flex

Властивість-скорочення CSS flex (гнутися) задає те, як гнучкий елемент зростатиме чи скорочуватиметься для заповнення доступного в гнучкому контейнері простору.

Спробуйте його в дії

Складові властивості

Ця властивість є скороченням наступних властивостей CSS:

Синтаксис

/* Значення – ключові слова */
flex: auto;
flex: initial;
flex: none;

/* Одне значення, число без одиниць вимірювання: flex-grow
flex-basis у такому разі дорівнює 0. */
flex: 2;

/* Одне значення, ширина чи висота: flex-basis */
flex: 10em;
flex: 30%;
flex: min-content;

/* Два значення: flex-grow | flex-basis */
flex: 1 30px;

/* Два значення: flex-grow | flex-shrink */
flex: 2 2;

/* Три значення: flex-grow | flex-shrink | flex-basis */
flex: 2 2 10%;

/* Глобальні значення */
flex: inherit;
flex: initial;
flex: revert;
flex: revert-layer;
flex: unset;

Властивість flex може бути задана у вигляді одного, двох чи трьох значень.

 • Синтаксис одного значення: значення мусить бути одним з таких варіантів:

  • дійсне для <flex-grow> значення: тоді скорочення розгортається як flex: <flex-grow> 1 0.
  • дійсне для <flex-basis> значення: тоді скорочення розгортається як flex: 1 1 <flex-basis>.
  • ключове слово none, або одне з глобальних ключових слів.
 • Синтаксис двох значень:

  • Перше значення мусить бути:

   • <number> – тлумачиться як <flex-grow>.
  • Друге значення мусить бути одним з таких варіантів:

   • дійсне для flex-shrink значення: тоді скорочення розгортається як flex: <flex-grow> <flex-shrink> 0.
   • дійсне для flex-basis значення: тоді скорочення розгортається як flex: <flex-grow> 1 <flex-basis>.
 • Синтаксис трьох значень: значення мусять бути в наступному порядку:

  1. дійсне для flex-grow значення.
  2. дійсне для flex-shrink значення.
  3. дійсне для flex-basis значення.

Значення

initial

Елемент калібрується згідно зі своїми властивостями width і height. Він скорочується до свого мінімального розміру, аби вміститись у контейнер, але не росте для захоплення доступного в гнучкому контейнері вільного простору. Це рівносильно заданню "flex: 0 1 auto".

auto

Елемент калібрується згідно зі своїми властивостями width і height, але росте для захоплення доступного в гнучкому контейнері вільного простору, а також скорочується до свого мінімального розміру, аби в контейнері поміститися. Це рівносильно заданню "flex: 1 1 auto".

none

Елемент калібрується згідно зі своїми властивостями width і height. Він геть негнучкий: і не скорочується, і не росте щодо гнучкого контейнера. Це рівносильно заданню "flex: 0 0 auto".

<'flex-grow'>

Визначає flex-grow гнучкого елемента. Від'ємні значення вважаються недійсними. Коли упущено – вважається 1. (початкове значення – 0)

<'flex-shrink'>

Визначає flex-shrink гнучкого елемента. Від'ємні значення вважаються недійсними. Коли упущено – вважається 1. (початкове значення – 1)

<'flex-basis'>

Визначає flex-basis гнучкого елемента. Значення 0 мусить мати одиниці вимірювання, щоб не тлумачитись як гнучкість. Коли упущено – вважається 0. (початкове значення – auto)

Опис

У більшості випадків розробники повинні давати flex одне з наступних значень: auto, initial, none чи додатне число без одиниць вимірювання. Аби побачити в дії ці значення, спробуйте змінити розмір гнучких контейнерів нижче:

Усталено гнучкі елементи не скорочуються до розмірів, менших за їх мінімальний розмір вмісту. Щоб це змінити, треба задати елементові min-width чи min-height.

Формальне визначення

Початкове значеннятак як і всі інші властивості зі скорочення:
Успадковуєтьсяні
Обчислене значеннятак як і всі інші властивості зі скорочення:

Формальний синтаксис

none | [ <\'flex-grow\'> <\'flex-shrink\'>? || <\'flex-basis\'> ]

Приклади

flex: auto

Цей приклад демонструє те, як гнучкий елемент із flex: auto зростає, щоб зайняти вільний простір у контейнері.

HTML

<div id="flex-container">
 <div id="flex-auto">
  flex: auto (клацніть, аби показати чи прибрати звичайний елемент)
 </div>
 <div id="flex-initial">flex: initial</div>
</div>

CSS

#flex-container {
 display: flex;
 font-family: Consolas, Arial, sans-serif;
}
#flex-container > div {
 padding: 1rem;
}
#flex-auto {
 flex: auto;
 border: 1px solid #f00;
}
#flex-initial {
 border: 1px solid #000;
}

JavaScript

const flexAuto = document.getElementById("flex-auto");
const flexInitial = document.getElementById("flex-initial");
flexAuto.addEventListener("click", () => {
 flexInitial.style.display =
  flexInitial.style.display === "none" ? "block" : "none";
});

Результат

Цей гнучкий контейнер вміщає два гнучкі елементи:

 • "flex: auto" має flex зі значенням auto
 • "flex: initial" має flex зі значенням initial

Елемент "flex: initial" займає стільки простору, скільки вимагає його ширина, але не розширюється, щоб зайняти більше. Весь вільний простір займає "flex: auto".

Коли клацнути "flex: auto", елемент "flex: initial" отримує властивість display зі значенням none, що прибирає його з макета. Потім елемент "flex: auto" розширюється, щоб зайняти ввесь доступний в контейнері простір.

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
flex
Chrome Full support 29
Edge Full support 12
Firefox Full support 20
footnote
Internet Explorer Full support 11
footnote
Opera Full support 12.1
Safari Full support 9
WebView Android Full support 4.4
Chrome Android Full support 29
Firefox for Android Full support 20
footnote
Opera Android Full support 12.1
Safari on iOS Full support 9
Samsung Internet Full support 2.0

See also