix3d() Chrome Full support 12
Edge Full support 12
Firefox Full support 10
footnote
Internet Explorer Full support 10
Opera Full support 15
Safari Full support 4
WebView Android Full support 3
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 10
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0
perspective() Chrome Full support 12
Edge Full support 12
Firefox Full support 10
Internet Explorer Full support 10
Opera Full support 15
Safari Full support 4
WebView Android Full support 3
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 10
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0
rotate() Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 3.5
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 10.5
Safari Full support 3.1
WebView Android Full support 2
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0
rotate3d() Chrome Full support 12
Edge Full support 12
Firefox Full support 10
Internet Explorer Full support 10
Opera Full support 15
Safari Full support 4
WebView Android Full support 3
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 10
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0
rotateX() Chrome Full support 12
Edge Full support 12
Firefox Full support 10
Internet Explorer Full support 10
Opera Full support 15
Safari Full support 4
WebView Android Full support 3
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 10
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0
rotateY() Chrome Full support 12
Edge Full support 12
Firefox Full support 10
Internet Explorer Full support 10
Opera Full support 15
Safari Full support 4
WebView Android Full support 3
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 10
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0
rotateZ() Chrome Full support 12
Edge Full support 12
Firefox Full support 10
Internet Explorer Full support 10
Opera Full support 15
Safari Full support 4
WebView Android Full support 3
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 10
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0
scale() Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 3.5
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 10.5
Safari Full support 3.1
WebView Android Full support 2
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0
scale3d() Chrome Full support 12
Edge Full support 12
Firefox Full support 10
Internet Explorer Full support 10
Opera Full support 15
Safari Full support 4
WebView Android Full support 3
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 10
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0
scaleX() Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 3.5
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 10.5
Safari Full support 3.1
WebView Android Full support 2
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0
scaleY() Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 3.5
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 10.5
Safari Full support 3.1
WebView Android Full support 2
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0
scaleZ() Chrome Full support 12
Edge Full support 12
Firefox Full support 10
Internet Explorer Full support 10
Opera Full support 15
Safari Full support 4
WebView Android Full support 3
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 10
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0
skew() Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 3.5
footnote
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 10.5
Safari Full support 3.1
WebView Android Full support 2
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0
skewX() Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 3.5
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 10.5
Safari Full support 3.1
WebView Android Full support 2
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0
skewY() Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 3.5
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 10.5
Safari Full support 3.1
WebView Android Full support 2
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0
translate() Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 3.5
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 10.5
Safari Full support 3.1
WebView Android Full support 2
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0
translate3d() Chrome Full support 12
Edge Full support 12
Firefox Full support 10
Internet Explorer Full support 10
Opera Full support 15
Safari Full support 4
WebView Android Full support 3
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 10
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0
translateX() Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 3.5
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 10.5
Safari Full support 3.1
WebView Android Full support 2
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0
translateY() Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 3.5
Internet Explorer Full support 9
Opera Full support 10.5
Safari Full support 3.1
WebView Android Full support 2
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 11
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0
translateZ() Chrome Full support 12
Edge Full support 12
Firefox Full support 10
Internet Explorer Full support 10
Opera Full support 15
Safari Full support 4
WebView Android Full support 3
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 10
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 3.2
Samsung Internet Full support 1.0

Дивіться також