font

Властивість-скорочення CSS font (шрифт) задає всі різноманітні властивості шрифту елемента. Як інший варіант, вона може задавати елементові системний шрифт.

Спробуйте його в дії

Як і в випадку будь-якої властивості-скорочення, будь-яке окреме значення, що не задано, отримує відповідне собі початкове значення (можливо, відкидаючи значення, раніше задані за допомогою нескорочених властивостей). Хоча властивості font-size-adjust та font-kerning не можна задати безпосередньо за допомогою font, вони також скидаються до своїх початкових значень.

Властивості-складові

Ця властивість є скороченням наступних властивостей CSS:

Синтаксис

/* font-size font-family */
font: 1.2em "Fira Sans", sans-serif;

/* font-size/line height font-family */
font: 1.2em/2 "Fira Sans", sans-serif;

/* font-style font-weight font-size font-family */
font: italic bold 1.2em "Fira Sans", sans-serif;

/* font-stretch font-variant font-size font-family */
font: ultra-condensed small-caps 1.2em "Fira Sans", sans-serif;

/* системний шрифт */
font: caption;

Властивість font може задаватися або як одне ключове слово, що вказує на системний шрифт, або як скорочення різних властивостей, що стосуються шрифту.

Якщо font задано як системне ключове слово, то це повинно буде одне з цих слів: caption, icon, menu, message-box, small-caption, status-bar.

Якщо font задано як скорочення декількох властивостей, що стосуються шрифту, то:

 • значення повинно вміщати значення для:

 • а також, необов'язково:

 • font-style, font-variant і font-weight повинні стояти перед font-size

 • font-variant може задавати лише значення, задані в CSS 2.1, тобто normal або small-caps

 • font-stretch може бути лише єдиним значенням – ключовим словом.

 • line-height повинно стояти зразу після font-size, з префіксом "/", наприклад, "16px/3

 • font-family повинно бути останнім заданим значенням.

Значення

<'font-style'>

Дивіться властивість CSS font-style.

<'font-variant'>

Дивіться властивість CSS font-variant.

<'font-weight'>

Дивіться властивість CSS font-weight.

<'font-stretch'>

Дивіться властивість CSS font-stretch.

<'font-size'>

Дивіться властивість CSS font-size.

<'line-height'>

Дивіться властивість CSS line-height.

<'font-family'>

Дивіться властивість CSS font-family.

Значення системних шрифтів

caption

Системний шрифт, що вживається для контрольних елементів з підписами (наприклад, кнопок, спадних списків тощо).

icon

Системний шрифт, що вживається для підписів піктограм.

Системний шрифт, що вживається в меню (наприклад, у спадних меню та списках меню).

message-box

Системний шрифт, що вживається в діалогових віконцях.

small-caption

Системний шрифт, що вживається для підписів малих елементів керування.

status-bar

Системний шрифт, що вживається в рядках стану вікон.

Ключові слова системних шрифтів з префіксами

Браузери нерідко мають реалізацію іще декількох ключових слів з префіксами – Gecko має -moz-window, -moz-document, -moz-desktop, -moz-info, -moz-dialog, -moz-button, -moz-pull-down-menu, -moz-list і -moz-field.

Формальне визначення

Початкове значеннятак як і всі інші властивості зі скорочення:
Успадковуєтьсятак
Обчислене значеннятак як і всі інші властивості зі скорочення:
 • font-style: as specified
 • font-variant: as specified
 • font-weight: the keyword or the numerical value as specified, with bolder and lighter transformed to the real value
 • font-stretch: as specified
 • font-size: as specified, but with relative lengths converted into absolute lengths
 • line-height: for percentage and length values, the absolute length, otherwise as specified
 • font-family: as specified

Формальний синтаксис

[ [ <\'font-style\'> || <font-variant-css21> || <\'font-weight\'> || <\'font-stretch\'> ]? <\'font-size\'> [ / <\'line-height\'> ]? <\'font-family\'> ] | caption | icon | menu | message-box | small-caption | status-bar

де
<font-variant-css21> = [ normal | small-caps ]

Приклади

Задання властивостей шрифту

/* Задати розмір шрифту 12px, висоту рядка 14px.
  Задати сімейство шрифту sans-serif */
p {
 font: 12px/14px sans-serif;
}

/* Задати розмір шрифту на 80% від батьківського елемента
  або усталеного значення (якщо батьківський елемент відсутній).
  Задати сімейство шрифту sans-serif */
p {
 font: 80% sans-serif;
}

/* Задати вагу шрифту як грубий,
  стиль шрифту як курсив,
  розмір шрифту як великий,
  сімейство шрифту як serif */
p {
 font: bold italic large serif;
}

/* Використовувати той же шрифт, що й рядок стану вікна */
p {
 font: status-bar;
}

Живий зразок

Специфікації

Сумісність із браузерами

desktop mobile
Chrome Edge Firefox Internet Explorer Opera Safari WebView Android Chrome Android Firefox for Android Opera Android Safari on iOS Samsung Internet
font
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 3
Opera Full support 3.5
Safari Full support 1
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0
Support for font-stretch values in shorthand
Chrome Full support 60
Edge Full support 79
Firefox Full support 43
Internet Explorer No support No
Opera Full support 47
Safari Full support 11
WebView Android Full support 60
Chrome Android Full support 60
Firefox for Android Full support 43
Opera Android Full support 44
Safari on iOS Full support 11
Samsung Internet Full support 8.0
System fonts
Chrome Full support 1
Edge Full support 12
Firefox Full support 1
Internet Explorer Full support 4
Opera Full support 6
Safari Full support 1
WebView Android Full support 37
Chrome Android Full support 18
Firefox for Android Full support 4
Opera Android Full support 14
Safari on iOS Full support 1
Samsung Internet Full support 1.0

Дивіться також